Nei til mindre ferge på strekningen Øksfjord- Hasvik

Innbyggerne på Sørøya får ei mindre ferge enn i dag når ny transportør overtar fergetransporten mellom Hasvik og Øksfjord.
Befolkningen ønsker seg ei større ferge med minimum plass til 40 biler.

Nok er nok, befolkningen på Sørøya kan ikke settes tilbake i tid.

Folketallet øker, og bolysten er tilstede. Da er det galskap å kutte på antall fergeplasser!

Skriv under og si nei til en mindre ferge!