Oppretthold tilbudene på Sex og samfunn!

Denne underskriftskampanjen er startet for å oppfordre politikerne til å vedta at tilbudet ved Sex og samfunns kveldsklinikk skal opprettholdes med fire kvelder pr uke og aldersgrense 25 år, og at det bevilges tilstrekkelig økonomisk støtte for at dette skal være mulig.

Sex og samfunn har i mange år spilt en viktig rolle i å ivareta unge menneskers seksuelle helse ved å tilby gratis informasjon og konsultasjoner om seksualitet.

 

Kveldsklinikken har frem til i år holdt åpent 4 kvelder i uka for alle under 25 år.

Fra 1. januar 2013 måtte Sex og samfunn senke aldersgrensen fra 25 til 23 år. Begrunnelsen for dette var stor pågang og redusert bevilgning fra Oslo kommune.

Nå må klinikken redusere tilbudet ytterligere. Fra 1. juni må klinikken holde stengt torsdager, og åpningstidene reduseres dermed fra 4 til 3 dager i uka.

Dette betyr at en fjerdedel av dagens brukere ikke lenger vil få hjelp hos Sex og samfunn.

 

Sex og Samfunn er landets største senter for seksuell og reproduktiv helse for unge voksne. Kveldsklinikken er et lavterskeltilbud som tilbyr gratis informasjon om og hjelp med prevensjon og resept, graviditet og graviditetstest, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), gynekologisk undersøkelse og prøver.

Klinikken tilbyr konsultasjoner med leger og sykepleiere som har spesialisering innenfor forskjellige fagfelt. I tillegg kan du ta opp spørsmål, utfordringer og problemer som er relatert til seksuallivet med en av klinikkens spesialister i sexologisk rådgivning.