NEI til vindkraft i Sørfold og Fauske kommuner

Kommentarer

#1203

Vindkraft hører ikke hjemme i naturen.

Tom Antonsen (Beiarn, 2022-05-03)

#1213

Jeg kommer fra Fauske og vet hvor viktig beiteområdet til reinen er og de som utøver dette arbeidet! Det er ingen logisk forklaring på hvorfor dette skal bli tatt ifra dem, det er og en fare for andre ville dyr og fugler ute i naturen!

Kristine Fredheim Husi (Andenes, 2022-05-03)

#1214

Vindturbinparker er dårlig miljø politikk.
Vi har ikkje mer urørt natur i Norge å miste.
Co2 regnskap eksisterer ikkje heller i de massive industriutbyggingene i norsk natur.

Lillian Innbjo Våg (Haugesund , 2022-05-03)

#1217

Jeg støtter reinbeitedistriktet

Leif Arne Iversen (Rendalen , 2022-05-03)

#1221

Jeg signere fordi jeg er i mot å etablerer vindturbinindustri på våre fjell. Det er både forurensende , sprer små plastpartikler, diesel olje 200 liter på hver turbin som ikke sikret mot utslipp, fuglene og insekter som dør …. Og mye mer. De skaper ubalanse istedenfor balanse og angriper vår natur med kortsiktig økonomisk ensidig tanke på penger, noe som overhodet fører til økonomisk bærekraft men til å fjerne framtidens ressurser Skape større ustabilitet i vårt samfunn !!!!

Marit By (Trøndelag, 2022-05-03)

#1227

Jeg signere fordi vindkraft er forkledd grønn energi. Vindkraftanlegg er inngripen i reindriftsland og reindrifta vil tape beiteland og viktig luftingsland for reinen.

Mette Anti Gaup (Karasjok, 2022-05-03)

#1246

Dette er et alt for stort inngrepen i vår natur. Urørt natur har en stor verdi!

Sølvi Solvoll (Bodø, 2022-05-03)

#1255

Vindkraftverk med sine konsekvenser må ikke tillates hos oss!!! Det gjelder hele landet vårt!!! Vi har hatt en veldig streng lovgivning rundt dette med forvaltningen av vår natur og vårt land generelt! Dette er prinsipper det IKKE må vikes fra!!! I Norge ligger alt tilrette for vannkraftforsyning i forhold til strømbehov. Dette må vi fortsette. For å øke mengden produsert strøm må en sørge for å utvikle bedre turbiner som gir mer strøm i eksisterende anlegg!!! Vindmølleparker må en helt gå bort fra!!! Utbygging av disse berøver våre ressurser av natur på en ødeleggende måte vi ikke er tjent med, og må for all framtid forbys!!!

Øien Inger Normann (8103 Breivik i Salten, 2022-05-03)

#1260

Jeg signerer på grunn av at nedbygging av urørt natur er den største trusselen for alt biologisk mangfold ved siden av klimaendringene. Vi har heller ikke kraftmangel i Norge(17,4 TWh eksport 2021).

Knut Holager (Hagan, 2022-05-03)

#1268

Jeg signerer fordi vindturbiner ødelegger natur og miljø, ødelegger for reindrift/primærnæringer, er arealkrevende og gir lite energi tilbake med tanke på de store inngrepene som må til ved en slik utbygging. Vi må unngå ytterligere rasering av norsk natur.

Solbjørg Asbjørnsen (Fauske, 2022-05-03)

#1270

Vindkraft er ikke det beste alternativet for fornybar energi, da det er lite energiutbytte og skaper mye søppel som bare må graves ned (glassfiber o.l.

Tormod Mørsvik (Mørsvikbotn, 2022-05-03)

#1273

Veier inn til vindmøllene og vindmøllene selv er ødeleggende for naturen. Å legge disse tett opp til en nasjonalpark er "haulaust".

Ove Bjelland (Bodø, 2022-05-03)

#1276

Er sterkt i mot denne type miljørasering.

TERJE OLSEN (Bodø, 2022-05-03)

#1281

Naturen og dyreliv skal ikke forringes med masse vindmøller. Det tar drepen på masse fugler.

Grethe Erikstad (Bodø, 2022-05-03)

#1283

Vi kan ikke gjøre slike inngrep i naturen for å opprettholde forfengeligheten vår.

Marianne Bakos (Bodø, 2022-05-03)

#1284

Fordi vindkraft utbygging fortrenger Norsk reindrift .

Per thomas Oskal (Sørreisa , 2022-05-03)

#1289

Jeg er selv reineier og vet hvor viktig bevaring av naturen og beiteområder og kalvingsområdene er

Heidi Eira (Karasjok, 2022-05-03)

#1291

Er så imot vindkraft oppe våre vakre fjellsport.
Og at fauske kommune ikke får noe av inntekta.
Neitakk ingen vindmøller i norsk natur.

Martinsen Hugo (8207 Fauske , 2022-05-03)

#1296

Jeg er imot utbyggingen som er beskrevet.

Greta Kristiansen (Tverlandet , 2022-05-03)

#1297

Jeg signerer fordi den voldsomme ødeleggelsen av natur og beiteareal begrunnet med "økt kraftbehov" er i ferd med å ødelegge arealer nødvendige for matproduksjon og rekreasjon.

Vigdis Siri (Nesseby, 2022-05-03)

#1298

Jeg ønsker ikke at naturen/nærmiljøet skal raseres

Monica Moland (Sørfold, 2022-05-03)

#1299

Ødelegger naturen.

Roar Kristiansen (Tverlandet , 2022-05-03)

#1301

Vindindustrianlegg med all sin «forurensing» hører ikke hjemme i norsk natur.

Tore Kleppe (Bergen, 2022-05-03)

#1307

Motstander av ødeleggelse av vår flotte natur

Kristen Lorentzen (Saltdal, 2022-05-03)

#1310

Jeg er 110 % imot VINDMØLLER....
STORE NATUR-ØDELEGGELSER...

Eva Adele` HAGEN (Sulitjelma, 2022-05-03)

#1315

Jeg er generellt imot vindkraft fordi det koster mer enn det smaker, ikke minst for naturen.

Helge Johansen (Tjøme, 2022-05-03)

#1325

Jeg er i mot vindkraft i reinbeitedisteikt og fredet natur.

Julie Risjord Paulsen (Bodø, 2022-05-03)

#1330

Det grønne skiftet ikke er forenlig med å ødelegge natur.

Armand Lengali (Bodø, 2022-05-03)

#1333

Vi kan ikke ødelegge mer av vår natur og friluftsområde. Dyrene må få lov til å ha sin plass i naturen uten forstyrrelse av slike monster og fare for å bli drept eller skamfert. Og ikke minst forurensningsfare.

Mona Reisænen (Rognan, 2022-05-03)

#1335

Vi må verne om områdene utenfor nasjonalparkene også.

Elisabeth Jensen (Bodø, 2022-05-03)

#1340

Ingen Vindkraft i Sørfold, Dette ødeleger en perle av Sørfolds naturen.

Dieter Reuter (Straumen, 2022-05-03)

#1346

Vindkraft blir feilaktig omtalt som grønn enegi. Konsekvensene er et enormt tap av uerstattelig natur. Det må satses på enøktiltak, og forbruket reduseres. Lobbyvirksomhet må ikke lenger styre norsk politikk.

Gjørol Nyland (Tolvsrød , 2022-05-03)

#1354

Jeg signerer fordi en slik utbygging vil ødelegge en fantastisk natur. Vannkraft til vanns støttes i større grad

Merete J. Kielland (Tromsø, 2022-05-03)

#1357

Jeg er imot propeller i naturen..

Torger Johansen (Fauske, 2022-05-03)

#1360

Vindmøller på fjellene våre er et overgrep mot naturen!

Kari Luneng post (Fauske, 2022-05-03)

#1361

Jeg vil bevare vår vakre natur.

Sture Walther (Sandnessjøen, 2022-05-03)

#1366

Jeg er tilhenger av å oppgradere allerede eksisterende vannkraftverk, ikke å rasere naturen med vindkraft.

Rainer Lund (Fauske , 2022-05-03)

#1367

J

Kathrine Brannsether Kjærstad (Bodø, 2022-05-03)

#1370

Vil ikke ha vindmøller. Vi har vannkraft.

Bjørn Holtan (Fauske, 2022-05-03)

#1372

Jeg er imot utbygging av vindkraft og de skader dette påfører naturens naturlige syklus, i tillegg til den forurensende faktor på støy og miljø forurensning. Utbygging av slike felt er meget miljø-ødeleggende.

Stein-Ove Rønning Berg (Fauske, 2022-05-03)

#1373

Jeg er imot at Vindkraft skal settes opp her i nord, hvor vi har mer en nok strøm til vårt eget bruk. Naturen her oppe er svært sårbar for disse enorme installasjonene, og det er ingen retur-ordning eller ansvar hos utbyggerne. Nei takk!

Lone Ebeltoft (Tromso, 2022-05-03)

#1380

Dette er lulesamisk område og reindriften vil bli skadelidende. Området er en av nordlands fineste friluftsområde for alle oss andre.

Hilde Wassmo (Trondheim, 2022-05-03)

#1382

Jeg signerer fordi jeg er i mot rasering av norsk natur!

Anne Andersen (Sortland, 2022-05-03)

#1383

Vindkraft ødelegger landet vårt fra nord til sør. Nå må det bli stopp.

Aud Ivesdal (Kvernaland, 2022-05-03)

#1393

Jeg signerer fordi jeg er i mot å ødelegge den fine naturen våres med vindturbiner.

Pettersen Per (Sulitjelma , 2022-05-03)

#1398

Vindturbinene er skadelig for naturen som helhet

Ann-Kristin Bjørby (Bodø, 2022-05-03)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...