De nyeste oppropene

SigneringerOpprop navnLaget
37 Silver Fang mangaen til norge
Vi vil ha Silver fang mangaen til norge ! Vi har jo hatt Silver fang på Vhs og dvd på norsk,og det kommer jo dvder med dub osv men hvorfor ikke mangaen ? Det er Mangaen som er "Orginal" Wikipedia: Silver Fang (org. Ginga Nagareboshi Gin) er en japansk manga skrevet og tegnet av Yoshihiro Takahashi, mangaen er også filmatisert. Serien handler om en Akita-valp som heter Silver, som er sønn av den st...
2011-04-30
46 La oss forby fyrverkeri
  Dette er kopiert fra svenske siden,for å spre det til Norge. Fyrverkeri Rebellion Det er på tide at regjeringen gjør noe om det faktum at tusenvis av dyr og mennesker er livredde på grunn av pyroteknisk underholdning hvert år. Det er på tide å se på miljøpåvirkningen av landet underholdning. Og for ikke å nevne skader på personer og eiendom. Ifølge en undersøkelse utført av SLB gjort under...
2012-01-03
23 Studentidrettstilbudet i Trondheim skal være rettferdig! (Lukket)
Velferdstingets arbeidsutvalg tar for seg SIFOs rapport om Trondheimsmodellen i Velferdstinget for å vedta vårt forhandlingsgrunnlag videre i prosessen. Dersom du er for at saken skal debatteres på en saklig og ordnet måte gjennom Velferdstinget for å enes om et godt og rettferdig standpunkt i denne saken bør du signere her. Les sakspapirene her: http://www.velferdstinget.no/dokumenter/?did=92 Un...
2012-09-25
119 Sosiallokale
ENGLISH VERSION BELOW Kjære medstudenter I motsetning til de andre store studielinjene ved NTNU har ikke vi på medisin en sosial møteplass som er tilknyttet vår linje. Dette ønsker vi å gjøre noe med og vi er allerede i gang med arbeidet om å skaffe til veie et sosiallokale for oss på Øya! Ønsket er å ha et lokale som kan fungere som en naturlig møteplass, på tvers av kull og linjer, hvor man...
2012-10-09
76 GRISEKJØRING I 30 SONE PÅ FLATEBY.
Vi her på Flateby reagerer på at stadig flere IKKE klarer å overholde 30 km/t fartsgrensen.  Det har vært dødsulykke i Ødegårdsveien tidligere og neste gang noen forulykker kan det være deg eller en av dine egne...  Dette er en ulykke som bare venter på å skje hvis denne trenden forsetter! Vi samler nå underskrifter for å få kommunen til å iverksette fartshemmende tiltak. Er du opptatt av trafikks...
2012-10-22
1 517 NEI TIL KUTT I MIDLER TIL BEHANDLINGSREISER (Lukket)
Dette er for å protestere mot de planlagte kuttene i tildelingene til Behandlingsreiser til utlandet. Det er dessverre ikke slik at kuttet på 25 millioner til behandlingsreiser gis tilbake til de samme brukerne gjennom økte bevilgninger til helseforetakene. Og det er jo rett og slett fordi dette er et tilbud som ikke kan erstattes på noen måte i Norge! Det er klimaeffekten som gjør statens behand...
2012-11-01
191 NEI til nedleggelse av Eidsfoss Barnehage ! (Lukket)
Eidsfoss Barnehage trues av nedleggelse på grunn av Hof kommunes kortsiktige økonomiske prioriteringer. I budsjettet for 2013 foreslår rådmannen å nedlegge Eidsfoss barnehage, med virkning fra 1. juli 2013. Der fremstilles det helt feilaktig at Eidsfoss barnehage er fylt opp med barn som egentlig prioriterer annen barnehage. Det påstås til og med at det ikke er vist at de barna som går i barnehag...
2012-11-14
589 Nei til flytting av musikk- og danselinjen på Langhaugen!
Den nye skolebruksplanen som skal vedtas i fylkeskommunen vil blant annet innebære at musikk- og danselinjene på Langhaugen vgs flyttes til Fyllingsdalen vgs. Det krever at man måtte bygge ut Fyllingsdalen VGS blant annet med to ekstra dansesaler, og det vil ta mange år å få linjene opp igjen på det faglige nivået de er på i dag. I tillegg vil det kreve en utbygging på Langhaugen, hvor mange av ro...
2012-11-16
88 Vi ønsker at Elverum Kommune skal utrede et varmtvannsbasseng nå!
  Vi mener at Elverum kommune må ta innbyggerne på alvor. 14 år har gått siden bassenget på ELverum Ungdomsskole ble nedlagt. Nå vil vi ikke vente lenger. Varmtvannsbasseng er et nødvendig tilbud for mange brukergrupper (Revmatikere, parkinsonm fl)  Det er hos disse gruppene brukerkompetansen sitter. Bruk den! Småbarnsfamilier bør ha et kommunalt tilbud om babysvømming. De som er i opptreningsfase...
2012-11-22
21 Ja til gratis lån av hjelm og brett på Fysak Allaktivitetshus
ved 300 underskrifter blir Bergen Byråd nødt til å ta opp denne beskjeden: Kjære Bergen Byråd, først av alt vil jeg takke for at dere tar imot min melding, og jeg håper dere vil gjøre noe med dette, vel jeg vil kalle det et litt alvorlig problem. Fysak allaktivitetshus er et sted som er bygget for alle, rike og fattige, uansett hvem du er, skal du få lov til å ha det gøyt der, det er hopperom, bor...
2012-11-27
171 La Zorba leve!
I media blir alle cirkus framstilt som mishandlere og de som behandler dyrene godt blir aldri nevnt. Cirkus Zorba er en av de og vi ønsker ikke å bli skyvd under samme stol som resten. Hjelp oss å vise at ikke alle dyr lider i underholdningsbransjen!...
2012-11-29
227 Ikke legg ned Skaugdalen Skole (Lukket)
Kommunestyret i Rissa skal 18. Desember stemme over om Skaugdalen skole skal legges ned for å spare penger i kommunen. Barna våre blir brukt som tall i et regnestykke for å få budsjettet for Rissa kommune til å gå opp. Dette finner vi oss ikke i! Skaugdalen skole er viktig for framtida til barna i Skaugdalen og den er viktig for bygda. På Skaugdalen skole blir barna våre godt ivaretatt og alle bli...
2012-12-01
16 Protest mot overvåking av Macene på FVMG
Skolen har tvangsinnstallert et program på våre Macbook's som gjør det mulig for lærerne å overvåke Macene våre. Dette har de gjort uten vår tillatelse eller våre foreldres tillatelse. Det er faktisk ikke lov ifølge Datatilsynet. Dette er også unødvendig bruk av penger da skolen kunne brukt dem på noe annet. Er også ikke skolens ansvar at elevene ønsker å lære eller ikke, det er elevens eget ansva...
2012-12-06
41 1MA klage
Klasse 1MA ønsker med dette å klage på gjennomføringen av faget MAFE1000. I starten av semesteret var klassen svært misfornøyd med måten faget ble lagt opp; pensumlitteraturen ble endret første forelesning etter å ha stått oppført i studieplanen i over en måned. Mange måtte med dette bruke penger på å kjøpe nytt pensum. Den første måneden hadde vi ikke noe timeplan, fremgangsplan eller pensu...
2012-12-12
85 Nei til Kulturhus og badeanlegg i Sandnessjøen uten økonomi..
Nå må vi våkne i Alstahaug Kommune og vise at vi er i mot ett Kulturhus og Badeanlegg i Sandnessjøen så lenge det ikke finnes økonomi i kommunen til dette. Vi kan ikke akseptere at dette skal gjennomføres på bekostning av 2 skoler, utsettelse av sykehjem, og økning av eiendomsskatten opp til kanskje 7 promille av takst!! Skriv under så skal dette sendes Alstahaug kommune!!...
2012-12-14
36 Rettferdighet for de eldre!
Mange av dagens Eldre blir ikke tatt vare på, servicen på mange av gamlehjemmene er for dårlige. du lurer kanskje på hvorfor? det er ikke noe å lure på, pengene blir prioritert bort og de gamle blir glemt. er det sånn vi vil behandle de som har bygget opp dette lande, våre besteforeldre og foreldre. vi er fremtiden vi må gjøre noe for å få rettferdighet for de eldre! det er gamlehjem hvor de bare...
2012-12-14
471 Behold Sydskogen og Torvbråten skole!
  Signer dersom du er enig i: at sammenslåing av skolene ikke er løsningen at vi må beholde Sydskogen og Torvbråten skole! at begge skolene må pusses opp til god standard! at vi må unngå økt trafikk på Østskogen!             Rådmann Georg Smedhus foreslår at Sydskogen skole legges ned. Torvbråten skal utvides til å bli en storskole som skal ta imot barn fra Sydskogen og være avlasting for Slemmes...
2012-12-17
443 For en fornuftig trafikkløsning rundt nye Munkerud skole.
I forbindelse med oppføring av barnehage ved nye Munkerud skole har konsulentene Asplan Viak etter en grundig utredning foreslått en trafikkløsning med innkjøring fra Munkerudtunet. FAU ved skolen støtter denne anbefalingen. Til tross for trafikkutredningens klare anbefaling, går Undervisningsbygg og Plan og Bygningsetaten inn for at barnehagen skal få trafikkadkomst fra Brattvollveien/P. A....
2012-12-18
123 Vi vil beholde Børre Børresen som rektor ved Haukås skole
Dersom du vil vise din støtte til Børre Børresen vil vi gjerne ha din underskrift her! FAU ønsker å bruke underskriftskampanjen overfor kommunen i håp om at de snur i saken....
2013-01-10
104 La elva leve Beisfjord
Nordkraft Produksjon AS har søkt om konsesjon til å overføre 75 % av Tverrelva til Håkvikdalen. Hensikten er et forbedret landskap med raskere oppfylling av det regulerte Storvatnet i Håkvikdalen og mer fornybar energi. Rundt 50-60 GWh mer skal tynes ut av Storvatnet. Narvik kommune produserer allerede 4 ganger så mye kraft som vi selv forbruker. Vi bidrar allerede i så måte om å nå de nas...
2013-01-17
148 Nei til nedleggelse av mjølkeproduksjon på Kjelle VGS!
Indre Akershus Blad kunne i dag (18.januar)  fortelle at mjølkeproduksjonen ved Kjelle Videregående skole på Bjørkelangen vil bli lagt ned i løpet av 2013. Det blir slutt på ku, og undervisningen skal vris mer over på anlegg og maskin. I dagens samfunn hvor det blir lenger og lenger mellom mjølkebruka, og gapet mellom landbruk og resten av samfunnet blir større og større, er det ekstra viktig å b...
2013-01-18
393 la Tobias Andre få komme hjem (Lukket)
VI er en haug med mammaer på facebook som startet som gravide sammen inne på en gruppe der vi snakket om alt på godt og ondt. Vi delte bekymringer og gleder, og som alle våre fødsler nærmet seg delte vi babybilder, sorger og gleder da også. Vi er bare blitt flere og fler der inne, men med stor sorg for oss alle og spessielt for Mammaen og Pappaen til Tobias Andre er sorgen størst, da han er blitt...
2013-02-05
483 TIL STØTTE FOR OFFICE FOR CONTEMPORARY ART NORWAY (Lukket)
Office for Contemporary Art Norway (OCA) har gjennom lang tid vært en sentral ressurs for norsk kunstliv. Gjennom sitt store internasjonale nettverk bidrar OCA til å knytte kontakter mellom norske og internasjonale kunstnere, kuratorer og institusjoner. Et eksempel er at den historisk sterke representasjonen av norsk kunst på en av verdens viktigste utstillinger, dOCUMENTA (13) i Kassel i 2012, ba...
2013-02-06
132 Me har ikkje tillit til det lokale barnevernet i Samnanger (Lukket)
Me har ikkje tillit til det lokale barnevernet, og me krev at kommunestyre tek arbeidsgjevaransvaret sitt på alvor. Ei barnevernseining må mellom anna leggja vekt på følgjande: -Sett inn hjelpetiltak i HEIMEN om nødvendig -Kulturell ulikskap krev betre opplæring, ikkje straff -Bryt ikkje biologiske band -Skap ikkje frykt, men tryggleik både for born og foreldre -Borna sitt beste i sentrum -Gje fo...
2013-02-11
148 Opprop mot rasering av SSP FO
I disse dager begynner fylkenes forslag til skolebruksplaner å komme på bordet, og vi får nå henvendelser fra flere av de mest oppegående videregående skolene om at de trues med nedleggelse, nå senest Olsvikåsen VGS i Bergen! Hvis dette er trenden, er det ikke noe annet enn en rasering av SSP FO på landsbasis. Det er nå flere fylker - Finnmark og Telemark - som ikke har tilbudet i det hele t...
2013-02-11
310 Slå ring rundt kommunelege Jakob Norup
Me viser til oppslag i BT 12.02.13 med kommunelege Jacob Christian Norup, der han fortel om opplevingane sine med barnevernet i Samnanger. Det innbyd til stor respekt at Norup er villig til å stå fram og varsla om urett gjort av det lokale barnevernet.  Det er slike uredde personar kommunen vår treng. Han er eit førebilete for andre. Me forventar no ei ekstern gransking av barnevernet i Samnanger,...
2013-02-14
345 NEI til halalslakt i Norge, samt import av halal- og kosherkjøtt!
Det har i det siste sirkulert en video på sosiale medier (http://www.facebook.com/photo.php?v=212494558895758). Først kan man se den vanlige slaktemetoden som er helt udramatisk, der dyret dør umiddelbart og ikke føler noen smerte. Deretter får vi se halal, som gir dyret mange minutts unødvendig lidelse. Dyret lever imens det blir flådd, kuttet mm, og mens andre dyr ser på. Halal er grusomt., og s...
2013-02-18
955 Bevar skogen på Romsås
Bevar skogen på Romsås Nei til utbygging innenfor markagrensa, Nei til utbygging av 100 meterskogen mellom senteret og Svarttjern, Nei til fortetting og ødeleggelse av bomiljø, Nei til økt trafikk og dårligere luftkvalitet. Dette er en underskriftskampanje startet for å stoppe all utbygging innenfor markagrensa på Romsås. Vi ønsker ikke at det skal bygges boligere i Romsås beste skogsområder. Følg...
2013-02-22
747 Nei til smart strøm
Si NEI til ulovlig overvåking av ditt hus. Si nei til AMS målere. Nye strømmålere sender detaljert times-informasjon om ditt strømbruk tilbake til leverandør. Ved å analysere frekvens profiler og mønstre kan strømselskapet vite nøyaktig hvilke elektriske apparater du bruker, til nøyaktig tidspunk og nøyaktig periode. De vil kunne vite om du står opp midt på natten. Når du lager mat, hvor mange som...
2013-02-24
72 Nei til OL i Oslo i 2022
     ...
2013-03-01
1 084 HJELP kreftsyke Matias Wilberg (Lukket)
Matias Wilberg får ikke lov til og få hjelp fra helsediriktoratet pga medisinen som kan forlenge hans liv er for dyr. Med denne kampanjen ønsker jeg og vise støtte til Matias og vise hvor idioti det er er og komme med en unnskylding at det er for dyr. Vi er Norge. Et kjempe rikt land som burde ta seg råd til og hjelpe hverandre. Hva betaler vi skatt for?? Det er trist og ser på en norsk regjering...
2013-03-08
30 Hjelp Andrea Pharo Ronde til Paralympics
Hjelp Andrea til Paralypics FORDI HUN SKAL DIT KOSTE HVA DET KOSTE VIL...
2013-03-09
26 Nei til søndagsstengt på Bar Robinet
Vi henviser til senere tids forkastelige praksis med å la oss møtes med stengte dører når vi tusler gatelangs i sentrum på hviledagen, på jakt etter en oase. Vi henstiller til Bar Robinet v/David Gurrik: la oss få søndagen tilbake!...
2013-03-10
677 UAVHENGIG GRANSKNING AV NORGES MILITÆRE BIDRAG I LIBYA
Nå er det over fem år siden bombingen av Libya og situasjonen i landet er verre enn noen gang. Norges Fredsråd stiller krav til myndighetene og oppfordrer til en uavhengig, offentlig granskning av Norges krigsdeltakelse i Libya i 2011. Hva slags rolle spilte egentlig Norge og hva var det godt for?  Vi søker til­slut­nin­ger fra orga­ni­sa­sjo­ner og enkeltmennesker som er opptatt av Norges interna...
2013-03-20
324 Vi som vil ha nye firmabilregler
Dagens firmabilregler gjør ikke forskjell på personbiler og varebiler. Trenger du å kjøre innom barnehage, skole eller butikk på vei til eller fra jobb, må du betale full firmabilskatt eller kjøre ulovlig. Jeg, og mange med meg, mener det bør bli mulig å betale skatt pr. kilometer du kjører privat!   For en typisk håndverker er det absolutt størst andel av kjøringen som er jobbrelatert. Og store...
2013-03-23
173 NEI TIL PELSOPPDRETT
Si NEI til pelsoppdrett. Det er en skitten og uetisk industri!...
2013-03-29
11 TEST Ignore
TEST Ignore -- oppropstittel her -- TEST Ignore Redigert! >> heilt hit >>. Dette er et opprop mot det meste. Dersom du støtter utsagnet nedenfor, ber vi deg signere oppropet vårt! (Oppropet er åpent for signering fram til 2. april 2013. Etterpå kasseres alt og ignoreres glatt.) "Dette er utsagnet. Nei til alt og vekk med det meste! Får det bort. Send det ut! (TEST Ignore)."...
2013-03-29
1 024 For bevaring av utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon
For bevaring av utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon Det er ikke klok utdanningspolitikk å ødelegge et utdanningsprogram som fungerer meget bra i dag, og som i sin nåværende form ivaretar nettopp det som Stortingsmelding 20 ”På rett vei” ønsker av framtidens skole. 15. mars 2013 kom Stortingsmelding 20 som presenterer et forslag fra departementet om å splitte det yrkesfaglige utdanningspr...
2013-04-04
30 Ja til fanta exotic zero
Skriv under om du mener fanta exotic også burde være i sukkerfri verson. Denne trengs i butikkene....
2013-04-05
216 Regulering av vei i Ensjøbyen
Det er for tiden mye byggevirksomhet i Ensjøbyen og det vil det være i mange år fremover. Spesielt Gladengveien og Stålverksveien er belastet med mye gjennomfart der bilene holder høy hastighet, og da veien i tillegg er preget av gateparkering blir det veldig uoversiktelig både for bilister og fotgjengere. Det har vært flere tilfeller der bilistene ikke har klart å stoppe for fotgjengere på gr...
2013-04-08
333 Nabogruppens opprop mot støy (Lukket)
Underskriftskampanje til støtte for kampen mot støy Sluttdato: 8. mai 2013. Aldersgrense 18 år (vi ønsker ikke at personer under 18 signerer). Arrangeres av "nabogruppen" (facebook.com/nabogruppen og tinyurl.com/nabogruppen). Underskriftene vil bli brukt i et forsøk på å stoppe etableringen av Fjord Motorpark ved Helganes på Karmøy. Dette er hva du skriver under på: Jeg ønsker ikke at Fjord Motorp...
2013-04-09
1 143 Striden om danske læreres arbeidstid
Striden om lærernes arbeidstid i Danmark tok en dramatisk vending etter påske. Da var arbeidsgivernes lockout et faktum, og godt over 50.000 lærere ble utestengt fra sine arbeidsplasser. Nærmere 900.000 elever har ikke noe skoletilbud så lenge konflikten varer, og dette preger Danmark i stor grad. Ingen annen sak får så mye oppmerksomhet i mediene, og ingen annen sak snakkes det så mye om bla...
2013-04-09
532 NEI TIL IMPORT AV HUMLER
NEI TIL IMPORT AV HUMLER Vi ønsker at Landbruks- og matdepartementet (LMD) snur og stenger for muligheten til å importere humler til Norge. Føre var-prinsippet i Naturmangfoldloven bør følges. Konsekvensene for rødlistede humlearter, andre pollinerende insekter og norsk birøkt kan være store da sykdom/parasitter har vist seg å kunne smitte mellom arter. Herunder også smitte fra insekt til ve...
2013-04-10
863 Vellykket integrering i det norske samfunnet- JA, takk! (Lukket)
Utdanningsetaten sitt forslag til Skolebehovsplanen 2014-2024 presiserer at de ikke ønsker å fornye kontrakten sin med KIA. KIA er med sitt arbeid rundt i hele Norge, landets største landsdekkende organisasjon som arbeider på innvandrerfeltet (tall fra IMDI).  KIA startet i 1974 og er således den eldste organisasjonen på innvandrerfeltet. NÅ TRUES SEKSJON SKOLE OG BARNEHAGE MED NEDLEGGELSE! Vi ha...
2013-04-12
4 208 Vi som er for Fjord Motorpark
"Vi som er for Fjord Motorpark" er en underskriftkampanje for naboer, tilhengere og støttespillere av Fjord Motorpark som ønsker å vise sin støtte til dette fantastiske anlegget. Vi har full tiltro til kommunestyrets saksbehandling og avgjørelser, det faktum at grunneierne vil få en rettferdig pris og at støynivået fra anlegget vil bli regulert etter dagens lover og regler. Vi ser også nødvendighe...
2013-04-12
1 976 Demonstrasjon mot mopedfartsgrensen
Jeg ønsker med dette å skaffe underskrifter til underskriftskampanje mot mopedfartsgrensen/sperren. Vi ønsker å få høyere sperre på mopeder slik at mopeder kan få en bedre og sikrere traffikflyt. Det er direkte livsfarlig å kjøre på veiene i 80 sone i 45 km\t. Bilistene og yrkes sjåførene tar risikofullte forbikjøringer for å komme seg fortere fra A til B. De tar seg ikkje tid til å ligge i 45 km\...
2013-04-15
31 På tide å mobilisere styrkene for å ivareta miljøet i Verdal?
For eksempel bare tenk litt på: Hvem betaler prisen hvis kommunestyret åpner for utvidelse av kalkbruddet i Tromsdalen? Hvis transport med lastebil går fra hvert syvende minutt til hvert andre minutt, er det ganske lett å forestille seg konsekvensene. Vi må selvfølgelig tenke: trafikk og sikkerhet, vedlikehold, og forurensing denne økningen forårsaker. Bedriftens løfter om transportbånd har ikke b...
2013-04-16
554 La oss få beholde og lovliggjøre elektroniske sigaretter i Norge
Elektroniske sigaretter er det som holder meg unna vanlig tobakksrøyk. Det er MYE sunnere, mye billigere og det lukter ikke vondt. Dette er et fantastisk produkt for oss som vil slutte å røyke. Siden første gang jeg tok et trekk av den har jeg ikke røyket tobakk. La oss beholde den og la oss få kjøpe nikotinvæske lovlig i Norge! Les mer her: http://no.wikipedia.org/wiki/Elektronisk_sigarett...
2013-04-18
589 HVALSTAD-AKSJONEN 2013 (Lukket)
Åtte boliger for ettervern og botrening i Skustadgata på Hvalstad skal stå klar for innflytting i august neste år. Formannskapet i Asker kommune vedtok i møte den 16.04.2013 at de tre kommunale boligene i Skustadgata 78-82 (ved transformatorstasjonen) skal rives og erstattes med to bygg i to etasjer med til sammen åtte boenheter.Tilbudet er ment for straffedømte som kommer rett fra langtidssoning...
2013-04-22
316 Behold legevakten i Kragerø døgnet rundt!!
Vi vil ha legevakten døgnet rund! Er viktig at vi kan nå lege også på kveld/natt i vårt nærmiljø!...
2013-04-25
Facebook