Vi som vil beholde idrettslinja på Bardufoss Høgtun VGS

Idrettslinja på bardufoss er foreslått nedlagt fra skolestart 2014/2015.

Vi må kjempe for våre barns utdanningstilbud i nærmijøet og vise oss sterke sammen. Konsekvensene av nedleggelse er mange blandt annet -dårligere skoeltilbud - lang reisevei - elever må flytte tidlig på hybel - reduksjon i arbeidsplasser og mye mer...

Sammen er vi sterke!!