Vi krever bindende folkeavstemming om WHO-traktaten!

Kommentarer

#2

Jeg signerer fordi dette er en uhyre farlig utvikling. WHO er en organisasjon med svert sterke private interesser som også har sterke økonomiske interesser innenfor farmasøytisk industri. Det er en organisasjon som ikke er underlagt demokratisk kontroll. Den sørger for støtte for sine tiltak uten åpen demokratisk debatt. Den ønsker å styre alle land sin helsepolitikk.
Nå må vi si nei til denne utviklingen!

Tor Braut (Haugesund, 2023-04-23)

#3

Jeg selv skal bestemme hva som skal injiseres i min kropp. Og mine barns kropper. Ingen andre!

Anita Eike (Haugesund , 2023-04-23)

#4

Folket bestemmer i Norge!!

Anne Snarud (Trondheim, 2023-04-23)

#5

Nei til WHO- traktaten

Kjersti Syvertsen (Sandefjord, 2023-04-23)

#6

Norske myndigheter har ingen demokratisk rett til å kunne overgi folks egen individuelle helsesuverenitet og frihet ut av folkets hender og over på den ikke-demokratiske organisasjonen WHO gjennom WHO-traktaten - en organisasjon som mottar størstedelen av sin finansiering fra private kilder med klare føringer, blant annet fra vaksineindustrien.

Brith Svahni (Hedmark, 2023-04-23)

#10

Jeg ønskee å fortsette å ha herredømme over egen kropp!

Mona Johanne Samdahl (Kattem, 2023-04-23)

#11

Jeg signerer fordi jeg skal ha egen råderett over egen helse og ønsker ingen innblanding av WHO. Private interesser betaler for WHO sine aktiviteter og som nå styrer oss mot et diktatur styrt av pengemakten.

Fredrik Gjertsen (Asker, 2023-04-23)

#12

Jeg signerer fordi jeg er bekymret for fremtiden hvis Norske politikere fortsetter å selge Norge og den norske befolkning til WHO (og FN, EU og WEF. )

Tone Dørmænen (Norge, 2023-04-23)

#13

dette er jo galskap!

Heidi Furuseth Løvhaug (Raufoss, 2023-04-23)

#15

Jeg er enig i Folkestyrets 10 demokratiske prinsipper!

Laila Bråten (Torskroken 5, 2023-04-23)

#16

Jeg gjør selv mine valg for min helse. Ikke WHO eller andre byråkrater.

Atle Berg (Trondheim, 2023-04-23)

#21

Norge må styre seg selv

Noralf Mork (Fiskarstrand, 2023-04-23)

#23

Vi krever folkeavstemning. Makta tilbake til hver enkelt.

Anita Blikeng (TRONDHEIM, 2023-04-23)

#25

Jeg ønsker å bestemme selv hvilke medikamenter som skal inn i min kropp og ikke hva andre bestemmer.

Karin Vigemyr (Mosby, 2023-04-23)

#28

Menneskerettighetene skal ikke legges til side. Min kropp bestemmer jeg over, min individuelle helse skal ikke selges til Big Pharma eller andre som ønsker å tjene penger på den. Min helse, mitt sinn og min kropp. Mine barn og barnebarn skal og ha muligheten til å ta selvstendige valg i fremtiden .

«Norske myndigheter har ingen demokratisk rett til å kunne overgi folks egen individuelle helsesuverenitet og frihet ut av folkets hender og over på den ikke-demokratiske organisasjonen WHO gjennom WHO-traktaten - en organisasjon som mottar størstedelen av sin finansiering fra private kilder med klare føringer, blant annet fra vaksineindustrien.»

Siw Visnes (Øvre Eiker, 2023-04-23)

#31

Min helse - mitt ansvar

Susanne Falch (HUNDVÅG, 2023-04-23)

#32

Vil bestemma sjøl

Arne Dysjaland ( , 2023-04-23)

#34

Jeg signerer fordi dette er et overgrep mot den norske befolkning som vil ramme kommende generasjoner.

Torgeir Bøe (Tromsø, 2023-04-23)

#36

Jeg godtar ikke at norske myndigheter gir fra oss våre rettigheter.

Steinar Rønhovde (Sistranda, 2023-04-23)

#38

Det vil være galskap om norske myndigheter skal ha anledning til å frata meg menneskerettigheter og selvbestemmelse over egen kropp

Ulla Birgitta Saastad (Oslo, 2023-04-23)

#39

Dette er galskap satt i system. Min kropp mine valg !

Kari Meling (Oslo, 2023-04-23)

#40

WHO er ikke folkevalgt og jeg, som er en av folket, har rett til å motsette meg at et internasjonalt udemokratisk organ skal ha myndighet til å bestemme hva våre folkevalgte og innbyggere i Norge skal gjøre eller ikke gjøre. WHO kan komme mrd anbefalinger, men aldri få myndighet til å bestemme noe som helst.

May Espedal (Stavanger, 2023-04-23)

#41

Folket må bestemme hva slags avtaler våre myndigheter inngår på våre vegne!

Hege Nordén (Oslo, 2023-04-23)

#43

Myndighetene er underlagt folket.

Ellen Andersen (Sandefjord , 2023-04-23)

#44

Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn

Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen

Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt

Den demokratiske makten har sitt sete hos individet

Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform

Myndighetene er underlagt folket

Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres

Rettighetene til naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre

Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes

Jon Unstad (Venabygd, 2023-04-23)

#45

Fordi Norig er eit fritt og sjølstaendig rike,- trur eg.

Kåre Jon Humlestøl (Svortevik, 2023-04-23)

#46

Er for alle de 10 punkter som folkestyret beskriver og er totalt imot WHO traktatet.

Toril Pettersborg (OSLO, 2023-04-23)

#47

Jeg vil bestemme over min egen kropp

Svein Tor Alv Kvamsdal (HAUGSVÆR, 2023-04-23)

#48

WHO skal absolutt ikke bestemme over oss i lille Norge!!

Marit Gjelsnes (Årnes, 2023-04-23)

#50

Norske myndigheter har ingen demokratisk rett til å kunne overgi folks egen individuelle helsesuverenitet og frihet ut av folkets hender og over på den ikke-demokratiske organisasjonen WHO gjennom WHO-traktaten - en organisasjon som mottar størstedelen av sin finansiering fra private kilder med klare føringer, blant annet fra vaksineindustrien.

Bjørn Arild Lindland (Iveland, 2023-04-23)

#51

Kun jeg får bestemme over MIN kropp…

Hilde-Gunn Fagereng (Sandvika, 2023-04-23)

#53

Jeg bestemmer over min egen kropp og Sinn. Dette er også brudd på menneskerettighetene og Nuenberg kodeksen og grunnloven. Vi Må Stå opp for Urett

Joachim Strandkås (Skien, 2023-04-23)

#57

Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn

Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen

Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt

Den demokratiske makten har sitt sete hos individet

Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform

Myndighetene er underlagt folket

Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres

Rettighetene til naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre

Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes

Ingvild Lauvsnes (Fetsund, 2023-04-23)

#60

Jeg signerer fordi jeg har en demokratisk rett til og bestemme over egen kropp

Gunnar Egil Augdahl (Verdal, 2023-04-23)

#62

Vi må aldri gi fra oss retten til å bestemme over kroppen vår og helsa vår!!!

Torill Høiby (Oslo, 2023-04-23)

#65

Norske myndigheter har ingen rett til å underskrive dette traktatet på mine og alle nordmenns vegen.

Astrid Johnsen (OSLO, 2023-04-23)

#66

Jeg ønsker å bestemme over egen kropp og på hvilken måte jeg ønsker å stimulere mitt immunapparat med.

Inga Haugstad (1394, 2023-04-23)

#68

Jeg signerer fordi jeg hevder individets suverenitet til selv å ta alle avgjørelser om egen helse.

Arne Molvik (Oslo, 2023-04-23)

#70

Jeg er enig i oppropet

Einar Heng (Karmøy , 2023-04-23)

#71

Vi må beholde vår suverenitet, både som enkeltmenneske og som stat

Marianne Eidsvold (Oslo, 2023-04-23)

#72

Vi kan ikke la andre bestemme over vår helse

Kai Nystuen (Nittedal, 2023-04-23)

#75

WHO is corrupt allthough their goals might be honourable its not an independent organisasjon. Its known that both the UN and the WHO are being used on a geopolitical scale. Norge should stay independant burt in close collebaration with the WHO but allways conducting their own research especially if the information has a wide impact on society or asks for lawchanging solutions.

René Spijkers (Eikefjord , 2023-04-23)

#76

Hvert enkeltindivid skal bestemme over seg selv og sin egen kropp.

Øyvind Holter (Klepp, 2023-04-23)

#78

Enig. Suvereniteten tilhører folket og det er ikke noe våre folkevalgte og myndigheter bare kan forsøke å gi bort på våre vegne.

Maylen Nordeng (Finstadjordet, 2023-04-23)

#79

Jeg signerer fordi det er en svært viktig sak folket må få vite om og være med å bestemme over.

Wenche Foldahl (Klæbu, 2023-04-23)

#80

Jeg signerer fordi mennesket har egen individuell helsesuverenitet og bestemmer over egen helse og egen kropp. Ingen ikke -demokratiske valgte organisasjoner som WHO, kan bestemme over norske demokratiske lover og menneskerettigheter! Norges helseminister Kjerkhol har signert uten demokratisk prosess, og har brutt Norsk grunnlov!
Vi krever folkeavstemning.

Inger Opøyen (STAVANGER, 2023-04-23)

#81

Fordi vår suverenitet og ansvar for egen helse skal være høyeste prioritet

Runi André Fjermedal (HAUGESUND, 2023-04-23)

#83

Ja til et fritt og demokratisk styresett som lar den enkelte borger bestemme over egen helse og ta egne valg.

Ingunn Åkset (Finsland+, 2023-04-23)

#84

Jeg signerer fordi jeg ikke ønsker at vi skal gi fra oss nasjonal suverenitet til korrupte WHO.

Erlend Hodneland (Bergen, 2023-04-23)

#85

Jeg er imot mer makt til WHO. WHO er 80 % sponset av industrien. Mye midler kommer fra Big Pharma og Bill Gates som legger føringer for sine bidrag. Makt bør ikke sentralisere, det er meget farlig. Mtp Svineinfluensa og Covid har ikke WHO lenger tillit fra meg.

Trude Roaldset (Tolvsrød , 2023-04-23)

#86

Vi må stoppe globalistenes mål om å ødelegge vår frihet!

Else Frøynes (Eikefjord, 2023-04-23)

#90

WHO skal ikke ha bestemmelsesrett i Norge!!! Slutt å flagge ut landet vårt bit for bit og slutt å bryte menneskerettighetene overfor den norske befolkning!!!!

Gunn Arnesdottir Kindem (Klokkarvik+, 2023-04-23)

#97

Jeg ønsker ikke at folket skal miste denne friheten, og at WHO skal bestemme over oss. Dette har mydighetene ingen rett til å gi bort.

May Britt Lundvold (Vestskogen, 2023-04-23)

#98

Norske myndigheter har ingen demokratisk rett til å kunne overgi folks egen individuelle helsesuverenitet og frihet ut av folkets hender og over på den ikke-demokratiske organisasjonen WHO gjennom WHO-traktaten.

Sissel Naustdal (Lysaker , 2023-04-23)

#102

Jeg ikke liker tanken på å fungere som forsøkskanin for kommersielle interesser med elendige referanser når det kommer til etikk og moral. Jeg ønker heller ikke å ligge under hælen på ignorante, arrogante myndigheter når disse velger å misbruke sin makt og overkjøre mine opplagte menneskerettigheter.

Hans Krogsæther (Oslo, 2023-04-23)

#103

Ingen andre enn folket selv kan avgjøre om de vil overgi sin frihet til å bestemme over egen helse til WHO. Derfor trenges det en folkeavstemning.

Petter Haugli (Moss, 2023-04-23)

#106

Jeg eier meg selv og min egen kropp!

Sonja Hegge (Asker, 2023-04-23)

#107

Jeg ikke vil bli styrt av et overnasjonalt organ som i hovedsak er finansiert av private kapitalinteresser. Etter naturretten er jeg et fritt menneske som selv bestemmer over min egen helse og kropp. Folkevalgte myndigheter kan ikke gi bort folkets suverenitet til andre. Da er de landssvikere og må behandles som sådanne.

guri-kristine mundal (trondheim, 2023-04-23)

#109

Suvereniteten tilhører folket og det er ikke noe våre folkevalgte og myndigheter bare kan forsøke å gi bort på våre vegne.

Roger Mathisen (ØYESTRANDA, 2023-04-23)

#111

Norske myndigheter har ingen demokratisk rett til å kunne overgi folks egen individuelle helsesuverenitet og frihet ut av folkets hender og over på den ikke-demokratiske organisasjonen WHO gjennom WHO-traktaten - en organisasjon som mottar størstedelen av sin finansiering fra private kilder med klare føringer, blant annet fra vaksineindustrien.

Tove Hedlund (Hadsel, 2023-04-23)

#114

WHO skal ikke styre Norge

Rune Bråthen (Rjukan , 2023-04-23)

#115

Jeg vil ha råderett over min egen kropp !

Kristin Stana (Eidsberg , 2023-04-23)

#116

Ethvert menneske bestemmer over sin egen kropp og helse.

Turid Estelle Windingstad (Oslo, 2023-04-23)

#117

JEG VIL VÆRE FRI

Børre Thoresen (Lørenskog, 2023-04-23)

#119

WHO, som en udemokratisk organisasjon som også blir finansiert 84% fra private aktører og legemiddelindustrien, skal ikke bestemme over min kropp. De kan heller ikke bli stilt til ansvar da de har diplomatisk immunitet dersom dette vil skade menneskeheten. Min kropp er mitt valg og ikke fra økonomiske interesser som kun ser profitt og ikke det beste for folk flest.

Tom Kristian Næss (Asker, 2023-04-23)

#121

Vår helse er vårt valg og jeg vil ikke gi fra meg den suvereniteten til å ta fra meg det beste valg for meg. Vik vekk fra meg med deres overformynderi.

Bård Rimereit (Hafrsfjord, 2023-04-23)

#123

Et menneske eier sin egen kropp og skal ikke tvinges til å injiseres med tvilsomme og eksperimentelle "legemidler."

Zora Radetic (Oslo, 2023-04-23)

#125

Norge må fortsatt ha suverenitet og jeg godtar ikke at jeg skal bli tvunget til noe jeg ikke vil. Jeg vil beholde min grunnleggende rett til å være fri, bestemme over meg selv og de valg jeg vil ta. Ingen tvang til Norges befolkning. Er politikerne virkelig villig til å selge folkesjela?

Marit Nancy Sivertsen (Tromsø, 2023-04-23)

#127

Skal ikke gi bort folkehelsa til et legemiddelfinasiert ikke demokratisk privat organ.

Birgit Haugen (Hafrsfjord , 2023-04-23)

#129

Mennesker bestemmer selv over egen helse og kropp. WHO skal ikke bestemme over norske mennesker, eller i andre land.
Jeg krever bindende folkeavstemming om WHO-traktaten.

Reino Sørlie (Oslo, 2023-04-23)

#130

Jeg er på det dypeste alvor og for personvernet og det enkelte menneskets rett til og bestemme over din egen kropp, totalt og uten tvil Uenig med det forslag som nå diskuteres om et offentlig helsepass. Jeg krever en bindene folkeavstemning om WHO traktaten.

Tom Thorkildsen (Kolsås, 2023-04-24)

#134

Jeg er enig.

Jerzy Sadlej (Vingrom, 2023-04-24)

#136

Jeg bifaller alle punktene kravet om bindende folkeavstemming om WHO traktaten.

Vivi Røreng (Skonseng, 2023-04-24)

#141

Jeg signerer fordi jeg vil beholde retten til å bestemme over egen helse. Jeg signerer også fordi jeg overhodet ikke har tiltro til WHO og oppfordrer folk til å sette seg inn i hva de egentlig driver med. Det samme gjelder for norske myndigheter.

Eva Svarverud (Tønsberg, 2023-04-24)

#145

Jeg signerer fordi det er en grunnleggende rettighet å bestemme over egen kropp. Ingen udemokratisk organisasjon, i dette tilfellet WHO som i stor grad styres av privat kapital med bla føringer fra legemiddelindustrien skal utøve en slik makt over mennesker. Det skal heller ikke sittende helseminister gjøre på vegne av folket ved å underskrive traktaten. Derfor kreves en bindende folkeavstemming! Det er uhørt og skremmende at vi i har havnet i en situasjon som dette-

Signe Skaar (ASKIM, 2023-04-24)

#148

Jeg signerer fordi ingen har rett til å bestemme medisinske inngrep på min kropp uten mitt informerte samtykke. Jeg har ikke tiltro til at WHO vil ivareta min helse og menneskerettigheter fordi WHO er finansiert av kraftige kommersielle krefter og er korrupt.

Kristin Nyrud (Eidsvoll, 2023-04-24)

#151

Jeg ikke vil at Who skal bestemme over meg og min helse.

Lisbeth MONSEN (Øvre Ervik, 2023-04-24)

#152

Retten til å bestemme over egen kropp er ikke noe som skal settes vekk, eller gis bort til ikke valgte organisasjoner. Dette er noe ne skal bestmme selv. Punktum.

Bjarte Tøsse (KOPERVIK, 2023-04-24)

#159

Til helseminister,Du lar pennen ligge heilt i ro,ikje våg deg å skriv under på noen slags avtale me WHO‼️
Mi vil ha demokratiet tebage i Norge.

Mary Ann Moen (Vangsmyra+10, 2023-04-24)

#160

Jeg ønsker ikke at en legemiddelfinansiert ikke-demokratisk privat interesseorganisasjon skal overta makt og myndighet over den norske folkehelsen.

Tore Haugen (Hafrsfjord, 2023-04-24)

#163

Jeg er enig.

Line Skulbru Sunde (Hafrsfjord , 2023-04-24)

#164

Vi mennesker bestemmer over egen kropp, alt annet er overgrep. Ingen absolutt ingen har rett til å bestemme og eller overkjører hver og ens frie vilje.

Line Larsen (Drøbak, 2023-04-24)

#165

Jeg er helt i mot at WHO skal bestemme over individer. Samtidig som WHO er kjøpt og betalt av industien.

Nina Henriksen (Sandefjord, 2023-04-24)

#167

Demokratisk makt i samfunnet hverken kan eller skal overføres ut av landet. Helse tilhører den enkelte, mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn.

Per Kristian Roghell (Sandnessjøen, 2023-04-24)

#170

jeg vil ha kontroll over hva som skal inn i min kropp!

Ragnvald Soma (Sandnes, 2023-04-24)

#171

Jeg ønsker å bestemme over min egen kropp og nekter å underkaste meg et WHO styrt helsediktatur.

Sverre Stange (Oslo, 2023-04-24)

#174

Dette er så inngripende at det må avgjøres med folkeavstemming.

Ole Bjørn Gjøsæter (_Folldal, 2023-04-24)

#175

Jeg vil ha rett til å bestemme over mitt eget liv.

Anne -Grethe Bjørneby (Brøttum , 2023-04-24)

#177

Det er galskap at dette bestemmes uten at vi, folket, er blitt spurt.

Hilde Amundsen (Tromsø, 2023-04-24)

#179

Norske myndigheter har ingen demokratisk rett til å kunne overgi min egen individuelle helsesuverenitet og frihet til ikke-demokratiske organisasjonen WHO gjennom WHO-traktaten - en organisasjon som mottar størstedelen av sin finansiering fra private kilder med klare føringer, blant annet fra vaksineindustrien.

Lana C. (Oslo, 2023-04-24)

#180

En så viktig beslutning tilhører folket.

Anita Kargård (Saetre, 2023-04-24)

#182

Jeg er imot at WHO får global makt til å avgjøre hvordan virus og sykdommer skal bekjempes. Det beste er at de ulike metoder for bekjempelse avgjøres lokalt og nasjonalt ut i fra situasjonen og midlene man har der. Jeg har liten tillit til WHO og deres tilknytning til big pharma industrien og BG.

Rein Atle Edland (Stavanger, 2023-04-24)

#183

Mennesker i Norge skal bestemme
Jeg er et ekte menneske!

Frid Magny Kristiansen (Stokmarknes+, 2023-04-24)

#185

Jeg vil ha eier retten til min egen kropp og frihet. Da dette er en så inngripende del av vårt liv, er en folkeavstemming det minste som burde skje. Helst burde dette ikke vært tema i det hele tatt. Dette strider i mot grunnloven, og det burde vært nok.

Hans Jan Anderson (Nesøya, 2023-04-24)

#190

Krever folkeavstemning om dette

Rune Bakkelid (Langøy, 2023-04-24)

#191

Vi må ikke under noen omstendighet la dette skje. Vår suverenitet tilhører oss.

Nina Maria Eidheim (Espa, 2023-04-24)

#192

Det ville vera ei ulykke for det norske folk å kollektivt miste råderetten over ein kropp og eiga helse. Tiltak mot sjukdom må vera basert på informert samtykke og lokale bestemmelser tatt av kvalifisert helsepersonell, ikkje politisk bestemt.

Anna Lise Sortland (Stord, 2023-04-24)

#193

Eg signerer grunna manglande tillit te WHO.

Vidar Sætre (5106 Øvre Ervik, 2023-04-24)

#195

Eg er imot å minske på friheten til mennesket!

Vibecke Carlsson (Ørsta, 2023-04-24)

#196

Jeg signerer for min egen helse min frihet å min økonomi styring av egen penger

Johnny Samuelsen (Bergen , 2023-04-24)

#198

Jeg er for direkte demokrati gjennom folkeavstemninger og mot udemokratisk overnasjonal styring

Jan Werner Hasli (Nesodden, 2023-04-24)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...