Bevar Ekelyparken på Nøste

Ekelyparken_plantegning_20241.jpg

Bevar Ekelyparken på Nøste!

Onsdag 29. mai 2024 kl. 1800 vedtok et flertall (H+Frp) i Utvalg for miljø og plan at et planinitiativ for boligbygging i Ekelyparken på Nøste kan fortsette arbeidet mot en fremtidig reguleringsplan. Flere aktører, vellet og engasjerte naboer har ga innspill i forkant av møtet - innspill som peker på mange negative konsekvenser med en slik utbygging som dessverre ikke ble tillagt nok vekt til å stoppe prosessen.

(Sak og protokoll kan leses i sin helhet på Lier kommunes hjemmesider) 

Hvis befolkningen på Nøste ønsker å bevare Ekelyparken slik den er i dag, så må vi reise oss og yte motstand! Formålet med oppropet er å få stoppet boligbygging i Ekelyparken på Nøste.

Vis din uenighet ved å undertegne dette oppropet.

For å nå ut til så mange som mulig, vennligst del dette oppropet på sosiale medier, og med venner, familie og naboer. Vi har dårlig tid - det haster!

 

Noen stikkord fra innspillene som har kommet inn:

* Barnehagene på Nøste vil miste sitt helårs lekeområde

* Befolkningen i nærområdet mister den siste grønne lungen som er igjen på Nøste, et kjært rekreasjonsområde

* Konsekvensene for de gamle trærne i parken, og dyrene som lever på dem, er ikke tilstrekkelig utredet. Trærnes rotsystem kan komme i konflikt ved store terrenginngrep i forbindelse med etablering av parkeringskjeller. (Naturmangfoldloven §6)

* Tilrettelagte boliger får uønsket innsikt

* Økt trafikk i Baches vei og Eikeliveien

* Privatisering av fellesareale

* Støyutsatt område (rød sone) som krever betydelig støyskjerming

* Planinitiativet er i strid med overordnet plan (regulert til næring)

 


Tove Hofstad, Nøste-beboer    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Tove Hofstad, Nøste-beboer vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...