NEI til vindkraft i Sørfold og Fauske kommuner

Kommentarer

#1006

Jeg er imot at vår flotte natur blir ødelagt for fremtiden av vindmølleparker.. Veldig imot

Jon Erik Svegård (Melhus , 2022-05-02)

#1008

Vil ikke ødelegge naturområdene med sånnt

Benedicte Skoglund (Bodø, 2022-05-02)

#1009

Jeg signerer fordi jeg er fundamentalt uenig i rasering av urørt natur. Og at det er en feil av dimensjoner å tro at man er miljøvennlig når man raserer naturen man ønsker å redde.

Espen Hammer (TRONDHEIM, 2022-05-02)

#1021

Vern om natur og ville dyr.

Heidi Hammarstedt (Lillehammer , 2022-05-02)

#1023

Utsprenging og ødeleggelse av store friluftsområda og villmark på falske og ikke bærekraftige tiltak goddtas IKKE! -N. B--vil ikke sky NOEN midla for og beskytt områdan. Dåkker har kommet til feil landsdel.

Jørgen Pedersen (Bodø, 2022-05-02)

#1024

Sterkt i mot utbygging av vindkraft pga storstilt vandalisme mor natur, dyr og menneske. Plast, bisfenol A,(kreft framkallande) hydraulikkolje, støy, infralyd til skade for alle på fleire km avstand, skyggekast, iskast, øydelagte beiteområder m.m. ustabil prod balansekraft frå vannkraft. Oppgrader eksisterende vannkraft, reduser skatten deira, slik at oppgradering let seg gjere. Stopp ueksport av straum til utlandet, kun akseptabelt å eksportere reelt overskot av straum, vi er ikkje EU medlemmer.

Astrid Døssland (Bergen , 2022-05-02)

#1025

Naturverdiane er meir verdt enn energien, og energiproduksjonen er for liten til å forsvare inngrepa. Vindkraft i dag har ikkje berekraftig forretningsmodell.

Lene Gjelsvik (Valderøya, 2022-05-02)

#1027

100% imot vindkraftindustri. Jeg er glad i natur og dyreliv.

June-Helen Myrnes (Vestland, 2022-05-02)

#1029

Dem velger ut den fineste naturen man har i dette området..

Bjørn tore Knudsen (Bodø, 2022-05-02)

#1034

Vindkraftverk ødelegger store naturarialer og bidrar til å øke naturkrisa.

Marianne Haugen (Sofiemyr , 2022-05-02)

#1035

Vindkraft forurenser naturen i Norge

Trude Hella Madsen (Bodø, 2022-05-02)

#1037

Forferdeleg å maltraktere dette området. At det er naboområde til viktige nasjonalparkar gjer at det er ei heilt omsynslaus framferd.

Erling Stenberg (Gjemnes, 2022-05-02)

#1039

Vindkraft er mer forurensende enn fornuftig! Ikke ødelegg naturen med vindturbiner!

Marita Olufsen (Fauske, 2022-05-02)

#1044

Jeg signerer fordi vindkraft er IKKE en bærekraftig og miljøvennlig måte å produsere kraft på da vindkraftverk er en kilde til både lydforurensning og lysforurensning, og kraftverket vil utgjøre et stort forurensingspotensiale både når det gjelder jordsmonn og grunnvann. Dessuten ligger tiltaksområdet i kjerneområdet for både norsk og svensk reindrift. Dessuten er nærmeste nabo på svensk side vil vindkraftverket få UNESCOs Verdensarvområde Laponia.

Hilde Grunt (Hamar, 2022-05-02)

#1048

Jeg signerer fordi vindkraft er en fullstendig forfeilet måte å skaffe kraft på. Ødeleggende for landskap, økosystemer, dyr, fugler og mennesker.

Langeland Knut (Salhus, 2022-05-02)

#1050

Uhørt inngrep i uberørt natur.

Ellingsen Iren (Fauske, 2022-05-02)

#1051

Jeg signerer fordi at hvis vi trenger stabil kraft så kan vi ikke bruke vindturbiner. Dessuten trenger Norge vår unike natur som skal gies til våre barnebarn uten at den er ødelagt.

Wenche Selven Høy (Buvika, 2022-05-02)

#1057

Vindkraftturbiner dreper fuglelivet bl. a.

Lillian Kristiansen (Moelv, 2022-05-02)

#1061

Grunnene står i oppropet og de er mange og alvorlige for nåtid og fremtid.

Ingrid Ingrid (Stavanger, 2022-05-02)

#1067

Vi har ett kraftoverskudd i Nord Norge som ikke kan eksporteres til sør, meningsløst å rasere natur for alltid på denne måte .

Ronny Olsen (Bodø, 2022-05-02)

#1069

Vi har vannkraft til eget bruk og trenger ikke å selge krat til Europa.

Kjell Oddvar Coldevin (Bodø , 2022-05-02)

#1071

Bevar naturen. Forny alle gamle turbiner i vannbaserte anlegg.

Kåre Aarskog (6141 Rovde, 2022-05-02)

#1074

Nei til ødeleggelse av naturen vår. Dere politikere har gjort nok skade.
Husk hvem dere er på jobb for.

Marit Pedersen (Bodø, 2022-05-02)

#1076

Vindkraft er en naturkatastrofe.

John-Atle Figenschau (Mo i Rana , 2022-05-02)

#1077

Rasering av naturen med vindmøller. Dette er jeg sterkt imot

Kathrin Holtan (Hattfjelldal, 2022-05-02)

#1078

Nei til vindkraft , naturen og havet blir ødelagt 😓

Torund Berg (Sandnes, 2022-05-02)

#1081

Vindkraft e nåkka forbanna tull

Dag Morten (Steinkjer , 2022-05-02)

#1083

Mot nedbygging av natur! For bruk av egen vannkraft!

Dag Sandvik (Finnsnes , 2022-05-02)

#1086

Stopp galskapen
Stopp plastikk i naturen
Stopp odeleggelser av naturen

Frid vi Kristiansen (Stokmarknes , 2022-05-02)

#1092

Vindkraft er et bedrag av folket og gir først og fremst penger til utbyggerne og negativ miljøeffekt totalt sett.

Dag Aad (Bodø , 2022-05-02)

#1101

Vi bevarer vår natur!

Ana Lopez (Langesund, 2022-05-02)

#1104

Jeg vil ikke ødelegg Norsk natur med vindkraft, da det finnes andre alternativer til grønn fornybar energi. Oppdatering av de eksiterende Norske vannkraftverk samt seriørs framtidig satsing på atomkraft.

Bjørnar Kvalen (Trondheim, 2022-05-02)

#1105

Det er nok norsk natur som er rasert fra før.

Tom Erlend Christensen (Bodø, 2022-05-02)

#1107

Jeg signerer dette oppropet først og fremst for at vindkrafter er forsøplende og naturfietentlig. Dette er ikke til samfunnets beste, verken nå eller inn i fremtiden. 100 km2 arktisk villmark vil bli rasert for at noen få skal tjene penger. Dette er ikke bra.

Christian Dragøy (Bodø, 2022-05-02)

#1112

Jeg elsker dette landet

Nadezda Nazarova (Bodø, 2022-05-02)

#1116

Vindkraft er ikke optimalt og lite gjennomtenkt mtp faunaen vår!

Mira Einarsen (Bodø, 2022-05-02)

#1117

Fordi jeg vil at naturen holder seg fin

Robin Klausen (Rognan , 2022-05-02)

#1119

Er totalt imot raseringen av norsk natur og vindmøller generelt

Sten Roar Rønning (Bø, 2022-05-02)

#1123

Fordi vindkraft er eit blindspor i kraftpolitikken. Unødig rasering av natur.

Bjørn Samland (Sunde i Sunnhordland, 2022-05-02)

#1126

Vindkraft har heller ikke stor nok virkningsgrad som forsvarer bruken av dem. Og kan ikke brukes når vindhastighet kommer over ett vist punkt. Er myye bedre å oppgradere eksisterende vannkraftverkene som allerede finnes.

Kristian Jonassen (Bodø, 2022-05-02)

#1128

Detter er unødvendig rovdrift og ødeleggelse av natur. Start heller med å oppdatere og fornye eksisterede vannkraft, og stopp eksport av strøm til utland!

John Tessem (Bodø, 2022-05-02)

#1129

Dette er galskap - og det er ikkje mogeleg å rette den opp om det faktisk skjer !

Møyfrid Kristoffersen (Uskedalen, 2022-05-02)

#1134

Vindkraft er ikke bærekraftig.
Vindkraft er grønnvasking.
Vindkraft krever varig ødeleggende infrastruktur i sårbare og viktige naturområder.
Vindkraft er en trussel for dyr og fugler.

Rasmus Dahle (Tverlandet, 2022-05-02)

#1140

Fuck acer

Lasse Nordeng (Bodø, 2022-05-02)

#1141

Jeg signerer fordi vindkraft ødelegger natur og reindrift for samene. Det er helt feil løsning for energi.

Kari Eriksen (3370 Vikersund , 2022-05-02)

#1145

Bevar naturen, disse styggedommene er jo allerede utdaterte og vi har bedre løsninger.

Elisabeth Mehl (Herøy , 2022-05-02)

#1148

Ta vare på norsk urørt natur

Mikael Østensen (Bodø, 2022-05-02)

#1149

Nei . Til å bygge ned uberørt natur !

Stein Pedersen (2323 ingeberg, 2022-05-02)

#1153

Bevar naturens verdier fra naturødeleggende vindkraftindustri.

Bengt Even Østgård (Steinkjer , 2022-05-02)

#1157

Rasering av norsk natur, artsmangfold og naturopplevelser som er sunt for psyken.

Reithaug Kjartan (Oslo , 2022-05-02)

#1158

Jeg er imot inngrep i reinbeiteområder hvor det fra før er så mye inngrep at 50% er påvirket av disse inngrepene

Per John Anti (Karasjok , 2022-05-02)

#1159

Vindmøller ødelegger og stygger vårt vakre land. Atomkraft eller utbedring sv vannkraft

Glenn Wslle (Tverlandet, 2022-05-02)

#1166

Sier nei til raseringa av vår enestående natur.

Per Morten Skoglund (Algarheim , 2022-05-02)

#1169

Ragnhild Monsen

Ragnhild Monsen (Gjøvik, 2022-05-02)

#1178

Natur og vindkraft er ikke forenelig. Vi må velge. Velg Naturen, mennesket er en del av den🌱❤️🌲🪰🪳🦟

Marit Dahl (Kongsvinger, 2022-05-02)

#1190

Jeg har vokst opp med turer i og rundt Sulis området, som har sin sjarm i at det er relativt uberørt villmark som man kan gå i dagesvis i fred å ro enten det er fisking, jakt eller vandring. Jeg er på ingen måte interessert i at det skal etableres en vindmøllepark i det som kanskje er (etter min mening Norges flotteste villmark.

Daniel Stensland (Steigen, 2022-05-02)

#1194

Vindkraft er avlegs, dyrt og forurensende!

Pål Bergene (Hønefoss, 2022-05-02)

#1195

Arealinngrep i reinbeiteområder er enda ett overhrep. Spesielt vindkraft! Mafia!

Arne Inge Nordfjell (Ålen, 2022-05-03)

#1197

Jeg signerer for å verne reinbeiteområder mot vindkraft.

Berit Anita Buljo Anti (Karasjok, 2022-05-03)

#1198

Norsk natur må vi ta vare på, vindkraft er forurensing

Emil Riise (Bergen, 2022-05-03)



Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...