Vi krever bindende folkeavstemming om WHO-traktaten!

Kommentarer

#602

Det er viktig at folk er frie og suverene.

Vibeke Medini (Råde, 2023-04-25)

#608

Suvereniteten tilhører folket og det er ikke noe våre folkevalgte og myndigheter bare kan forsøke å gi bort på våre vegne. Det finner jeg meg ikke i.

Odveig Stavnes-Sadraee (Heim, 2023-04-25)

#611

Jeg stoler ikke på WHO. Dessuten er dette grunnlovsstridig.

Jim Ingebrigtsen (Mosjøen , 2023-04-25)

#612

Jeg krever en bindene folkeavstemming i saken.

Marit Haugen Sandberg (Trondheim, 2023-04-25)

#613

Det er etter min mening feil at demokratiet overstyres av et organ som ikke er demokratisk valgt. WHO's styring av COVID19 har vist seg i ettertid å være en katastrofe for folks helsetilstand.

Leif Bjørkå (Moss, 2023-04-25)

#615

Jeg krever en bindene folkeavstemming i saken.

Einar Henry Sandberg (Trondheim, 2023-04-25)

#616

Jeg eier meg sjølv

Bryne B.ørst (Granvin, 2023-04-25)

#618

Min helse skal ikke bestemmes av overnasjonale eller nasjonale myndigheter! Det er en menneskerett og bestemme over sin egen kropp og helse!!

Elin Kraft (Sarpsborg, 2023-04-25)

#621

Jeg signerer fordi det nå blir pusha på folk vaksiner uten at dei er nødvendig utprøvd. Masse folk blir syke av bivirkninger, men får lita hjelp.

Margunn Sofie Hetland (Varhaug, 2023-04-25)

#628

Jeg ønsker å bestemme over min egen kropp.

Kristin Amundsen (Oslo , 2023-04-25)

#629

Er sterk imot at vi overgir kontroll over helse til WHO

Sverre Bilstad (Flekkefjord , 2023-04-25)

#630

Jeg signerer fordi jeg, kun jeg, fremdeles vil ha råderett over min kropp og sjel! Helt utrolig at jeg må gjøre dette pga noen vil ha makt over andre. Den energien - er iferd med å dø ut. Vi - er iferd med (å begynne) å samarbeide. Og da må vi - være likestilte og frie!!

Hans Jørgen Aabol (Oslo, 2023-04-25)

#631

Jeg vil selv bestemme over egen kropp.

Gro Gårum (Eydehavn, 2023-04-25)

#633

Da det ikke lenger finnes opposisjonspartier og uavhengige massemedier i Norge gir en folkeavstemning muligheter for å informere og vekke en sovende norsk befolkning.

Magne Lien (Eiksmarka, 2023-04-25)

#635

Jeg støtter Folkebevegelsen for menneskets rett til å styre over egen kropp og helse

Mona Larsen (Trondheim , 2023-04-25)

#636

Det er en menneskerett.å bestemme over sin egen kropp

Inge-Lise Dønnessen (Nordkisa, 2023-04-25)

#637

Helsesuverenitet og frihet for folket.

Lystad Heidi (Vennesla , 2023-04-25)

#638

Jeg skal ha råderett over min egen kropp og helse. Spesielt når det kommer til vaksiner og medisiner.

anette vareberg (Stavanger, 2023-04-25)

#640

Jeg som suveren person under Common Law vil selv bestemme hva som er best for meg og min kropp.
Dere politikere og myndigheter har prøvd å drepe meg og jeg har vunnet rettssaker mot dere, og flere kommer.
Hold dere unna min kropp og helse!!!

Magne Osnes (Macisvenda , 2023-04-25)

#641

Jeg eier meg.

Elin Ranveig Hansen (Fredrikstad , 2023-04-25)

#642

Jeg signerer for Folkeavstemning mot WHO traktaten da vi folket ikke ønsker å overlate private beslutninger til WHO som jeg anser som en privat organisasjon styrt av diktatoriske- og menneskefientlige interesser.

Monique Blaschek (Sandefjord , 2023-04-25)

#645

Jeg vil bestemme over min egen kropp.

Lillian Thorsvik (Sandnessjøen, 2023-04-25)

#646

Jeg vil beholde min egen helsesuverenitet og frihet, og krever en folkeavstemming i saken.

Ann Arnecke (Kongsberg, 2023-04-25)

#652

Folket skal bestemme

Are Hågensen (Lørenskog , 2023-04-25)

#654

Dette forslaget bryter med absolutt alt av menneskerettigheter.

Per K.K.Motrøen (Hamar, 2023-04-25)

#659

Demokrati er bedre enn diktatur

Kai Arstad (Oslo, 2023-04-25)

#661

Norske myndigheter har ingen demokratisk rett til å kunne overgi folks egen individuelle helsesuverenitet og frihet ut av folkets hender og over på den ikke-demokratiske organisasjonen WHO gjennom WHO-traktaten - en organisasjon som mottar størstedelen av sin finansiering fra private kilder med klare føringer, blant annet fra vaksineindustrien.

Traktaten skal etter planen underskrives av vår helseminister i mai 2024 og vil bli bindende for det norske folk, deres barn og barnebarn inn i fremtiden.

Suvereniteten tilhører folket og det er ikke noe våre folkevalgte og myndigheter bare kan forsøke å gi bort på våre vegne. Jeg krever en bindende folkeavstemming i saken!

Annette Maincon (Heimdal, 2023-04-25)

#662

Signerer oppropet fordi eg vil bestemme over eget liv. Eg seier nei til WHO traktaten og vil ha min egen helsefrihet.

Tone Skræi (Fyresdal, 2023-04-25)

#664

Jeg ønsker et fritt menneske som ikke eies av noen. Naturressurser tilhører folket ikke enkelt personer eller firma.

Bjorn Hansen (Trondheim , 2023-04-25)

#665

Jeg signerer fordi at jeg er helt enig i oppropet!

Jan Stefan Karlsson (Halden, 2023-04-25)

#667

Jeg er livredd for å bli syk av vaksinen, og kommer ikke til å reise ut av Norge hvis det skulle bli Coronnapass ?

Sturla Sejersted Siger (Nesodden, 2023-04-25)

#668

Tvungen helsebehandling er begynnelsen på slutten for menneskeheten. Det være seg gjennom lov eller sosial kontroll. Vi nør heller ha en ny grunnlovstillegg som gjør det klinkende klart at i individet bestemmer selv.

Robert Smith-Hald (5357 , 2023-04-25)

#669

“Covid-19” = AIDS with emPHAsis

may hollos (Hundvåg, 2023-04-25)

#670

Jeg mener folket må få tilbake bestemmelsesrett over eget land og egen kropp.

Jan Erik Ragnhildrud (Ringerike, 2023-04-25)

#675

Jeg signerer fordi jeg er mot (1) stjeling av vår frihet og (2) alle andre forbrytelser WHO og staten gjør.

Stian Rage (Bryne, 2023-04-25)

#676

Signering av WHO traktat, evt endringer i internasjonale helsereguleringer (IHR) uten folkeavstemning vil være fullstendig uhørt. Slik WHO var, med rådgivende funksjon og kun stater som bidragsytere, kunne man tenke seg at endringer kunne vært gjort ved helseministrene i de ulike land, men WHO tiltar seg diktatoriske rettigheter under pandemier. Det er ikke greit i et demokrati når mer enn 80% av finansieringen kommer via legemiddelfirmaer og private investorer som investerer tungt i vaksiner. Vi kan ikke ha det slik at Bill Gates eller andre medisinsk ukyndige kan ha diktatorisk myndighet til å få alle tvangsvaksinert eller tvansbehandlet under neste pandemi. WHO forplikter seg ikke til å følge menneskerettigheter, kroppsintegritet eller demokratiske retningslinjer, og norske politikere har ikke anledning til å gi fra seg noe de ikke har, nemlig bestemmelse over menneskers kropper. For å avhende menneskers kroppsintegritet til WHO uten å spørre dem det gjelder (den norske befolkning) er å underkjenne hele basisen for samfunnsstrukturen vi har. Det er rett og slett å underskrive et medisinsk tyranni, og å avvike hele «samfunnskontrakten» som eksisterer mellom mennesker og styresmakter i Norge. Ingen i Norge bestemmer over andre når det gjelder medisinsk behandling, og ingen i Norge kan forvalte enkeltmenneskers selvbestemmelse eller kroppsintegritet uten å få denne fullmakten fra folket. Norge bør melde seg ut av WHO snarest, og ta et fundamentalt oppgjør med den ånd som har sneket seg inn i FN og WHO sin struktur og deres virke, eller akseptere et fullt anarki, der folket ikke lengre er representert ved sine politikere. En avgivelse av suverenitet på vegne av hver enkelt av oss uten godkjenning fra hver og en er grunnlovsstridig, og jeg mener FN og WHO ikke lengre kan støttes når de nå velger å gjøre seg til verdensregjering uten godkjenning fra befolkningen. Verdensdiktatur er ingen tjent med, og folkeavstemming om WHO traktat og endringer i IHR er uomgjengelig nødvendig. Uten det gjør vi oss til lydrike under udemokratiske, overnasjonale organer som er kjøpt opp av private profittjegere. Det burde være selvinnlysende, men norske politikere vandrer som i en hypnose rett inn det. En bindende folkeavstemming kan vekke dem opp til deres egentlige forpliktelser, og ut av jaget etter stillinger og prestisje i den nye verdensorden. Vi må få bindende folkeavstemming om disse tingene NÅ.

Tor Øyvind Ulstrup (Nesoden, 2023-04-25)

#678

Fordi vi er frie mennesker til og bestemme over oss selv. Mene det vi vil. Dette skal ikke skje oss

Kristin Sandvold (Brumunddal , 2023-04-25)

#683

Jeg er ett fritt menneske som bestemmer selv.

Bente Hovde (2850 Lena, 2023-04-25)

#685

Jeg signerer fordi jeg er 100% enig i alle de 10 punktene og fordi WHO er en trojansk hest som blir brukt til å innføre et globalt technofeudalt menneskefindlig regime

Geir olsen (asker, 2023-04-25)

#689

Jeg vil bestemme over egen kropp.

Heidi Wexelsen Goksøyr (1482 Nittedal, 2023-04-25)

#690

Jeg signerer fordi jeg bestemmer over min kropp

Kjetil Elvevold (Øverbygd, 2023-04-25)

#693

Æ signere for at æ så kor lett det va for verdens helse organisasjon og få verdens befolkning tell å gå me på diktaturet eller pandemien som dem så fint kalte det kor penga og makt ble viktigere enn folks helse. Kroppen og sjela våres e ikke handelsvare og trenge ikke å styres fra utlandet der grådighet har blidd viktigere enn våres egen individuelle helse. Nei tell avtala me verdens helse organisasjon!

Kate Christoffersen (Oslo, 2023-04-25)

#699

Jeg signerer, fordi jeg er enig med Folkestyrets krav, som på vegne av meg/folket krever folkeavstemming om WHO-traktaten.
Norske myndigheter har ingen demokratisk rett til å kunne overgi folks egen individuelle helsesuverenitet og frihet ut av folkets hender og over på den ikke-demokratiske organisasjonen WHO gjennom WHO-traktaten - en organisasjon som mottar størstedelen av sin finansiering fra private kilder med klare føringer, blant annet fra vaksineindustrien.

Traktaten skal etter planen underskrives av vår helseminister i mai 2024 og vil bli bindende for det norske folk, deres barn og barnebarn inn i fremtiden.

Suvereniteten tilhører folket og det er ikke noe våre folkevalgte og myndigheter bare kan forsøke å gi bort på våre vegne. Det finner vi oss ikke i.

Tore Holtberget (Follebu, 2023-04-25)

#700

Jeg ønsker ikke at Who skal bestemme hvordan vi skal håndtere ting. Har ingen tillit.

Rita Skoglund (Brumunddal , 2023-04-25)

#702

Jeg må.

Tom Børresen (Stavanger , 2023-04-25)

#705

Jeg har ikke gitt norske politikere myndighet til å la en gruppe ikke-folkevalgte pengesterke griske mennesker bestemme over det Norske Folks helse. Dette er brudd på Norges Grunnlov og jeg som menneske og eier av landet sier NEI!

Siv Unni Kolpus (Bryne, 2023-04-25)

#709

Fordi jeg er imot at vi skal snikberøves vår suverenitet, tankesett og miste kontrollen over vår egen bestemmelsesrett og helsevalg.

Linda Mathisen (Jevnaker, 2023-04-25)

#710

Norge må være et fritt og uavhengig land! Ikke styrt av EU, WHO, FN eller andre!

Ida Aarmo (Oslo, 2023-04-25)

#711

At staten gir selvråderetten over vår helse til et privat globalt selskap, som i hovedsak får sine driftsmidler fra farmasøytiske selskap og andre private organisasjoner høres ikke betryggende ut.

Ole Kristian Eriksen (Hafrsfjord, 2023-04-25)

#713

Vi må ha selvråderett i landet.

Une T Andorsen (Sola, 2023-04-25)

#714

Dette strider mot Grunnloven. Det avgis full
myndighet fra Helsemyndighetene i Norge til WHO.
Dette er en videreföring av den katastrofale politikken til Helsemyndighetene i Norge, GAVI,
WHO, med Nedstegning av samfunnet, Vaksinering med et ikke godkjent mRNA-"vaksine". Alt stred mot kjente medisinske prinsipper (vaksinering midt i en
epidemi, paabudt maskebruk paa tross av
at all erfaring og alle studier viste og viser kun
skadevirkninger og ingen nytte.)
Andreas Hammering
Ex. Kommunelege I

Andreas Hammering (Teufen, 2023-04-25)

#715

Jeg er med å kreve bindende folkeavstemming om WHO-traktaten

Margot Soleng (OSLO, 2023-04-25)

#716

Jeg krever bindende folkeavstemming om WHO-traktaten!

Greta Jakobsen (Mo I Rana, 2023-04-25)

#720

Jeg signerer, fordi jeg ikke ønsker å miste min menneskerett til å bestemme over min egen helse og frihet.

Isabel Gjertsen (Asker, 2023-04-25)

#721

Det er vi det norske folk som eier landet.
De innvalkte på Stortinget skal bare ivareta det norske folks rettigheter og interesser. De skal ikke selge det bit for bit.

Audny Thuestad (Karmsund., 2023-04-25)

#722

Norske myndigheter har ingen demokratisk rett til å kunne overgi folks egen individuelle helsesuverenitet og frihet ut av folkets hender og over på den ikke-demokratiske organisasjonen WHO gjennom WHO-traktaten - en organisasjon som mottar størstedelen av sin finansiering fra private kilder med klare føringer, blant annet fra vaksineindustrien.

Grace Eboué (Foldereid , 2023-04-25)

#724

Ingen har rett til å bestemme over min egen kropp og helse. Ingen organisasjon skal ha overformynderi over et land og dets folk! Dette er tyranni!

Lene Salvesen (Florida , 2023-04-25)

#726

Norsk selvråderett undergraves.

B Dalen (Innlandet , 2023-04-25)

#727

Eg vil bestemme over eigen kropp og helse.

Gunnar Saunes (Ulsteinvik, 2023-04-25)

#728

Jeg krevet bindende folkeavstemning om VHO traktaten. Dette er så viktig at folke må vere med å bestemme om Norge skal gi bort selvbestemelseretten i visse situasjoner i framtiden. Etter min mening er det galskap.

Johnny Jakobsen (Mo i rana, 2023-04-25)

#729

Jeg signerer fordi jeg syns ikke drt skall være en global instans som bestemmer om alle verdens lenders og menneskers forholningssett og beslutninger når det gjeller vår helse

Karin Elisabeth (Oslo, 2023-04-25)

#730

Det er helt vanvittig om vi skal miste råderetten over oss selv og vår kropp.

Gunn Randi Eriksen (Oslo, 2023-04-25)

#732

Vil ha frihet til å bestemme over egen kropp

Rolf Kevin (Oslo, 2023-04-25)

#739

Fordi jeg vil bestemme over min egen kropp. Det skal hverken Bill og Melinda Gates eller Pfizer.

Fritz Fjellaker (Stavanger, 2023-04-25)

#742

Jeg vil at det norske folk skal eige og bestemme over seg sjølve. Jeg nekter å godta noke VAKSINE SOM BLIR TVINGA PÅ OSS. Dette er det nye Nazi Austwitch Helvete som blir pøsa over oss

Britt-sølvi Velsvik (Åram , 2023-04-25)

#743

Jeg signerer fordi jeg ønsker all makt , når det gjelder helse , skal bestemmes i landet vårt. Grunnloven skal ikke utvannes på noen områder. Vi, som har skoen på, vet best.

Vigdis Tonheim (Moss, 2023-04-25)

#745

Menneskets verdighet og selvbestemmelsesrett over eget liv og kropp, blir permanent fratatt størstedelen av befolkningen hvis WHO traktaten tiltredes.

Arne Solaas (Pölitz OT Schmachthagen, Tyskland, 2023-04-25)

#746

Meiningslaust at norske myndigheter skal ratifisere ein slik avtale !

Per Arne Veiberg (Ålesund, 2023-04-25)

#747

Maktmisbruk av verste sort‼️
Folkevalgte på Stortinget fraskriver seg tydeligvis etthvert ansvar‼️

Mette Haugen (Hemnes, 2023-04-25)

#748

..fordi det er sannsynlig at bedrifter som lager vaksiner for å tjene penger vil utnytte godtroende politikere og finansiere lobbyister som sørger for dårlige beslutninger for folk flest.

Jeg undres feks alt hemmeligholdet rundt vaksinekontrakter.

Vidar Akse (OSLO, 2023-04-25)

#749

Dette er korrupsjon på høyeste nivå og direkte ødeleggende for alt som har med helse å gjøre. Fy skam.

Jørn Pettersen (Oslo, 2023-04-25)

#751

Jeg er enig i det som er skrevet over.

Mette Marit Lie Steingrimsen (Revetal, 2023-04-25)

#755

Demokraten undergraves av finanseineresser.
Og det må bli en stop på det.

Karl Almdalen (Fredrikstad , 2023-04-25)

#756

Eg er eit fritt menneske, bestemmer sjøl over min eigen kropp. Ingen nasjonal eller internasjonal organisasjon eller korporasjon får råderett over meg.

Signe Øvrebø (Sunnfjord , 2023-04-25)

#757

Fordi jeg ikke legger livet mitt i andres hender.

Helle Kristin Gjølme (Fredrikstad, 2023-04-25)

#760

Som selvstendig voksen mennesket - samt turnuslege + klinisk psykolog - skal jeg selv bestemme over det som skjer med kroppen min. Ingen andre for lov å overta styringen av kroppen min. Vi bør ha en folkeavstemning i Norge om dette, for å få det tydelig at de fleste ønsker å bestemme selv. Takk.

Annette van Vuuren (Larvik, 2023-04-25)

#761

Eg eig min eigen kropp!

Jan Erik Weinbach (Sogndal, 2023-04-25)

#764

Jeg signerer fordi jeg mener det er en menneskerettighet jeg har å bestemme over egen kropp. Det er ikke en rett som kan gis bort av noen på mine vegne til WHO eller andre.

Edward A. Rogers (Klokkarstua, 2023-04-25)

#765

Jeg bestemmer selv over min egen kropp og helse.
Jeg gir IKKE helseministeren tillatelse til å bestemme over min helse.

Gunn Eva Hansen (Stakkvik, 2023-04-25)

#766

Jeg krever bindende folkeavstemning om WHO traktaten.

Anita Hansen (Bjørkelangen, 2023-04-25)

#770

Eg er enig med Folkestyret om at ikkje en skal gje overstyrende makt til andre som blant anna WHO.

Bente Rosseland (Tangeråslia 4, 2023-04-25)

#774

Fordi Ingen Makt eller Myndigheter Bestemmer hva jeg skal Gjøre med min Kropp og Helse og blir påtvinget for å Adlyde uakseptable Myndigheters Maktspill..

Jonni Karlsen (Follese , 2023-04-25)

#775

Norge kan ikke gi fra seg myndighet og føre folket bak lyset, ingen vil vel ha vaksinetvang, jeg skal bestemme over egen kropp og helse, og aksepterer ikke noen form for slik diktatur som mulig venter ved å overgi vår suverenitet.

Jøran Langset (kragerø , 2023-04-25)

#776

Individet bestemmer selv over seg selv, myndighetene er underlagt folket, med andre ord opprettholde demokratiet kort sagt

Haraldseid Monica (Sandnes, 2023-04-25)

#779

Vi skal bestemme over egen kropp

Renathe Stølsli (Steinsland , 2023-04-25)

#781

Suvereniteten tilhører folket og det er ikke noe våre folkevalgte og myndigheter bare kan forsøke å gi bort på våre vegne. Det finner vi oss ikke i.

Jane Alice Strand (Skudeneshavn, 2023-04-25)

#787

Jeg signerer fordi vi alle er best tjent med et demokrati.

Tom Green (Oslo, 2023-04-25)

#789

Norge skal være en suveren og fri stat uten overnasjonale og udemokratiske organisasjoner som dikterer hva vi skal gjøre. Menneskene skal være frie borgere i eget land, og myndighetene våre tjenere.

Øyvind Martinsen (Moss, 2023-04-25)

#790

Suvereniteten tilhører folket og det er ikke noe våre folkevalgte og myndigheter bare kan forsøke å gi bort på våre vegne. Det finner vi oss ikke i.

Karine T. Knudsen (Kristiansand , 2023-04-25)

#791

Human rights are fundamental most important for this organisme we all actually are part of.

Dag Andre Brendjord (Budapest, 2023-04-25)

#792

Jeg vil ha rett til å bestemme over egen kropp.
Er ikke Norge et demokrati?
Her må det norske folk få anledning til å uttale seg ved bindende folkeavstemning.
Etter min mening har ikke vår helseminister eller norske myndigheter rett til å signere på WHO traktaten på vegne av det norske folk.

Aud Irene Kristiansen (Hokksund , 2023-04-25)

#793

Jeg signerer fordi WHO traktaten bryter med grunnleggende rettigheter vi har som norske borgere. Vi kan ikke og skal ikke avgi suverenitet til en ikke-demokratisk, kommersielt påvirket organisasjon som WHO.

Thomas Jacob Middelthon (STAVANGER, 2023-04-25)

#795

Jeg signerer fordi dagens politikere er på vei til å ødelegge nasjonen med politikken de fører, jeg vil ut av EØS og ha tilbake lokal og nasjonal råderett over eget land og ressurser

Wenche Wehus Aasheim (Øvrebø, 2023-04-25)

#796

Jeg bestemmer over min kropp, og min helse. Og ingen har rett til, og ta helse valg på mine veine. Eller barna mine sine veine. WHO skal ikke under noen omstendigheter få styre over våre liv. For vi er frie, og vi adlyder ikke. Og kommer ei aldri til, og tvinges av helse tyranni!

Marit-Therese Trollnes (Stavanger , 2023-04-25)

#798

Jeg vil bestemme over min egen kropp og helse.

Halvard Braaten (Røyse, 2023-04-25)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...