Positiv Hund

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Positiv Hund-oppropet.


Gjest

#1

2013-07-10 10:07

Så flott initatitiv! Det trengs:-)
peterdass

#3

2013-07-10 10:48

Hva er saken her ?
Silje

#4 Re:

2013-07-10 17:28

#3: peterdass -  

 

Nå jobbes det mot den nye vedtatte forskriften ang. Båndtvang i nesten Hele bodø kommune 365 dager i året. En slik forskrift er uhørt for hundeeiere.
peterdass

#5 Re: Re:

2013-07-11 12:08

#4: Silje - Re:

Har ikke hunde-eierne selv skyld i dette vedtaket i Bodø, enig i at det er uhørt.

Ken

#6 Sak

2013-07-14 20:36

Hei alle sammen, og god helg til dere alle. Det har vært en hektisk uke for oss i "Positiv Hund". Som dere dere forstår så er vi en interesseorganisasjon som er startet opp i Bodø for å fremme positivt hundehold. Organisasjonen skal være uavhengig av rase, klubber og bruksområde for hund. Det fokuseres på positivt hundehold for alle Bodøværinger, 2- eller 4-beint.
I denne sammenhengen så har vi tatt for oss saken om "tvungen båndtvang hele året" som Bodø kommune prøver å innføre. Og vår mening er klart at man kan komme til bedre løsninger enn dette. Samtidig har vi registrert "Materiell kompetansemangel" og "Saksbehandlingsfeil, skjønnsmangel, feil i faktum", OM BÅNDTVANG - BODØ KOMMUNE SAK 100/13.

Gjest

#7

2013-07-16 17:58

Dette vedtaket går i feil retning for oss hundeeiere. Jeg signerer herved oppropet om helårsbåndtvang og håper at flere byer/kommuner henger seg på. I min by Egersund, er den såkalte utvidete båndtvang formulert slik at dette innebærer absolutt alle friluftsområder i vår kommune .

§ 4. Det er fastsatt helårsbåndtvang i følgende friluftslivs- og rekreasjonsområder:a.

Med hjemmel i hundelovens § 6, 2. ledd, pkt. c innføres helårsbåndtvang på følgende turstier og turveier:
1.

turvegen på den gamle Jærbanen mellom Eide og Hellvik,
2.

den Vestlandske Hovedvei mellom Heigrestad og kommunegrensen mot Hå,
3.

turvegen gjennom Revsdalen nord for Langavatnet via Burmavegen ved Bakkebø,
4.

merket tursti til fiskeplasser på Stapnes (gnr./bnr.: 22/5 og 22/7),
5.

turstien Rundevoll-Hestnes (ut Søragabet).
b.

Med hjemmel i hundelovens § 6, 2. ledd, pkt. d innføres helårsbåndtvang i følgende turområder/friluftslivsområder:
1.

Auglend på Eigerøya, inkludert Skarvøya og Lyngøya,
2.

Gådå,
3.

Vannbassengan,
4.

Skadbergsanden,
5.

Vardberg ved Egersund by,
6.

To offentlige badeplasser ved Langevatnet,
7.

Badeplassen ved Grautgramsen,
8.

Badeplassen ved Gyarhavn,
9.

Badeplassen ved Lædrepollen,
10.

Badeplassen ved Sandarnes


Gjest

#8

2013-07-16 23:24

Hvorfor skal ikke hundene ha samme rett til å ferdes i naturen, som den rett andre dyr har?
ole

#9 Noen ødelegger for alle...

2013-07-20 18:43

Sånn går det når noen (alt for mange) gir blanke i båndtvangen. Eneste som hjelper er strengere regler og hardere straffer. Det burde heller lages hundeluftegårder i tilknytning til utfartsplassene, slik at folk kan slippe hunden før de går på tur. Og hva er det med disse som kaster hundeposene i naturen? Da er det jo mye bedre å la dritten være.


Gjest

#10

2013-07-30 22:35

Flott initiativ!Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook