Bevar Nasjonalgalleriet Som Visningsrom For Billedkunst

Statsbygg utarbeider nå en plan der det bygges ett nytt Nasjonalteater på Tullinløkka og i planene ligger også at Nasjonalgalleriet helt eller delvis skal innlemmes og benyttes av/for det nye teateret. For å sitere Erik Collett som i mange år arbeidet sammen med Fredrik Torp for å redde Nasjonalgalleriet. 'Hvis denne planen vedtas og gjennomføres så er det kroken på døra for Nasjonalgalleriet. For godt!' Erik er også med i facebookgruppa Vern Nasjonalgalleriet og han er av de som kjenner saken aller best. Nasjonalgalleriet har nå vært stengt I over fem år. Dette er uakseptabelt. Statsbyggs planer er uakseptabele. Nasjonalgalleriet er fredet men bare bygningen. Ikke bygningen med samlingen. 

Nasjonalgalleriet er bygget med samlingen. Fredningsvedtaket til Riksantikvaren anbefaler at bygget benyttes som visningsrom for kunst, men sier videre 'at dette ikke skal stå i veien for annen bruk av bygget. Fredningsvedtaket sår altså tvil om hvordan Nasjonalgalleriet skal brukes. Dette er ikke bra og fredningen bør styrkes slik at det ikke finnes noen tvil om hva  Nasjonalgalleriet er og skal være: Ett Nasjonalt Galleri For Visning Av Kunst Åpent For Publikum. 

Det må være ett mål å få tilbakeført samlingen. I dag synes det ikke å være politisk vilje til å gjøre dette. Samlingen er flyttet til det nye Nasjonalmuseet. Men dette kan endre seg. I mellomtiden bør Nasjonalgalleriet vise kunst av god kvalitet. 

 

 


Harald lyche, stifter og admin av Facebookgruppa 'Vern Nasjonalgalleriet.    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Harald lyche, stifter og admin av Facebookgruppa 'Vern Nasjonalgalleriet. fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...