Nei til utbygging i Blomsbukta!

Kommentarer

#1

Jeg ønsker å bevare Blomsbukta som en uberørt perle for kommende generasjoner!
Ja til hemmelige nattbad i måneskinn, og til små barn som er på jakt etter insekter i uberørt krattskog. Ja til hyggelige stunder med venner, til badeliv og ungdomsgutter som hopper og tøffer seg for knisende ungjenter. Nei til utbygging i strandsonen og blokkbebyggelse!

Gudrun Svensson (Kristiansand , 2021-03-06)

#2

La naturperler leve

Martina Arsulic (Kristiansand , 2021-03-06)

#8

Vi kan ikke bruke opp alt av naturidyllen som finnes i nærområdene til fordel for utbyggere som vil fylle pengeboken. Vi må spare til kommende generasjoner.

Lill Jeanette Ahmed (Kristiansand , 2021-03-06)

#11

Hvis dette prosjektet vedtaes er det profitt for de få og et stort tap for allmuen. En av de siste uberørte perlene i området, la oss beholde området for de kommende generasjoner

Glenn Seland (Kristiansand, 2021-03-06)

#13

La oss bevare Blomma. Nei til mer innsyn og nei til å overbelaste eksisterende infrastruktur enda mer.

Andreas Kvareng (Kristiansand , 2021-03-06)

#14

Jeg signer fordi det er åpenbart at dette fantastiske naturskjønne stedet må bevares urørt for nåværende og kommende generasjoner fra blokkbebyggelse og snik privatisering. Blomma er altfor viktig for allmenheten fremfor at noen rike heldige skal få muligheten til å bo sjønært og nyte havutsikten. Allmenninteressen her er absolutt viktigst å bevare.

Aage Bjorvand (Kristiansand, 2021-03-06)

#23

Jeg signerer fordi jeg ikke ønsker bygging i blomma

Jens Bech (Kristiansand, 2021-03-06)

#31

Jeg signerer fordi Blomma er fantastisk og unik perle som må bevares mot utbygging!

Ellen Steinsland (KRISTIANSAND S, 2021-03-06)

#34

Jeg signerer fordi vi må verne de fine naturperler som allmenheten kan benytte seg av også i bymiljøet. Kystmiljøet er utbygget mer enn nok fra før. La oss bade i Blombukta.

Nina Björkendal (Kristiansand, 2021-03-06)

#35

Nok er nok, som det heter. Natur er en knapp ressurs, og det er knapt noe tap for noen at det ikke skal bygges leiligheter i Blomma, unntatt for noen få, griske mennesker.

Jarl Andrew Stensrud (Kristiansand, 2021-03-06)

#41

Jeg signerer for de jeg elsker roen nede i blomma det er en perle for alle

Mariann Mulder Skaar (Kristiansand, 2021-03-06)

#43

Jeg signerer for jeg vil beholde naturen forbruk av alle så nærme badestrand

Nina Søftestad (Kristiansand, 2021-03-06)

#45

Nok er nok. Når politikerne kun er nikkedukker for kapitalen så må vi gi beskjed. Stå på!

Trond (Kristiansand, 2021-03-06)

#57

Jeg signerer fordi Blomma er min og mange andres drømmeplass på Lund. Hvor vi kan gå barbeint gjennom gresset på stien ned der hvor friheten, sola, havet og naturen pakker oss inn i en pause fra hverdagen<3

Camila Hannaas (Kristiansand, 2021-03-06)

#58

Vi må bevare det lille som er igjen av friområder .
En naturperle som må bevares .

Rune Hillesund (Kuholmsveien 88b, 2021-03-06)

#60

Vi trenger de få grønt områder som er igjen på Lund , en utbygning ved Blomsbukta vil gjøre et irreversibelt innhugg i denne natur perlen . Nå er det på høy tid at folket blir hørt og at denne saken en gang for alle blir lagt død.

Nina Dervola (Lund, 2021-03-06)

#66

La den lille naturen som er igjen på Lund leve

Andreas Aamodt (Kristiansand, 2021-03-06)

#68

Blomma må bevares som den enkle lokale lavterskel badeplassen den alltid har vært. H

Vidar Strisland (Kristiansand, 2021-03-06)

#72

Fordi det er et unikt friområde som må beholdes som det er!

Odd Steinar Holt (Kristiansand, 2021-03-06)

#79

Jeg ønsker at denne perlen i bynære område bevares for ettertiden, og at den skal kunne brukes av alle.

Karianne Pedersen (Kristiansand , 2021-03-06)

#82

Vi må bevare de friområdene vi har - Blomma er ett av de fineste stedene i Kristiansand, det burde kunne brukes av alle i byen - ved å bygge leiligheter der, vil det kun bli adgang for noen få, det ville vært udemokratisk og forferdelig trist.

Vilde Ulset (Lund, 2021-03-06)

#83

La noe forfalle for å få bygge nytt.

Roy Olsen (KRISTIANSAND S, 2021-03-06)

#84

Det er helt hårreisende å ødelegge vår vakre strandsone. Fellesområdene bør være for alle!! Håper virkelig våre etterkommere får ha Blomma uberørt.

Kristin Brokke (Brokke, 2021-03-06)

#92

JA til uberørte naturperler som er tilgjengelig for alle!

Ida Ribu (Oslo, 2021-03-06)

#96

Vi må bevare de naturperlen vi har!

Signe Marcussen (Kristiansand, 2021-03-06)

#100

Blomma må holdes urørt og tilgjengelig for ALLE

Lene Tryland (Kuholmsveien 88, 2021-03-06)

#102

Jeg signerer fordi Blomma er en oase og en sjelden perle som må bevares for fremtidige generasjoner.

Kjell Anders Olsen (Kristiansand , 2021-03-06)

#103

Bevar denne perlen av et friområde!

Stein Ugland (Kristiansand, 2021-03-06)

#104

Blomma er Lunds beste badeplass

Idunn Ulset (Nesodden , 2021-03-06)

#106

Er veldig opptatt at disse blokkene ikke skal bygges i dette flotte rekreasjons område!

Pål Kase (Kristiansand., 2021-03-06)

#109

Blomma er en umistelig perle som må bevares

Tone Takle (Kristiansand, 2021-03-06)

#110

Utbygging i strandsonen er en uting, og den er irreversibel. Enhver utbygging stenger allemennheten ute for all framtid, og det er det lite trolig at etterkommerne våre jubler over.

Stein Robert Steinarsson (OSLO, 2021-03-06)

#111

Vi er mange som det siste året har forstått betydningen og verdien av uberørte, bynære grøntområder. Ikke ødelegg dette med blokker tett på. Fortetting langs Metroaksen er OK, men ikke i strandsonen!

Jon Karlsen (KRISTIANSAND S, 2021-03-06)

#116

Vi må bevare naturen rundt oss!!!

Ingvild Aarrestad (Kristiansand , 2021-03-06)

#118

Jeg signerer fordi jeg ønsker at naturperlen skal tas vare på. At slike områder ikke bygges ut for at noen få rike menn skal bli enda rikere - på fellesskapets bekostning.

Kristin Broch (Kristiansand, 2021-03-06)

#124

Jeg signerer fordi. Det er den desidert fineste og idylliske stedet i umiddelbar nærhet til byen. Der har jeg lært barna mine å kikke på det under vann. Der lærte jeg selv å dykke. Og der har mange hatt sine mest romantiske dater.

Trond Hagelien (Kristiansand , 2021-03-06)

#125

Blomma er en perle! Den fineste badeplassen i Kristiansand, etter min mening. Her har jeg badet hver sommer siden jeg selv var barn, og nå returnerer med mine egne barn. Ingenting er så gøy som å hoppe i havet fra "Stupis", og roen man finner i naturskjønne Blomma er som balsam for sjelen. Kristiansand vil bli fattigere ved å fortette dette fine friområdet !

Liv Høyvoll (Sømskleiva 16, 2021-03-06)

#130

Jeg synes det er helt feil å drive med fortetting der. La det være et friområde og en grønn lunge, uten mer bebyggelse!

Karina Kringlebotn (Kristiansand, 2021-03-06)

#133

Det fortettes for mye, og det er dumt at det grønne arealet alltid taper i denne byen.

Johan Berntsen (Kristiansand, 2021-03-06)

#137

Jeg mener friområdet som dette MÅ bevares og allemannseien generellt MÅ ivaretas!

Åla Moe (Kristiansand, 2021-03-06)

#145

Jeg signerer dette fordi jeg er helt enig med det Gudrun skriver, vi må ta vare på de få perlene vi har igjen!

Eirik Lunde (Kristiansand, 2021-03-06)

#149

Jeg ønsker å bevare Blomma og området rundt Trollkjerringheia mot utbygging. Lunds befolkning trenger grønne lunger og «hundremeterskog» for barn som vokser opp her. Å fortette så mye som dette medfører også store ulemper for naboer, også i forhold til økt trafikk i smale gater. Det er bare så trist, så trist, at vi mister mer og mer urørte kratt, knauser, smale stier og natur som ALDRI kan erstattes! Fugler, bier, små og store kryp behøver slike områder også. Bevar Blomma!

Kirsten Falch (Kristiansand, 2021-03-06)

#150

Blomma er uerstattelig. Den er en naturperle med sjarm som ligger litt skjermet og brukes og gleder mange. Slikt forsvinner når noen bygger leiligheter og bytter ut naturlige stier med asfalt og sykkelsti. Kristiansand mister stadig flere av slike naturlige samlingspunkt. Det er en tragedie! Jeg er glad for at Egsjordet ble kjøpt. At det som skulle bygges koster 60 millioner er ingenting i forhold til å ta vare på det naturen gir oss.

Anne Falch Svaleveien 5b (4626, 2021-03-06)

#151

Blomma er vår nærmeste nabo, vi har to små som bruker veien og dermed ikke har behov for mer trafikk som er en stor påkjenning men de små, og vi bruker stien og lekeparken hver dag. Vi elsker området, plukker bær, blomster og kikker på insekter, de få som er igjen, og vi bygger hytte i busker og trær, ser på marken som lever i pyttene og vi ronser på en morken gammel ronse bare fordi det er mulig. Vi håper virkelig ikke dette må ta slutt. Får vi flere biler som kjører fort, mot kjøreretningen og som elegant gir blaffen i å stoppe eller bremse for en treåring, er det svært kjedelig. Som hjemmeværende og dagmamma med to smågutter som vil sykle i gata, takker vi nei!!

Lovise Hetland (Kuholmsveien , 2021-03-06)

#152

Lund er en asfaltjungelen. Bevar denne lille flekken, og stopp mer trafikk i området. Ungene burde få lov til å sykle i gata, kommer det femti biler til her er det rett og slett uansvarlig. Den dagen en av disse bilene kjører på et barn i mot kjøreretningen eller i full fart som bilene på Lund kjører i, er det flere enn føreren som blir ansvarlig.

Lovise Myhre (Kuholmsveien, 2021-03-06)

#163

Det er synd at allmennheten skal få færre naturperler/grønne lunger så nærme byen ❤️

Lill Randi Skaran (Flekkerøy, 2021-03-07)

#165

Fordi man ikke må ødelegge den fineste badeplassen på Lund. Det er mer enn nok nye leilighetskomplekser på Lund. Man trenger ikke å trenge seg på så langt ned mot sjøen.

Laila Røinås (Kristiansand, 2021-03-07)

#166

Jeg signerer fordi badeplasser/friområde i nærmiljøet er viktig for barn / unge og for alle aldersgrupper Lykke å kunne løpe ned strand uten å måtte kjøres. Ta vare på de badeplassene som er i byen!

Solveig Ropstad Skaran (Jevnaker, 2021-03-07)

#168

Jeg signerer fordi jeg ønsker at naturen skal være mest mulig tilgjengelig for alle, ikke dem med god råd. En utbygging vil forringe en allment tilgjengelig naturperle kraftig. Nå er det nok her på Lund!

Berit Jørgensen (Kristiansand, 2021-03-07)

#170

Blomma bør bevares som den er, og blokkene kommer til å ødelegge området.

Elin Andersen Sandal (Kristiansand, 2021-03-07)

#175

Ta vare på friområder og grønne lunger. La være å utnytte hver grønne flekk til bolig og blokkbebyggelse! Strandsona må være for allmennheten!
La Blomma leve!

Kari Narum Bie (Kristiansand, 2021-03-07)

#178

Ta vare på grønne lunger, ta vare på Trolla som et kulturminne og landemerke.

Selle Marie Horntvedt (Kristiansand, 2021-03-07)

#179

Denne naturperlen må få leve !

marit finne (4625, 2021-03-07)

#183

Blomma er en grønn oase på Lund. Området benyttes av barn og voksne til rekreasjon og aktivitet. Hvis det grønne området bebygges med leilighetsbygg, vil det medføre økt trafikk og uro i området. Dessuten vil leilighetsbygget være plassert i strandsonen.

Paal Bjørklid (Kristiansand S, 2021-03-07)

#186

Jeg signerer fordi byen trenger denne naturperlen og frihetsfølelsen den gir, ikke opparbeidet park og følelsen av å bli beglodd.

Mathilde Helene Pettersen (Kristiansand, 2021-03-07)

#190

Det bygges nok på Lund.
Jeg er jevnlig bruker av området.
Trolla burde blitt vernet som kulturminne for ettertiden. Den uberørte Naturen vil bare øke i verdi, en verdi som ikke kan måles i penger; men i uerstattelig betydning for menneskers psykisk helse og velvære.

Rita Irene Larsen (Kristiansand , 2021-03-07)

#191

Jeg signerer fordi jeg mener Blomma fortsatt bør være et friområde, og at det er et inngrep på natur og fugleliv som er uakseptabel å bygge blokker på.

Lisbeth Frustol (Kristiansand, 2021-03-07)

#193

Vi må verne om uberørt natur, også i bynære strøk. P

Terje Bratland (Lund, 2021-03-07)

#197

Jeg signerer fordi vi trenger denne typen flotte badeplasser.

Margit Moen (Oslo, 2021-03-07)

#200

Dette er så lett å signere på. Det er så ufattelig dumt at man skal bygge ut så tett på strandsonen.

Hilde Hamborg (Lund, Kristiansand, 2021-03-07)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...