Bevar Kvennsetøran!

Vi ønsker ikke industri på Kvennsetøran!

Inngrepet på naturen vil aldri kunne tilbakestilles!

Blir Kvennsetøran regulert til industri, så blir området ødelagt og mister vi den vakre utsikten for all tid! Byggehøyde i gjeldende plan for industriområde er på hele 7,0 meter!
Vi mister den vakre naturen med våtmarksområdet, dyrelivet, fuglene, stranda, blomstene og våre barn mister muligheten til lek og moro langs Sissibekken for evig tid!

Vi ønsker ikke utbygging av lager eller lagerbygninger på Kvennsetøran!

Vi ønsker å bevare naturen og mangfoldet.
Vi ønsker å ta vare på den unike faunaen og fuglelivet.
Vi ønsker å bevare våtmarksområdet.
Vi ønsker å bevare den siste strandsonen i bygda vår.
Vi ønsker forsatt trygg lek for våre barn, barnebarn og barnebarnsbarn.

Vi ønsker å kunne nyte utsiken utover Todalsfjorden.
Vi ønsker at alle Todalinger og alle våre turister skal kunne nyte synet av den vakre fjorden vår.

 

Vi støtter Forvaltningsplanen fra 2008 hvor området beskrives som!prioritert naturtype!strandeng/strandsump

Møre og Romsdals fylke Areal- og miljøvernavdelinga Forvaltningsplan
5.3.3 Ikke verna strandenger. -Et strandengområde utenfor reservatgrensa nord for møbelfabrikken (ved MQ 8477 6571, se figur 3) vil bli avgrenset som prioritert naturtype (strandeng og strandsump) i et pågående prosjekt med supplerende naturtypekartlegging i kommunen. Strandengene her har tilsvarende verdier som dem i reservatet. Dette området bør søkes bevart som strandeng, i tråd med Fylkesdelplanen for elveoslandskap.)

Vi vil med dette henstille kommunen om å stoppe planen om industri på Kvennsetøran!

Vi ønsker ikke industri og utbygging av lager/ lagerbygninger på Kvennsetøran! Vi ber kommunen om å se etter andre arealer!

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Elisabeth Marie Aas kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook