Nei til vindkraft i Drangedal og Nome‼️🔥

Kommentarer

#1002

En bør oppgradere den allerede eksisterende vannkraften, gi insentiver til strømsparing, si nei til symbolpolitikk som å elektrifisere Melkøya, si nei til bitcoin og og kraftkrevende datasentere og begrense krafteksporten. Ikke bygge forurensende vindturbiner og ødelegge flott norsk natur

Anne Berit Kamperhaug (Høvåg, 2023-08-19)

#1003

STOPP faunakriminaliteten !!

åsbjørn jørgensen (Tysvær, 2023-08-19)

#1005

Jeg signerer fordi vindkraft er en forretningsidé med lav effektivitet for å skape mer kraft, men raserer uerstattelig norsk natur.

Per Egil Aske (1453 Bjørnemyr, 2023-08-19)

#1006

Jeg er i mot rasering av naturen!

Marianne Kleiv (Herre, 2023-08-19)

#1011

Jeg er i mot rasering av urørt skog og mangfold!
Vindmølleparker er forsøpling av naturen blandet annet ved diaising og ryker vingene er dette ikke gjenvinnbart

John bent Hexeberg (Lunde, 2023-08-19)

#1012

Vindkraft er rasering av natur og spredning av mikroplast/epoxy fra turbinvingene. Det er ikke på noen måte noe grønt

Svanhild Bjerkemo (Tolvsrød, 2023-08-19)

#1013

Er heilt unødvendig å er ikkje miljøvennlig😡

Håvard Rafoss (Kvinesdal , 2023-08-19)

#1016

Mener vannkraft er det beste , vindkraft ødelegger for natur dyr og mennesker

Annie Hutchings (Sofiemyr , 2023-08-19)

#1018

Bevar naturen, sats på energisparing!

Kirsti Husby (Arendal, 2023-08-19)

#1020

Vindkraft er ikke bærekraftig, tar dyre- og fugleliv, ødelegger store arealer med myr- og fjellandskap

Solrun Sandø (Klæbu, 2023-08-19)

#1021

Motstander av rasering av utmark. Må vi ha vindmøller så lag noen parker ute i havet.

Kjell Reidar Gaaserud (Nome, 2023-08-19)

#1025

Det ødelegger naturen og er ustabil, ubrukelig kraft.

Ole Johan Fjermeros (GRIMSTAD, 2023-08-19)

#1026

Vindkraft ødelegger natur og dyreliv.

Freddy Christian Arneberg (Oslo., 2023-08-19)

#1027

Vindkraft er den totale galskap og er i ferd med å ødelegge landet. Både økonomisk og naturmessig

Anund Wigen (Mjøndalen, 2023-08-19)

#1028

Vannkraft landet Norge, trenger bare oppgradere vannverkene, så mer fordyrende ustabil vindkraft støttes ikke

Anne Lise Hanstad (Hamar, 2023-08-19)

#1029

Naturraserende, menneskefiendtlig, forurensende (olje, mikroplast, bisfenol osv) vindkraft er helt forkastelig! Fatter ikke at noen kan tro dette er bra eller viktig!

Berit Gaarder (Kapp, 2023-08-19)

#1032

Vindkraft er unødvendig, ødeleggende for natur og liv i naturen. Utrolig at noen kan tenke tanken å bygge ned vår umistelige natur.

Alf Skogsfjord (Moelv, 2023-08-19)

#1037

Etablering av store industrianlegg i villmarken gjør irreversibel skade på naturen. I tillegg er det ikke økonomisk lønnsomt for nasjonen, ei heller er det noe riktig markedsgrunnlag. Strømmen nettoeksporteres, ergo er det ikke her man trenger produksjonen, men i sentral-Europa der de importerer strømmen til.

Hallvard Skrede (Oslo, 2023-08-19)

#1038

Vindkraft er ikke noe vi vil ha som det er i dag.

Per Tysse (Askim, 2023-08-19)

#1040

Jeg signerer fordi vindkraft er mer ødeleggende for natur og folkehelse, samt ikke økonomisk og vi må heller ta vare på realverdiene som skog og ren natur er.

Linda Nordskog (Florvåg, 2023-08-19)

#1041

Nei til vindkraft i drangedal!!

Linn Øygarden (Drangedal , 2023-08-19)

#1042

Jeg er imot vindturbiner fordi jeg mener det er rasering av natur, dyr, fugler, insekter og det medfører støy og oljelekkasjer i grunnvannet. Dessuten gir det lite utbytte både av strøm og inntjening.

Hilde Sveen (OSLO, 2023-08-19)

#1044

er i mot vindkraft og raserin og industrialisering av naturen vår

åge andersen (sørbokn, 2023-08-20)

#1048

Jeg finner absolutt ingen gode argumenter for vindkraft.

Gro Haustveit (Drangedal , 2023-08-20)

#1052

Jeg er sterkt imot naturødeleggelsene vindkraften medfører. Utbygging som også savner rasjonale i form av forsyningssikkerhet eller reell samfunnsøkonomisk gevinst.

Bjørn H Hvinden-Haug (Gran, 2023-08-20)

#1058

Vindkraft ødelegger naturen og fuglelivet. Pengene bør heller brukes til å ruste opp vannkraftverka!

Aina Røsvik (Porsgrunn , 2023-08-20)

#1060

Jeg er veldig mot vindkraft, ødelegger naturen og er forstyrrende og stygt! La naturen leve!!!

Frøya Mamacos (Steinkjer , 2023-08-20)

#1065

Vindkraft-produksjon raserer natur, dreper fugler og dyr, forurenser ved lekkasjer

Gro Øygarden (Vinje , 2023-08-20)

#1067

Jeg mener vindkraft ødelegger miljøet og naturen!

Lilly Stien (Oslo, 2023-08-20)

#1069

Vindkraft er ikke miljøvennlig og bærekraftig

Esben Reiersen (Skien, 2023-08-20)

#1071

Jeg signerer fordi jeg er sterkt i og all form for vindkraft! Dere raser naturen vår og dreper dyrene vår, dere forurenser naturen. Vi har nok vannkraft i Norge!!! STOPP RASERINGEN AV VÅR NATUR NÅ!

Grethe Larsen (Sandnes, 2023-08-20)

#1072

Vindkraft er ikke grønt! Vindturbiner skader og dreper innsekter og fugl. Vindkraft industri bygger ned natur, og nedbygging av natur kan aldri bli en del av en grønn fremtid. Vindturbiner forurenser med forbruk av sement, plast, utspill av hydrolikkolje og avskalling. NEI TIL UTBYGGING AV VINDKRAFT I NORGE!

Elin Askeland (Kolltveit, 2023-08-20)

#1073

Vindturbiner krever store irreversible naturinngrep

Torgeir Neset (ÅMLI, 2023-08-20)

#1075

Jeg mener vindmølleparker skader mer enn det gagner.

Sissel Bergby (Skien, 2023-08-20)

#1076

Raserer natur og miljø

Knut Jordal (Hordvik, 2023-08-20)

#1078

Ønsker å beholde Drangedalsheiene urørt.

Ann Kathrin Reiersdal (Tørdal , 2023-08-20)

#1080

Vindkraft ødelegger naturen.

Morten Bogerud (Sørumsand, 2023-08-20)

#1082

Vindturbiner ødelegger naturen for oss og fremtidige generasjoner

Svenn Veungen (Porsgrunn , 2023-08-21)

#1083

Jeg er imot å ødelegge naturen ved å sette opp vindmøller!

Torill Hugsted (Ulefoss , 2023-08-21)

#1085

Vi kan skaffe nok strøm uten vindturbiner.

Ulf Karlsen (Dyrvik, 2023-08-21)

#1086

Jeg er enig.

Nanne Roseng (Horten , 2023-08-21)

#1087

Vindturbiner er ikke miljøvennlig

Beate Stensrud (Skien, 2023-08-21)

#1090

Jeg mener vindkraft på land, ikke er løsningen på "strømkrisa".

Tove Strand (Neslandsvatn, 2023-08-21)

#1091

Naturens liv er viktigere å beholde.

Inge-Joar Holsen (Hemsedal, 2023-08-21)

#1093

Ødelegger naturen

Tveit Vøllestad Ingunn (Drangedal , 2023-08-21)

#1096

Vindkraft er ikke bærekraftig og bygger ned dyrebare naturområder.

Hilde Sletten (Hemnesberget, 2023-08-21)

#1098

Jeg er sterk motstander av Monster vindturbiner og ønsker å bevare naturens fortreffeligheter.

Henning Nilsen (Bergen , 2023-08-21)

#1099

NEI til vindkraft..!

Vigdis Bakken (Halden, 2023-08-21)

#1100

Jeg vil ikke ha vindkraft noe sted
Det ødelegger naturen vår,forringer folkehelsa vår,dyre og fuglelivet
Forurenser drikkevannet og mye mer

Torbjørg Misund (Bærum, 2023-08-21)

#1103

Jeg er helt imot vindkraft.

Bjørnulf Dyrud (Ottestad, 2023-08-22)

#1104

Jeg er motstander av vindkraft fordi det medrører enorme naturødeleggelser, skaper konflikter, støy, forurensning, er vanvittig dyrt og er en ustabil energikilde

Gjertrud Sæter (Oslo, 2023-08-22)

#1106

Jeg er sterkt imot voldtekt norsk natur, og jeg støtter ikke energi politikken som Norge bedriver

Ellen Hartveit (Lunde, 2023-08-22)

#1110

Er imot vindmøller generelt, det finnes andre og bedre måter å tenke miljø på!

Tone Moen (Skien, 2023-08-22)

#1111

Vind kraft på land og fjell er skadelig for natur fugleliv og faunaen

Ailin Asha Hansen (Tørdal, 2023-08-22)

#1112

Det forurenser og dreper insekter og fugler

Ylva Bente Ihlen (Lørenskog , 2023-08-22)

#1114

Å ødellege naturen med vindmøller, så vi kan nå klimamålene for å bevare naturen og kloden, er den største svindelen man kan tenke seg. Ødeleggelsen er umulig å reparere, risikoen for forurensing og brann er ubegripelig. Mikroplast spredning i bær, sopp, og dyr. Total utslettelse av norsk jakt og fiske kultur.

Paulina Jensen (Mjåvatn , 2023-08-23)

#1118

Vi kan ikke ha en kraftforsyning som baserer seg på barnearbeid i Kongo

Stein Olav Kåsa (Porsgrunn, 2023-08-23)

#1122

Jeg er i mot ødeleggelse av vår natur ikke bare der jeg selv bor, men også i hele vårt land. Natruen kan ikke rope selv før den er ødelagt.

Kristin Straume (Bygland, 2023-08-24)

#1123

Nå er det nok herpetisering av landskap og dyreliv!!! Nok er nok!!

Ramona Bakke (Vråliosen, 2023-08-24)

#1124

Det er nok kraft/strøm i norge, det er forvaltningen av kraften som er feil, f.eks. utenlandskablene. Ødelegge norsk natur fordi tyskland og england skal ha billig strøm, nei. Dessuten så er de fleste vindkraft på land i norge eid av utlendinger idag.

Bjørn Viggo Nikolaisen (Vrådal, 2023-08-24)

#1127

Jeg er imot vindkraft som ødelegger naturen, forurenser, dreper fugler og insekter og terroriserer de som bor eller må oppholde seg i nærheten samt at de ikke er i stand til å produsere strøm som lønner seg.

Torill Vik (Oslo, 2023-08-25)

#1131

Jeg er i mot rasering av naturen i landet vårt og den falske grønne industrien. Den handler kun om at spekulanter skal forsyne seg med Statens penger uten at de bidrar med noe, men gjør seg rike på noe som ikke hjelper landet vårt.

May Ch Møller (Oslo, 2023-08-25)

#1132

Vindmøller i Drangedal vil være med på å ødelegge en fantastisk natur, bosted for folk, virke lydforurensende og påvirke dyrelivet på en svært negativ måte!

Silje Erdem (Oslo, 2023-08-25)

#1134

Jeg signerer fordi vindkraft er helt feil satsing for å få mer strøm i Norge

Rolf Mjåvatn (Froland , 2023-08-25)

#1135

Jeg er motstander av all vindkraft da det har så mange og alvorlige effekter på alt levende.
Jeg ber beslutningstakere søke informasjon om alle tenkelige konsekvenser ved vindkraft før de i det hele tatt vurderer å si ja til konsekvensutredning.
Et ja til konsekvens utredning er det samme som ja til vindkraft -jamfør «gi dem en bit av lillefinger, og de tar hele neven»

Til beslutningstakere: Tenk dere om, hva er det som gjør at vi har de årstidene vi har? Kan det tenkes at varmere og kaldere perioder over flere år også går i sykluser?
Hint: hva var det som gjorde at 2-3 km tykk is over Skandinavia smeltet for noen 1000 år siden?? Var det menneskeheten som hadde hver sin fossil drevne bil og privatfly? -I tillegg til millioner av prompende kuer?
-Om dere enda ikke har forstått det, jordkloden snurrer ikke i den samme banen rundt solen hele tiden! Les dere opp på temaet før dere sier ja til konsekvens utredning!! -Før dere sier ja til å spre gift ut i naturen som vil ende i dere selv via næringskjeden, gift som vil føre til helseskader som autoimmune sykdommer, kreft, stress, hjertebank og infertilitet.

Utbygger lover mange arbeidsplasser, sjekk med kommuner som har vindkraft om det har blitt flere arbeidsplasser!
Er det så høy arbeidsledighet at alle «nye» arbeidsplasser blir besatt?
Hvem skal ta opprydding når anleggets levetid er over? Vil grunneier kunne ta opprydning uten å gå konkurs?

Husk også at de lovede inntekter vil avta og forsvinne etter noen år. Er det da lurt å legge til seg luksus vaner for så å gå tilbake til brød og vann?

Ikke tiss i buksa for kortsiktig varme når det er kaldt, -det blir fort enda kaldere.

Lykke til med å si tydelig Nei til Fred Olsen Renewable sin våte drøm. Husk også på at FOR-gutta ikke opererer helt ryddig! De forteller løgner uten å blunke. Ta kontakt med ordfører i Lyngdal Jan Kristensen og hør om han vil fortelle det han opplevde. Gjør han det, vil dere få sjokk.

Si nei, og gå med rak rygg for å ikke ha latt dere lure, og samtidig kan fortelle deres etterkommere at dere gjorde det for dem og naturen.

Margit Pedersen (Eiken, 2023-08-25)

#1136

Vindkraft tar store arealer.

Paul Hafredal (Porsgrunn , 2023-08-26)

#1138

Fordi eg er imot alt av Vindturbiner , samt dette håpløse grønne skifte!
Det er idioti!

Liv Egeland (Kvinesdal, 2023-08-26)

#1139

Det ødelegger naturen, med plastikk og dreper fredet ørn.

Susanne Danielsen (Froland , 2023-08-26)

#1140

FORDI

Veslemøy Bratås (3750, 2023-08-30)

#1142

Vi trenger ikke ødelegge natur for å få kraft. Sats på vann ! Så det viktigste: ikke si ja til vanvittige prosjekter som er enormt kraftkrevende. Datasenter for Google, TikTok, elektrifisering av sokkel osv

Arnt Johan Opheim (Lunde, 2023-09-05)

#1144

Jeg er imot vindmøller

Randi Hansen (Ulefoss , 2023-09-05)

#1147

Jeg er imot å ha vindturbiner på Luberg

Eilef Sunde (Lunde, 2023-09-05)

#1151

Vindkraft er ikke løsningen, bare forsøpling.

Frode Tafjord (Ålesund, 2023-09-08)

#1152

Jeg er totalt imot og rasere nærområdet og fine naturen på drangedals heia for sånnt vas av elektrifisering.

Halvor Nicolai Kjeldal (Lunde, 2023-09-08)

#1154

Vindkraft er svært ødeleggende for natur og miljø, lite stabilt som strømforsyning og ikke økonomisk lønnsomt eller forsvarlig.

Knut Nissen-Lie (Nesøya, 2023-09-09)

#1155

Ødelegger store naturområder.

Frode Lykken Rosenblad (Gautefall, 2023-09-10)

#1156

Det er kostbart, gir liten gevinst i forhold til investeringer og vedlikeholds kostnader. Og det ødelegger for nturen

Lars Øyvind Syvertsen (Treungen , 2023-09-10)

#1157

Vindkraft er verken bærekraftig eller miljøvennlig. De dreper fugl og natur, forurenser med sitt lys og sin lyd og det må derfor bli en slutt på bygging av vindmøller i norsk natur!

Ida Burdal (hurdal, 2023-09-11)

#1159

Ikke ønsker vindmøller i norsk natur.

Stian Tangen (Bjønntjønn, 2023-09-13)

#1164

Verne fugl

Brit Sellæg (Oslo, 2023-09-22)

#1168

Jeg har bodd i Drangedal, og ønsker ikke enda et vakkert sted i Norge som skal ødelegges, var det ikke nok med alle strøm mastene som ble satt opp, for en del 10 år siden?

Anja Nove Sønsteby (Romedal, 2023-10-03)

#1169

Naturskader.

Hermod Roppestad (Porsgrunn, 2023-10-03)

#1170

Jeg bryr meg om dyr og natur! Stopp denne voldtekten av vårt flotte land!

Trine Hjertås (Vegårshei , 2023-10-03)

#1172

Jeg er i mot naturødeleggende vindturbiner

Camilla Kloster (Moss, 2023-10-03)

#1173

Vi har ingen bruk for turbiner i vår natur. Kutt kabler og slutt å eksportere krafta vår til europa- det er heller ikke noe som minsker vår forurensning ,heller tvert imot , den øker med turbiner.

Ola J Nedresæter (Sarpsborg, 2023-10-03)

#1175

Jeg ønsker ikke natur-ødeleggende vindkraft på land i Drangedal eller Nome.

Bendik Noraberg (3922, 2023-10-03)

#1176

Vindkraft er ødeleggende for naturen. Oppgrader heller båre vannkraftverk og sats på kjernekraft.

Lill Leerstang (Porsgrunn , 2023-10-03)

#1177

Fordi det er folket som bestemmer ikke de folkevalgte!

Kjell-Petter Haarstad (Jar, 2023-10-03)

#1179

Jeg signerer fordi jeg er imot vindkraftutbygging med de ødeleggelser og følger det får.

Peer Olav Kittilsen (Porsgrunn, 2023-10-03)

#1180

Jeg signerer fordi jeg har lest om vindkraft i timesvis hver dag nå i tre år. Det ødelegger vanvittig med natur, kan ikke fungere alene ( må hele tiden ha reservekraft som back- up) , inneholder tusenvis av liter med hydraulikkolje og girolje, kort levetid, sprer Bisfenol A og PFAS, dreper fugler og insekter i massevis, ødelegger nettet, fører til økt strømpris, vindbaronene tar fortjenesten og stikker til skatteparadis.

Anne Sæland (Ulefoss, 2023-10-03)

#1181

Jeg signerer fordi jeg er imot vi vindkraft utbygging generelt og spesielt i Drangedal hvor familien har tilhørighet.

Stian Falch (Oslo, 2023-10-03)

#1184

Vindmøller er bare ødeleggende for alle.

Glenn Thorén (Røyken, 2023-10-03)

#1186

jeg ønsker ikke vindturbiner i naturen - ødelegger flott natur i Drangedal og Nome! Et stort NEI til vindkraft i Drangedal og NOme!

may-britt Larsen (vestnes , 2023-10-03)

#1187

Jeg vil Ikke ha vindturbiner i vårt område

Åse Helene Løvlid (Porsgrunn, 2023-10-04)

#1188

Vindkraft i Drangedal ødelegger og forurenser naturen for flere generasjoner fremover. Og levetiden til vindturbin er ca 20 år.
Det blåser også alt for lite til at dette er lønnsomt
Ikke er vindkraft bærekraftig heller

Rune Haugen (Porsgrunn, 2023-10-04)

#1190

Jeg kan ikke akseptere at skog og natur områder raseres for å spa penger inn i investorer som bygger sine formuer på fellesskapets penger. Norge har skrevet under på og forpliktet seg til FN og EU's bærekraftmål. Skog må vernes. Kragtbehovet kan nås på andre måter!!!

Mette Rekanes (Mortensrud , 2023-10-04)

#1192

Jeg vil ikke at vårt vakre naturen blir ødelagt!

Hendrik Müller (Lunde, 2023-10-04)

#1193

De ødelegger naturen og det er aller viktigste å beskytte fra kjempe høye og store (maskinmonstre) vindturbiner

Lillyan Patrícia Hidalgo (Lunde, 2023-10-04)

#1195

Vindkraft er sterkt naturødeleggende, forurensende og ustabilt som kraftkilde. Produksjon og oppsetting av vindturbiner krever enormt med ressurser i form av metaller, betong og frakt over lange strekninger av turbindeler og og det som trengs for ferdigstilling med fossildrevne kjøretøy og skip. Vindkraft er ikke grønt på noe vis, og fortjenesten lures vekk i skatteparadis.

Brit Odegard Krøvel (Oslo, 2023-10-04)

#1197

Jeg signerer fordi jeg har hytte i området, og ønsker ikke dette i naturen!

Merethe Welle Grøgaard (Porsgrunn, 2023-10-04)

#1200

Fordi jeg vil verne naturen, og jeg har hytte på Gautefall

Caroline Olafsen (Larvik , 2023-10-04)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...