Bedre dyrevelferd i Tyrkia

Det som Antalya's Gatehunder ønsker å legge press på er blandt annet at det skal vedtaes ny dyrevernlov i Tyrkia, blandt annet den nye loven om kommunale shelter for alle gatedyr. 

 

Lovforslaget inneholder at:

  • Kommunene skal være inkludert i strafferammen, inspektører vil kunne undesøke både shelter og deres personell. I tillegg vil landbruksdepartementet og miljøvern departementet skal føre tilsyn. 

 

  • Kastrering skal være obligatorisk i alle kommunene i Tyrkia, shelter og rehabiliteringssenter skal være obligatorisk i byer med en befolkning på over 20.000 innbyggere. 

 

  • Det skal fastsettes en bestemt promille av det kommunale budsjettet for distrikstkommunene til dyr til å ivareta dyrenes helse og sikkerhet. 

 

  • Vold mot dyr skal ha en strafferamme med fengelsstraff fra 6 mnd til 3 år. Voldtekt skal straffes inn til 4 år. Siden vi er i utarbeidelsesfasen av disse strafferammene vil eventuelle innvendinger mot dette blir diskutert i generealforsamlingen, dette vil bli evaluert.

 

  • All omsetning av dyr i dyrebutikker skal bli forbudt.

131078651_1260615620992525_7586566311137742015_n.jpg

 

Vi håper som mange som mulig vil skrive under. Vi VET at det hjelper å legge press på politikerene. Tyrkia har blandt annet fått landsdekkende dyrepoliti. 

 

HUSK Å BEKREFT SIGNATUREN DIN PÅ E-POST!

 

 

 Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Antalya's Gatehunder kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...