NEI! til nedleggelse av Leirvik Skule

Foreldrenes arbeidsutval(FAU) ved Leivik skule seier NEI! til Kommuneadministrasjonen sitt forslag om å legge ned Leirvik Skule for å spare pengar. 

Me opplever at forslaget sitt hovudargument er av økonomiske grunnar utan at det er gjort ei grundig konsekvensutgreiing om kva innverkand det vil ha på borna, dei ansette og ringverkandar det vil ha på samfunnet me lev i her på Stord. 

Me er opptatt av barnas beste, og i forslaget savner vi refleksjon rundt kva konsekvens nedleggelse av Leirvik Skule vil få for barna, både på kort og lang sikt.

Leirvik Skule er viktig som sentrumskule i Stord kommune, og at en nedleggelse vil få negative konsekvenser for Leirvik som sentrum i kommunen og regionen vår. 

Me opplever at forslaget ikkje blir behandla på ein demogratisk måte. Me som bur på Stord har ikkje fått tatt vårt standpunkt i saka då dette ikkje var eit forslag som var oppe til handsaming før siste Kommuneval. Handsamingstida er for kort, konsekvensutgreiinga for mangelfull og spørsmåla om organisering og gjennomføring for mange. 

 

Me seier klart og tydeleg NEI til nedlegging av Leirvik Skule.

Støttar du oss?

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at FAU ved Leirvik Skule vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Jeg samtykker til at FAU ved Leirvik Skule kan overlevere opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet til følgende parter:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...