Suel høyrer heime hos oss!

Kommentarer

#1002

Eg kjenner Suel godt heilt siden han kom hitt. En god sjel og veldig kjekk og snill kar.

Jon Oli Arnason (Ulsteinvik , 2023-08-08)

#1004

dette er ein stor urett

Sondre Åkervik (Bodø, 2023-08-08)

#1005

Eg signerer fordi eg er usamd med utvisningsvedtaket.

Ragnhild Sævik (Ås, 2023-08-08)

#1006

Dette gir ingen mening! Det er urimelig og umenneskelig. La ham bli!

Anne Kristine Stene (Son, 2023-08-08)

#1009

Eg er ikkje samd i at han skal dra.

Thea-Karoline Valseth (Ørsta, 2023-08-08)

#1013

Det er ikkje slik vi vil ha det. At ærligheit som ikkje vert trudd, skal verte urett 19år seinare.

Lena Kathrin Hansen (Hareid, 2023-08-08)

#1014

Jeg signerer, fordi jeg mener at:
1. Mennesker etter en viss tid ikke bør bli sendt ut av landet.
2. Mennesker som UNE ønsker å sende ut skal få prøvd saken sin skikkelig for en rett dersom de ønsker det, uten at de sendes ut i mellomtiden.

Joakim Gunnerød (Oslo, 2023-08-08)

#1016

Eg er i mot at Suel skal sendast ut. Han er i fast arbeid og er godt integrert. Ikkje meining i at han ikkje får permanent opphaldsløyve etter 19 år i Norge

Torill Remøy (Remøy, 2023-08-08)

#1017

Bør gå bli etter så mange år.

Anne Gunn Knudsen (Oslo , 2023-08-08)

#1019

Han er en stor ressurs for oss alle. Også for Norge. Han står på, og gir ei hjelpende hand der det trengs. Norge er hans hjemland no.

Kirsti Skinnes (Ulsteinvik , 2023-08-08)

#1020

Det er fullstendig feil med utsending.

Mariann Hvitstein (Nøtterøy , 2023-08-08)

#1022

Sjel høyrer heime hos oss!

Anne Marit Hareid (Hareid , 2023-08-08)

#1023

Han burde få vere her i Noreg.

Elise Leine Kvalsund (Leinøy, 2023-08-08)

#1024

Ufattelig trist at et svakt system jobber imot dem som fortjener å bli. Reglene må være for de som forteller sannheten, jobber og blir viktige bidrag til vårt samfunn, og ikke favorisere mange av de som absolutt ikke gjør noe for å bli en del av og lagspiller for det norske samfunn.

Tina Domaas Myrmillom (1529, 2023-08-08)

#1031

Dette er en stor FEIL i Norges invandringspolitik.
Har man bodd her siden 2004 - ja da bör man få bo her videre

Birgit Markusson (Karlstad , 2023-08-08)

#1036

Jeg signer fordi Saul har ingen framtid eller familie utenfor Norge. Han er artig ung mann som er fortjent å bo i Norge. Han er flinke å jobbe og bidra til bedre miljø.

Daysi Toots (Ulsteinvik , 2023-08-08)

#1039

At her har UDI virkelig ikke gjort jobben sin.

Myrvang Trude Elisabeth (Fosnavåg , 2023-08-08)

#1042

Hårreisande og uakseptabel behandling av ein som har budd i Norge i nesten 20 år.

Arthur Garnes (Oslo, 2023-08-08)

#1043

Dette er inhumant, urettferdig og får fryktelege konsekvensar for Suel. Saka er forferdeleg dårleg handtert av norske myndigheiter, og dei burde heller beklage overfor Suel ettersom det er bevist at han er frå det landet han har hevda sidan han kom hit. Han høyrer til her.

Grid Måseide (Ulsteinvik, 2023-08-08)

#1044

Det er et stort menneskerettighetsbrudd dersom han sendes ut av Norge.

Linda Nilsen (Dokka, 2023-08-08)

#1045

Fordi eg meinar Suel skal få bli i Norge. Her må UDI gå i seg sjølv å sjå kva dei styrer med. Han har våre i Norge i 19år!! Ikkje har han løyet verken på alder eller kvar han kjem ifrå.

Lena Kjelsli (Fosnavåg, 2023-08-08)

#1047

Suel er meir norsk i si framferd enn UNE. Han høyrer til her. Er meir usikker på om vi treng UNE her.

June Skodje Skaar (Eidsnes, 2023-08-08)

#1048

Fordi dette er idioti!!

Anette Paulsen (Fosnavåg, 2023-08-08)

#1050

Her må myndighetene ta ansvar for dårlig saksbehandling.

Elin Vassbotn Øvrelid (Hareid, 2023-08-08)

#1053

Jeg signerer fordi Suel har rett på å være i Norge. Norge kan ikke kalde seg en rettsstat, om det er slik, at når det blir bevist, at staten har gjort feil, så gjentar de feilen i stedet for å rette den.
I tillegg er Suel en ressurs for det norske samfunnet. Han har jobbet, betalt skatt og vært en aktiv og verdifull del av lokalsamfunnet i alle år. Hva er vitsen med integrering hvis velintegrerte menneske som har rett på å være her, skal kunne sendes bort med kort varsel?

Louise Tackmann (Volda, 2023-08-08)

#1059

Til støtte for Suel.

Are Riise (Bøen 22, 2023-08-08)

#1060

Jeg har et hjerte og fordi Norge trenger alle som ønsker å jobbe her.

Frode Heimen (Molde, 2023-08-08)

#1061

Jeg er opprørt!

Grenersen Barbro Karita (Oslo, 2023-08-08)

#1063

Urett at Suel skal sendast ut når det var UDI som ikkje trudde på han. UDI sin feil burde ikkje straffast for andre som mister heim, jobb og vennar. Veldig trist om det vert utfallet.

Malin Storøy Ringset (Herøy, 2023-08-08)

#1071

Suel fortjener å bli i Norge.

Gabrielle Kopperstad Storøy (Oslo, 2023-08-08)

#1076

Her er begått en stor urett mot et barn som ikke ble trodd da han kom til Norge!Nå skal han kastes ut når de endelig tror på ham!Hvor er logikken??

Unni-Lise Brandal (Hamar, 2023-08-08)

#1077

Jeg signerer fordi det er uhørt, skammelig og dypt fortvilende at Norge behandler mennesker på denne måten.

Lise Linnert (Oslo, 2023-08-08)

#1079

Jeg kjenner Suel og sett hans virke i Norge over år. Det virker totalt meningsløst å snakke om utkasting. Strider mot alle gode krefters rettskjensle! Totalt uakseptabelt!

Otto Botnen (Ulsteinvik, 2023-08-08)

#1085

Jeg synes dette er umenneskelig. Har bør forbli i Norge

Jorunn Guntvedt Hanssen (Namsos, 2023-08-08)

#1086

Jeg mener UNE gjør en stor feil

Åse Bladum Meyer (Engelsviken, 2023-08-08)

#1087

Klart han må få bli!

Ann Elin Høydal Myklebust (Ørsta, 2023-08-08)

#1088

UDI gjer ein stor feil. Suel høyrer heime her, det er her han har vore i snart 20 år. Ein fantastisk mann og ein stor ressurs for både Runde og elles.

Eldbjørg Almestad (Leikong, 2023-08-08)

#1096

Dette er ikke menneskeverd

Tore Skodjevåg (Oslo, 2023-08-08)

#1097

At gutten er integrert og lovlydig borger. Han har hele livet foran seg og kan bidra k det norske samfunnet!

Bente Bech (Oteren, 2023-08-08)

#1098

Det er feil at en som har bodd i Norge i nærmere 20 år, og er en del av lokalsamfunnet, skal kastes ut på denne måten.

Liv Alvestad (Oslo, 2023-08-08)

#1103

Urettferdig

Liv Jessen (Nesodden, 2023-08-08)

#1105

Utsendinga virkar urimelig og heilt på trynet

Jon-Arild Vatne (HAREID, 2023-08-08)

#1125

Jeg mener Suel må få bli

Roger Engvik (Ålesund, 2023-08-08)

#1132

Det går ikke an å behandle folk sånn

Elin Gjelsten (Oslo , 2023-08-08)

#1136

Suel blir kasta ut fordi han no har fått bevist at han snakka sant heile tida, og at UDI sine "ekspertar" snakka tull! Skammeleg!!

Karsten Kvalsund (Moltustranda, 2023-08-08)

#1140

Vi trenger ikke sende ut mennesker som er godt integrert i samfunnet!
Det er lov å bruke sunn fornuft!

Edel-Marie Hagen Rotnes (Os, 2023-08-08)

#1141

Det er rett og slett umenneskelig å sende ut en person som har integrert seg og bygget opp et liv her i Norge. Han har gjort alt rett og skal ikke straffes.

Wim Keereman (Stavanger , 2023-08-08)

#1148

Jeg synes han må få bli.

Miriam Fosstvedt (Oslo, 2023-08-08)

#1151

Han er stor ressurs for Norge

Målfrid Kleven (Ulsteinvik, 2023-08-08)

#1154

Det er ingen fornuft i å sende Suel ut av landet. Han har bodd her i 20 og det er her han vil bo - og vi vil ha han her!!

Bjørn Holum (Fosnavåg, 2023-08-08)

#1155

Dette er uhørt.

Gunn Nesbakk (NERLANDSOEY, 2023-08-08)

#1160

det er hårreisende at gutten skal lide fordi det offentlige har tatt feil! Etter alle disse årene må han få bli her i det som er hjemlandet hans nå.

Synnøve Steinmo (Maura, 2023-08-08)

#1169

Har møtt han på miljøsenteret, urett om han ikkje skal få vere her han høyrer heime no.

Inger Anne Pareliussen (Haramsøy, 2023-08-08)

#1171

Han høyrer til i Norge.

Ingunn Mork Grimstad (Hareid, 2023-08-08)

#1172

Det er feil å sende han ut! Det er her han høyrer heime!

Inger-Mari Eidsvik (Ålesund, 2023-08-08)

#1176

Det er hårreisende at han skal sendes ut!

Paal Schoyen (Sarpsborg, 2023-08-08)

#1178

Fordi jeg er helt i mot vedtaket som er gjort, det gir ingen mening

Christina Michaela Hummeltun (Stavern, 2023-08-08)

#1182

Dette er en stor urett

Ida Marie Skjærstein (Nord-Torpa, 2023-08-08)

#1185

Vonde minner

Petet Demirov (Ulsteinvik, 2023-08-08)

#1187

Dette er helt feil. En integrert person som Suel, som har fortalt sannheten fra dag en og jobbet hardt for å bli en del av samfunnet fortjener mer fra Norge etter 19år i landet en å bli sendt ut på teknikaliteter. Dette vedtaket skulle hatt tikbakevirkende kraft til 2004 når han først kom.

Tom Christian Nygard (Fosnavåg, 2023-08-08)

#1192

Catch22 er en film, og bør ikke være realitet i norsk flyktningpolitikk.. .

Bernt Barstad (Trondheim , 2023-08-08)

#1194

Jeg signerer fordi Suel har all rett til å være her i Norge.

Jon Magnus Christensen (Leknes, 2023-08-08)

#1199

Det er brudd på menneskerettighetene å sende Suel tilbake. UNEs treghet må ikke få ødelegge enda et liv!

Martine Viik (Oslo, 2023-08-08)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...