Underskriftskampanje for å beholde Nordal Skole i Lier

Vi trenger så mange underskrifter vi kan få, for å sørge for at lokalpolitikerne i Lier ikke legger ned skolen vår! 

Uten småskolene vil familier bosette seg andre steder, nært skoler. Gode nærskoler vil styrke tilflytting av barnefamilier til nærområdet, som over tid vil ha en økende og gjentakende effekt på befolkningstallet. Nasjonale prøver viser at nærskolen gir kunnskapsrike elever, som får tilbringe barneskolen i nære og trygge omgivelser.

Elevantallet som sokner til skolen står foran en stor vekst i forhold til de seneste års tall. De kommende årene vil følgende antall barn starte ved Nordal:

Født 2018: 9 stk

Født 2019: 16 stk

Født 2020: 13 stk

Født 2021: 18 stk

Født 2022: 17 stk

 

Nordal skoles betydning for nærområdets innbyggere:

 • Trygghet og samhold og tilhørighet
  • Kort skolevei for barna
  • Venner i nærområdet, leker og aktiviteter på fritiden
  • Natur og muligheter for uteskole
  • Gode overganger fra barnehage til skole
  • Bevare lokalmiljøet
  • Barna vet hvor de skal gå på skole, og at det er i nærheten av hjemmet
  • Leker og aktiviteter på fritiden
  • Kulturbevarende - besøke gårder og naturen i nærområdet
 
 • Aktive barn
  • Barn med nærskoler beveger seg mer enn de som har skoleskyss

 

Er barna som blir berørt hørt? NEI! (som de har rett til å bli)

Har alle involverte parter blitt hørt? NEI!

Er elevene informert om når dette skal skje? NEI!  

Går elevene en usikker fremtid i møte! JA!

De som kan ta skade av denne prosessen er barna, de er ikke ivaretatt i "trygge overganger"!

I løpet av 3 år vil Nordal skole være likestilt andre skoler rent økonomisk, da det vil være mer enn 4 klasser (i følge statistiske tall) med et stadig økende elevtall. Ved å bevare skolen vil nærområdet fortsette å vokse videre. 

 

Mer informasjon:

 Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir-2-2012 | udir.no

6 Overganger | udir.noKopi_av_Blue_And_White_Modern_Business_Company_Flyer.png

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Pål Nygård vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...