Suel høyrer heime hos oss!

Kommentarer

#1404

Dette er en urett!

Jan Inge Refsnes (Tjørvåg, 2023-08-08)

#1414

Suel var mindreårig då han kom til Norge i 2004. Han var ærlig og forklarte at han kom i frå Burundi.
UDI har mistrudd han. No har dei full anledning til å rette opp denne alvorlige feilen og gi han eit rettferdig liv her han høyrer heime etter 19 år her på Sunnmøre!
Det er arbeidsomme og ærlige menn som Suel landet og Sunnmøre treng - ikkje alt anna sarv som ofte kjem seg inn i landet vårt, ofte tufta på løgn om nasjonalitet. Og som ganske raskt får seg tilkjent opphald.

UDI vokn opp og gi SUEL den endelige rettferd han fortener!!
Vi er veldig, veldig mange som heier på deg SUEL!!
Masse lykke til!

Myrthle Gjerde (Tjørvåg, 2023-08-08)

#1418

rettferdighet

Ellen Dalen (oslo, 2023-08-08)

#1419

Suel har heile livet sitt i Norge.

Tove Thoresen Ulstein (Ulsteinvik, 2023-08-08)

#1422

Støtter oppropet!

Jørn Fr Larsen (Fosnavåg, 2023-08-08)

#1424

Går rett og slett ikke Ann å behandle mennesker på denne måten !!!

Britt Eva Evjen (Lillehammer, 2023-08-08)

#1432

Vi trenger folk i Norge som vil noe.
Mange med Innvandrerbakgrunn er en berikelse for oss alle.
Innvandrere/ mangfold er for det meste positivt for landet vårt.

Reidun Kvien (Ålesund , 2023-08-08)

#1438

Suel har snakka sant frå starten, er godt integrert og bidreg i samfunnet. At han ikkje har vorte trudd av «den norske stat» bør ikkje få slike konsekvensar så mange år etter.

Lisbeth Nervik (6010, 2023-08-08)

#1442

Menneskerett er en selvfølge, på tide det blir gjennomført spes vedr utsatte mennesker i nød. Maktovergrep blant korrupte "topper/ledere her til lands, må gjøres noe med en gang for alle.....hva skjedde rettsvernet og rettferdigheten i dette såkalte demokratiske landet?!

Tove K Eide (Engerdal, 2023-08-08)

#1445

Suel har vært her i 19 år, mer enn halve livet. Han flyktet fra krig og terror, og må få bli i Norge. At han ikke allerede er statsborger skyldes mangler i det norske systemet.

Kaare-Dag Vestre (Ålesund, 2023-08-08)

#1455

Norge gjorde feil ved å ikke tro på ham da han kom som mindreårig. Etter 19 år i Norge, bør han få bo her permanent.

Mariann Hellestø Kean (Tananger, 2023-08-08)

#1463

Suel har alltid vore samfunnsengasjert, og ei venleg sjel å møte. Landet vårt må vere åpne for dei som faktisk bidreg inn til samfunnet, og vi må ta vare på dei som treng hjelpa vår når dei kjem.

Liv-Randi Røyset (Tingvoll, 2023-08-08)

#1464

Dette er et brudd på all humanistisk tenkning, og på et hvert menneskes rett til å søke trygghet. Norge trenger dessuten folk.

Siri Lindstad (Gjøvik, 2023-08-08)

#1471

Det er urimelig at en person, som ved ankomst var mindreårig og som i tillegg har gitt riktige opplysninger ved ankomst, skal straffes for at UNE bruker 19 år for å verifisere opplysningene hans.

Monika Dillschneider (Horten, 2023-08-08)

#1474

Dette er fullstendig urimelig!!

Bjarne Wegerstedt (Leinøy, 2023-08-08)

#1476

Suel må få bli, han har gjort alt rett og er ein god ressurs for samfunnet.

Hilde Ødegård (Vestnes, 2023-08-08)

#1478

Suel hører til her

Freddy Jensen (Gauldal, 2023-08-08)

#1483

Jeg har et medansvar for mine medmennesker. Når våre myndigheter begår brudd på grunnleggende menneskerettigheter er jeg forpliktet til å protestere.

Svein Jonasen (Stavanger, 2023-08-08)

#1492

Utsendelse strider med min rettsoppfatning

Hanne Ingeberg (Bærum, 2023-08-08)

#1493

Han har vore i landet i snart 20 år, han må få bli :)

Ann-Britt Almenningen (5705 Voss, 2023-08-08)

#1499

Suel høyrer heime i Norge.

Beate Nordvik (Voss, 2023-08-08)

#1505

Jeg signerer fordi jeg er dypt uenig at han skal returneres til Burundi

Randi Storvik (Oslo, 2023-08-08)

#1506

For å vise min støtte. Suel høyrer heime hos oss !

Dina Helen Fredriksen (Fosnavåg, 2023-08-08)

#1508

Dette er en hårreisende sak, en skam for UDI og Norge! Selv hører selvsagt hjemme her!!

Bente Arbo (Bekkestua , 2023-08-08)

#1509

Det er uverdig å tvinge folk som har kome hit som mindreårige ut av det landet dei no har fått tilhøyrsle til.

Kyrre Matias Goksøyr (OSLO, 2023-08-08)

#1521

Dette er en viktig sak!

Ingvild Hasund (Røyse, 2023-08-08)

#1522

Suel høyrer heime her i Norge. Han kan ikj straffast for at UDI ikkje fann ut kva land han kom ifrå før han mista retten til å være mindreårig flyktning

Elisabeth Hjelmeset (Fosnavåg, 2023-08-08)

#1524

Dette er rett og slett veldig galt og unødvendig bruk av makt. En skam for landet.

Oddvin Rønsmoen (Etnedal , 2023-08-08)

#1526

Eg signerer fordi det ikkje er ein logisk grunn for utsending, men kun ein merkeleg formalitet

Henry Steinsvik (Ulsteinvik, 2023-08-08)

#1531

Rett skal være rett! Å sende ut Suel blir bare feil!

Serina Søyland Bru (Oslo, 2023-08-08)

#1533

Dette er inhumant og direkte idiotisk!

Olav Langhaug Myrstad (Oslo, 2023-08-08)

#1537

Jeg vil at Suel skal få bli her han hører hjemme. I Norge.

Monica Steine (Sellebakk, 2023-08-08)

#1538

Jeg signerer fordi menesker, som må flykte fra landet sitt, skal ha mest mulig støtte og oppholdstillatelse også i Norge.

Anke Thiem (Vartdal, 2023-08-08)

#1541

Jeg signerer fordi dette er GALT!

Kristin Tronstad (BILLINGSTAD, 2023-08-08)

#1546

Helt vanvittig å sende ut folk som har bodd her så lenge

Inger Lise Lyngra Throndsen (Vormsund, 2023-08-08)

#1548

Jeg mener personen har rett til å bli i Norge da han har ingen familie, de er døde

Bjørg Myrvågnes (Tjørvåg, 2023-08-08)

#1565

selvfølgelig må han få bli i det landet han nå føler seg trygg i, fått jobb i , det landet hvor han har folk han kjenner godt!

Siri Skoglund (Bergen , 2023-08-08)

#1566

Dette er en skam. En forferdelig behandling av et menneske som kom som flyktning og er integrert og jobber. Han burde vært norsk statsborger for lengst.

Tone Graabræk (Bergen, 2023-08-08)

#1568

Dette er helt jævlig 😔

Elisabeth Huchard (Holmestrand , 2023-08-08)

#1573

Det er ikke slik vi behandler mennesker i Norge

Marit Stegali (Fosnavåg, 2023-08-08)

#1574

Dette er ein meiningslaus avgjerd

Synnøve Breivik (Ulsteinvik , 2023-08-08)

#1575

Han kom til Norge 16 år gammel som flyktning. Norske myndigheter har gjort feil og burde be om unnskyldning. En fullstendig uakseptabel behandling av en ung mann!

Monica Rishaug (Molde , 2023-08-08)

#1582

Suel skal ikke lide av en feil UNE har gjort.

Robert Brudevoll (Ulsteinvik , 2023-08-08)

#1585

Han har rett på norsk statsborgerskap fordi han har vært her siden liten gutt.

Cathrine Hansen (Hareid, 2023-08-08)

#1586

Jeg har møtt Suel på Runde flere ganger, hyggeligere og mer hjelpsom person skal du lete lenge etter. God omtale fra flere forskere.

Trond Oskars (Kristiansund , 2023-08-08)

#1587

Rettferdigheten må seire! Suel må få bli på Runde🙏Rørende engasjement av Herøyfolket. Håper denne triste saken ender godt.

Monica Blindheim (Ålesund, 2023-08-08)

#1590

Syke flyktet, snakket sant - men ble ikke trodd. Nå er det Norge han har tilknytning til.

Norshus Ingeborg (Oslo, 2023-08-08)

#1593

Det er helt urimelig at han skal sendes ut. På tide og endre et slikt regelverk

Eva Skevik (lørenskog, 2023-08-08)

#1594

Jeg signerer fordi han jobber for lenge siden og bidra på Runde.

Maya Ellefsen (Runde, 2023-08-08)

#1595

Jeg signerer fordi jeg mener at han selvfølgelig skal få bli i Norge. Noe annet vil være inhumant.

Unni Roos-Martinsen (Midsund, 2023-08-08)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...