Bevar Sotakiosken og Etterstadgata 2-6

Vålerenga er under press fra et stort antall utbyggingsprosjekter som strekker seg tvers over bydelen fra Kværnerdalen til Kampen. Felles for dem er at de i liten grad tar vare på nabolagets kvaliteter og i enda mindre grad tilfører nye. Verneverdig bebyggelse, lokale arbeidsplasser, møteplasser for nabolaget, viktige grøntområder og lokal historie og identitet er satt i spill.

Nabolaget på Vålerenga er opptatt av bevaring av Sotakiosken og Etterstadgata 2-6. Vi har slått ring om den nedslitte kiosken fordi den er et symbol for Vålerengas identitet og historie. Det spinkle bygget er det eneste gjenværende historiefortellende element fra hjørnekulturen ved Sotahjørnet, et minne fra en tid da folk møttes på hjørnet og diskuterte sport, politikk og sladder. En gang var Oslo full av slike kiosker og ble kalt kioskenes by. Nå finnes nesten ingen igjen. Sotakiosken danner sammen med store trær en flott portal inn til Vålerenga.

På tomten står også det gamle pottemakerhuset i Etterstadgata 4, som opprinnelig var et pottemakerverksted, men som er mer kjent for å ha huset Amundsens skifabrikk og Bratlie, landets første skismøringsfabrikk. Fabrikken finnes fortsatt intakt i kjelleren. I Etterstadgata 6 var det drevfabrikk, et tidlig eksempel på lokal produksjon og industri. Etterstadgata 2, 4 og 6 utgjør samlet et kulturhistorisk viktig miljø som er typisk for Vålerenga og hvor den sammensatte historien med bolig, nærings- og verkstedsvirksomhet er bevart opp til i dag.

Nabolaget på Vålerenga er glad for at Byantikvarens forslag til regulering sikrer Sotakiosken bevart på opprinnelig sted, Etterstadgata 4 bevart med stall, mellombygg og interiøret i kjelleren med produksjonslinja til skismøringsbedriften, og at det sikrer eldre grøntanlegg og uterom mot Etterstadgata.

Vi er også positive til at Byantikvarens forslag til regulering tilrettelegger for nybygg ved at bakre deler av eiendommene kan utvikles på en måte som passer inn med øvrig bebyggelse på tomta og på Vålerenga. Dette åpner for mer aktivitet og en variert bruk av det flotte området, til glede for nabolaget.

Jeg gir min støtte til bevaring av Sotakiosken og Etterstadgata 2-6 og Byantikvarens forslag til regulering.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg La Sotakiosken leve! fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...