Positiv Hund

Interesseorganisasjon for alle som er opptatt av positivt hundehold i Bodø Kommune.

Organisasjonen har som formål å arbeide for et positivt hundehold gjennom:

Kommunikasjon: 
Vi vil skape økt forståelse for de positive sidene ved hund, og alle de forskjellige aktivitetene innenfor hundehold. 

Juridisk: 
Vi vil arbeide for at hundeloven og dyrevernloven med rundskriv og forarbeider, kan bli bedre ivaretatt gjennom nødvendig revidering av kommunens nylig vedtatte forskrift om båndtvang.
http://bystyret.bodo.kommune.no/utvalg/Bystyret/BYST20130620/BYST-PS13-100.PDF Politisk arbeide og samarbeid:
Være aktiv pådriver, naturlig høringspart og en god samarbeidsparnter med kommuneadministrasjonen og politikere i saker som berører hundehold i Bodø kommune. 

Vi ønsker å skape en arena der alle hundeeiere og andre som er opptatt av positivt hundehold kan bli hørt. Vi vil med dette oppfordre alle med interesse for hund til og melde seg inn. 

La oss alle gå sammen, så kan vi bli hørt!!

 

OBS OBS!! Det er viktig at dere går inn i mailen deres og godkjenner signaturen. Hvis ikke blir den ikke registrert.

 

Det er dannet et interimsstyre, følgende styremedlemmer kan kontaktes:

Silje Larsen, mobil: 95 23 76 76 mail: silje_sl@yahoo.com

Ken Andreassen, mobil: 90 09 02 63 mail: andreassen.ken@gmail.com

Beate Fossem, mobil: 90 04 12 51 mail: beatefossem@gmail.com

 

Ved å signere på oppropet, blir du automatisk medlem, og din stemme vil bli hørt.

Det vil jevnlig legges ut informasjon her om arbeidet som blir gjort.

Medlemsskap er gratis, det blir kalt inn til årsmøte med valg av styre på et senere tidspunkt.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Beate Fossem kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook