NEI til vindkraft i Sørfold og Fauske kommuner

Kommentarer

#604

Nej till vindkraftverk i hela fjällvärlden

Marianne Blind-svensson (Jokkmokk , 2022-05-02)

#607

Vi ka ikke under noen omstendigheter tillate en slik rasering av naturen.

Eirik Sundsfjord (Fauske, 2022-05-02)

#608

Jeg signerer fordi utbygging av vindkraft innebærer betydelig arealinngrep og store naturødeleggelser for all framtid. Dessuten eies vindkraftanleggene på land i Norge stort sett av utenlandsk storkapital. Kommuner og lokalmiljøer blir overkjørt i konsesjonsprosessene. Tap av beiteland er i dag den største trusselen mot framtidig samisk reindrift. Vindkraftutbygging på Fosen ble kjent ugyldig av Norges Høyesterett fordi utbyggingen krenket reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Se og lær av Fosen-dommen!

Svenn-Egil Duolljá (Ájluokta / Drag, 2022-05-02)

#612

Vindkraft e en kriminell overtramp i naturen.

Janne Kristin Stavnes (Rognan, 2022-05-02)

#613

Jeg har ingen tro på at vindturbiner har nytteverdi. De fører bare til rasering av natur, ødeleggelse av fugleliv, lydforurensing og forsøpling på sikt. Uakseptabelt! Jeg sier nei!

Øygunn Mikalsen (Sørreisa, 2022-05-02)

#617

Nok er nok

Øivind Brandsæther (Sørfold, 2022-05-02)

#618

Vindkraft på land, gir ikke nok energi til at det er greit å ødelegge urørt natur. For store naturinngrep. Bruke erfaring før nye iverksettes!

Grethe Finsås (Ulset, 2022-05-02)

#619

Kortsiktig gevinst for private interesser skal ikke ødelegge unik og truet natur.

Tove Rasmussen (Lillesand, 2022-05-02)

#620

Vindkraftindustri er en forretningsmodell med kjøp og salg av konsesjoner og selskap. Det har ikke noe med det såkalte "grønne skifte" å gjøre. Det er storindustri som ødelegger naturområder og økosystemer som er en viktig del av klimaet. Den beslaglegger og forurenser store arealer med mikroplast og Bisfenol A (vi snakker tonnevis).
Vi trenger ikke denne naturødeleggende og ustabile industrien (produserer kun 30-40% av tiden og trenger derfor backup/balansekraft), verken kraften eller de få arbeidsplassene. Det vi trenger er oppgradering av eldre vannkraftverk og storstilt satsing på energieffektivisering. DER ligger mye av framtiden og arbeidsplassene. I tillegg finnes flere andre stabile og alternative naturvennlige løsninger.
Vindkraft er IKKE NOE AV DETTE !!!

Siri Fjeseth (Spydeberg , 2022-05-02)

#628

Vindkraft i norsk natur er ødeleggende for landet og er verdiløst. Det er et fullstendig blindspor som er styrt av markedet og kapital som higer etter subsidiene.

Alf Skogsfjord (Moelv, 2022-05-02)

#630

Vi kan ikke bygge ut mer vind industri. Naturen er vi her for å ivareta og verne og det er forbruket som må reduseres!

Ida Nove cannon (Tønsberg , 2022-05-02)

#633

Jeg signerer fordi vil ikke naturen blir ødelagt.

Olga Gælok (Bodø, 2022-05-02)

#637

Jeg signerer fordi vindkraft beslaglegger store områder , er veldig støyende og en stor trussel for fuglelivet.

Edvind Krekling (Tollå, 2022-05-02)

#640

Nå må galskapen ta slutt.
Vi kan ikke fortsette og knuse våre vidder fjell , ødelegge myrer og grunnvannreserver elver og vassdrag med avrenning fra sprengt fjell.
Vi kan ikke fortsette med å forsøple naturen . Hvor skal dere gjøre av søppelet etter endt brukstid ?
Det må være det første kriteriet før tanken om slike masteodonter ut i Naturen skal settes opp.

Hvor skal dette resirkuleres og destrueres.?
Det må være første tanke.
Har vi behov for dette.?
Hvor driftsikkert er det.?
Hva er kostnaden på Natur og landskap.?
Tåler Naturen et hydraulikk olje utslipp.på 2000 liter?
Da den forgifte vann og utmarksarealer.
Skal destrueres i spesialdepo og ny masse påføres.
Hvordan skal brannberedskapen være.?

Marit Bach (Egersund, 2022-05-02)

#641

Vindkraft er IKKE bærekraftig på noen måter. Det er en forretningsidé. Det forsøpler natur, grunnvann, drikkevann, ødelegger leveområder for levende vesener, ødelegger folkehelsa. Det krever mye energi å produsere. Om noen år sitter vi med store mengder søppel som ikke kan gjenbrukes. Kostnader sosialiseres og fordeler privatiseres. Vindkraft er et ran og et svik.

Helene Brendmo (Mo i Rana, 2022-05-02)

#643

Jeg ønsker natur uten vindmøller. Vi har nok kraft i Norge.

Kirsti Pedersen (Fauske, 2022-05-02)

#645

Naturen i området er for vakker til å bli ødelagt

Berit Heide Hellan (Haslum, 2022-05-02)

#648

Vindmøller er ett stort inngrep mot norsk natur, dyreliv og opplevelser

Janne Fredheim (Beiarn , 2022-05-02)

#649

Jeg vil aldri kunne være med på å godkjenne denne vandalisme av land og hav. Vi lever av naturen og havet og må værnes, og ikke ødelegges av vindturbiner batterfabrikker mm.

Ellinore Strandmoen Lund (1911 Flateby, 2022-05-02)

#650

Vindmøllene ødelegger naturen og skader dyrelivet

Mona Martinsen (Fauske, 2022-05-02)

#656

Rasering av Natur og Reindrift er totalt unødvendig

Kai Remi Ossletten (Ersvika , 2022-05-02)

#660

Vi har ikke behov for vindindustri og flere ødeleggelser av natur. Oppgrader heller vannkraften.

Anne hilde Hagland (Haugesund , 2022-05-02)

#661

NEI TIL VINDKRAFT I SISO-SULIS

Innbyggere i Salten og ulike brukere av naturområdene i og rundt tiltaksområdet til det planlagte vindkraftverket i Siso-Sulis markerer med dette oppropet sitt krystallklare standpunkt: NEI TIL VINDKRAFT I SISO-SULIS.

Vi krever av våre folkevalgte i Sørfold og Fauske kommuner at de sier et kontant NEI til det planlagte vindkraftverket i Siso-Sulis og et kontant NEI til at konsekvensutredningsarbeidet igangsettes.

Vindkraft er IKKE en bærekraftig og miljøvennlig måte å produsere kraft på. Store arealer uberørt natur omgjøres til industriområder, landskapet endres totalt, biologisk mangfold går tapt, forurensningspotensialet er stort og avfallsmengden er enorm da omløpstiden til vindturbinene er svært kort. Andre brukerinteresser som blant annet reindrift, friluftsliv og reiseliv blir fortrengt og naturverdier vil for all tid være ødelagt og forringet for våre etterkommere.

Knut Larsen (Inderøy , 2022-05-02)

#665

Vindkraft er ikke bærekraftig. Ja til stille og uberørt natur.
Natur har egenverdi

Esten Skullerud (Bodl, 2022-05-02)

#666

jeg er mot vindkraft det raserer naturen

Rolf Lian (8275, 2022-05-02)

#669

Jeg signerer fordi jeg er enig i oppropet

Alf Kristian Brandsæther (Sørfold, 2022-05-02)

#674

Vindkraft er kun politisk miljøvennlig kraft. Vannkraft er mye mer stabilt, effektivt og ruver mindre.
Vil ikke ha fugledrepere malplasert i vår natur!

Daniel Høyås (Saltdal , 2022-05-02)

#677

Nei til ødeleggelse av natur. Hele energivanvidde er uforståelig for folk.

Kirsten Granås Knutsen (8218 Valnesfjord, 2022-05-02)

#678

Dette er en viktig sak!

Kirsten Hanssen (Braskereidfoss , 2022-05-02)

#679

Vindkraft er en illusjon. Det må puttes inn mer penger enn hva man får ut. Det spres store mengder microplast. Dyreliv går tapt og store naturområder raseres. Skulle det bli en oljelekasje.., jeg sier ikke mer...

Svendsgård Jan Kenneth (Ørnes, 2022-05-02)

#696

Jeg er en friluftsentusiast og naturelsker som med forskrekkelse ser hvordan et enkelt energikrevende industriprosjekt brukes som argument for å bygge vindkraft i uerstattelige naturområder som danner livsgrunnlag for mange andre. Dette kan ikke tillates og lokale politikere må ta ansvar for å stanse det.

Anita Haukås Oppedal (Bergen, 2022-05-02)

#698

Største trusselen for jordas viktige økosystemer er naturtap. Det trumfer faktisk klimakrisen, slik ekspertene ser det. Vindparker krever store arealer. I Sverige har motstanden mot disse parkene økt betraktelig pga av de negative konsekvensene som følger etablering og drift av disse. I Tyskland står flere parker ute av drift pga for dyrt vedlikehold. De står og «råtner» på rot og ingen tar ansvaret for å fjerne og destruere/ gjenvinne disse på en trygg måte. Hydraulikkolje og flere tonn mikroplast (som vingene slipper ved slitasje) slipper ut i naturen og blir en del av problemer vi allerede ser konsekvensene av, som plast i hav og natur som blir til mikroplast, for så å bli en del av næringskjeden. Ekstra skummelt er det at denne plasten inneholder hormonhermere, som får konsekvenser for dyr og menneskers biologi. Ingen vet hvem som skal ta ansvar for å rydde opp, når turbinene skal fjernes. Ingen har en plan for «gjenvinning» av disse vindturbinene som representerer flere tonn med avfall. I tillegg blir mange konsesjoner solgt til utenlandske eiere, og frister og reguleringer blir ikke etterfulgt. Mange eksempler på vindturbiner som er høyere enn reguleringen tilsier, at støyen overstiger det som er lovlig, og når høyesterett gir medhold i at en park er ulovlig oppsatt, så blir ingen holdt til ansvar for å rive ned og restaurere (så godt det lar seg gjøre) naturen i det raserte området. Natur er helse og trivsel, viktig for matsikkerhet, og har en egenverdi vi må sette høyt. Det finnes allerede nå bedre måter å skaffe mer kraft på, som å gjøre eksisterende vannkraftverk mer effektive. Men da må de kanskje få de samme lukrative avtalene med staten som vindkraftutbyggerne. Her med tanke på fritak eller i beste fall lettelser fra moms og skatt. Det må «lønne» seg å effektivisere vannkrafta. Og ja, kanskje vi må tenke på hvordan vi i forbrukersamfunnet lever på bekostning av fremtiden og fremtidige generasjoner. Mye av løsningen i det grønne skiftet ligger nok der. Men da må det være politisk vilje og ikke politisk kortsyn. Hadde sannheten rundt konsekvensene for natur og lokalsamfunn blitt kommunisert når de «glade» utbyggerne av disse «grønne» parkene kommer, og lokker og lurer med god økonomi, arbeidsplasser og billig strøm, så hadde færre parker vært i drift i dag. Det viser seg at de fleste kommuner med vindkraft sitter igjen med lite fortjeneste og mange negative konsekvenser som naturrasering, forurensning, støy og blinkende lys fra parkene som ødelegger både helse og trivsel. I tillegg blir eiendommene verdiløse da ingen vil kjøpe når mennesker vil flykte fra inngrepet og «overgrepet.» Mye vind betyr visst heller ikke mye kraft. Det må være akkurat passe vind. Jeg kunne sikkert fortsatt, men håper at noen av argumentene kan være innspill for motstand mot vindkraft. Kanskje vektskålen flyttet seg litt lengre bort fra etablering av vindkraft og gir kommunen mer motstand mot vindkraftprofitører. For jeg tenker at folk i bygd og by ikke er de som profiterer og tjener på det jeg opplever som grønnvasking og kynisk utnytting av det grønne skiftet vi alle ser er en nødvendig, vi trenger en endring i hvordan vi lever med og av naturen. Men vindkraft til lands og til vanns er ikke veien å gå. Det finnes det gode eksempler på, også vitenskapelig!!! Ikke bli lurt av fagre løfter, men bli overbevist av motstanden fra folk flest og av naturens egenverdi. Vi trenger mangfold og stabile økosystem!

Anja Bredesen (Fauske, 2022-05-02)

#705

Vindmøller blir etter hvert giftig avfall, som overlates til våre etterkommere. Støyende. Ødelegger vår natur og dreper truede fuglearter. Vi har vannkraft som kan bygges ut. Vi trenger ikke mer giftig søppel.

Astrid Nordstrøm (Fauske, 2022-05-02)

#708

Gevinsten er altfor lav til å ruinere de vakreste naturområdene i landet. Dessuten bidrar Nordland allerede med mer kraft enn hva som kan forventes, til skade for lakseelver osv.

Trygve Dagsloth Jakobsen (Trondheim, 2022-05-02)

#712

Det er jo mye natur og fugleliv der som ikke vil få det så bra.

Gudveig Skaug (8093 Kjerringøy, 2022-05-02)

#714

For å bevare natur og dyreliv i Sulis, og andre plasser i Norge. Vindmøller skal settes opp i et land vi bør leve av vannkraft og olje så lenge vi kan, og i tillegg sender/selger vi det meste vi har av strøm/kraft ut av landet. Nei til vindkraft!! Ja til politikere som hører på folket!!

Kristel Helgesen (Fauske, 2022-05-02)

#716

Jeg signerer fordi jeg benytter området til fritidsinteresser, avkobling og stressreduksjon i fri natur.

Marianne Kilavik (Fauske, 2022-05-02)

#725

Jeg signerer fordi, vindmøller og vindmølleparker er naturkriminalitet på høyt nivå,satt i system av våre egne😡 Vil ikke ha det der i nærheten engang!

Tim Landstrøm (Saltdal, 2022-05-02)

#727

Vindmøller hører ikke hjemme i Morsk natur!

Torbjørn Bjelland (Bodø, 2022-05-02)

#737

Nei til naturtap og forurensning fra vindindustri

Arvid Hanssen (Harstad, 2022-05-02)

#741

FORDI Vi ikke trenger å rasere norsk natur.

Ivan Danielsen (FAUSKE, 2022-05-02)

#742

Salten området er nok berørt av kraftproduksjon. Den naturen som er igjen bør forbli urørt.

Johnny Larsen (Megården, 2022-05-02)

#744

Er imot all vindkraft

Bodil Natås (Hodneland 229, 2022-05-02)

#746

Vindturbiner i norsk natur er en forbrytelse mot alt vi egentlig skal ta vare på, nemlig naturen, dyre/fuglelivet og ikke minst menneskene som blir berørt av svineriet med infrastøy, lysblink og ikke minst den forurensingen som blir av det som avskalles fra turbinbladene og evnt oljeforurensing av drikkevannskilder etc etc.

Bodil E. Kilavik (8056 Saltstraumen, 2022-05-02)

#762

Jeg er født og oppvokst i Sulitjelma. Har familie der og reiser dit på ferie. Ønsker å kunne bruke naturen uten å måtte se store vind turbiner. Ønsker ikke at det skal bygges veier i naturen.

Trond Egil Pedersen (Stavanger , 2022-05-02)

#763

Jeg synes voldrekten og ranet av oandet vårt, den åpenbare korrupsjonen på høyt nivå ig mafiametodene er en skam for landet. De ansvarlige må stilles til ansvar!

Odd Sverre Husfloen (Råholt, 2022-05-02)

#765

Vindkraft er ikkje grønn energi. Det fører med seg store naturødeleggelser.

Heidi Silgjerd (Etne, 2022-05-02)

#771

Jeg eier også naturen vår, og ønsket ikke at den skal raseres.

Lill Wangen (Fauske, 2022-05-02)

#778

Jeg er sterkt imot ødelegging av naturen og miljøet. Vindkraft er overhodet ikke grønn energi

Eystein Skaugvoll (sandvika, 2022-05-02)

#784

vindkraft er noe dritt

Per Kornberg (bodø, 2022-05-02)

#785

Jeg signerer fordi vindindustri ikke har noe å gjøre i de gjenværende 11,% urørt areal i vår natur. Jeg er svært skuffet over at kraftforedlende industri, den jeg tilhørte i hele mitt yrkesaktive liv, går god for vindindustriinvestorenes argumenter og inngår avtaler med dem om framtidig kjøp. Alle vet at vindindustri ikke kan levere stabil prosesskraft! Det er vannkrafta som er og blir balansekraft og hele grunnlaget for norsk og nordnorsk prosessindustri!Så viljen til å vandalisere det lille som er igjen av urørt natur, sårbar høyfjellsnatur, myr, lav og vandreruter for rein, føler jeg skam ved, grådighet fra en industri jeg en gang var stolt av å representere!

Hansen Kari-Britt (Straume, 2022-05-02)

#793

Vindkraftverk er ikke forenelig med vår natur!

Hans-are Jenssen (Silsand, 2022-05-02)

#795

NEI💪👎🏻😡

Kari Gjerde (Tr.heim, 2022-05-02)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...