Nei til vindindustri i Verdal

Kommentarer

#3

Mot vindkraft

Magne Anton Hojem (Verdal, 2021-02-10)

#4

Jeg tror ikke vi redder miljøet med å ødelegge naturen!

Heidi Kvam (Verdal, 2021-02-10)

#10

Jeg signerer fordi jeg mener det er en viktig sak Nordtømme fronter her. Store deler av den lille bygda vår vil bli rasert om det blir vedtatt vindmøllekraft. Vindmøllene skal jo også fraktes, noe som vil føre til at mange eiendommer vil bli berørt når veier skal bygges ut. Det vil bli en voldsom trafikk. Og fjellene og naturen vi er så glad i, vil bli ødelagt. Dette kan jeg bare ikke tillate.

Ingrid Kristin Krieg (Leirådalsvegen 149, 2021-02-10)

#12

Jeg signerer fordi jeg ikke ønsker vindmøller i Verdal fjella.

Bjørg Lillevik Thoresen (Vuku, 2021-02-10)

#19

Jeg signerer fordi at det må bli en slutt på ødelegelsene av norsk natur og viktige biotopiske områder for mange dyrearter!!!

Svein Johan Hermann (Verdal, 2021-02-10)

#20

Vindmøller er ødeleggende for natur og miljø!

Lisbet Fjølstad (Verdal, 2021-02-10)

#21

9

Janne Finsrud (Verdal, 2021-02-10)

#29

Jeg signerer fordi at naturen og fjellheimen skal være til gagns og glede for mange generasjoner fremover, og jeg vil ikke være med på at naturen rasseres permanent. Det finnes andre måter å utvinne energi på.

Inger Anita Sørli (Okkenhaug , 2021-02-11)

#30

Jeg ikke vil ha vindturbiner her, eller noe annet sted i Norge.

Knut Ove Breding (Vuku, 2021-02-11)

#35

Jeg signerer for jeg vil ikke ha vindmøller på verdal

Stian Langland (Verdal, 2021-02-11)

#36

Jeg er ikke 100% mot vindkraft i seg sjøl, men hvorfor er det alltid de meget få, svært vakre og nesten intakte landskapene som skal "tas"? Vi har alt for lite skjønnhet igjen. Nå må ødeleggelsene stoppes før det blir for sent å angre.

Henry Johnsen (Levanger, 2021-02-11)

#37

Hater vindturbiner.

Bjørn Svendsen (Steinkjer, 2021-02-11)

#45

Tviler på at landbasert vindkraft er framtida for nok energi. Da er det forferdelig om utbygging skjer på bekostning av masse tapt natur og ødelagte områder for folk og dyr. (jfr. Altavassdraget) "Seint å snyt sæ når nassin e bort. "

Kis Tove Berntzen (Verdal , 2021-02-11)

#52

Er imot all utbygging vindindustri som ødelegger vår natur for dyr, folk og fugler.

Heidi Austad Sandnes (Levanger, 2021-02-11)

#62

Nei takk til naturøydeleggjande vindindustri. At makt og pengar (les grønkledde subsidiar) skal trumfe alt som heiter flora, fauna og folkehelse er eit overgrep mot alle som bur i Noreg. Og attpåtil så er det altså du og eg som skal finanisera skiten via nettleiga medan smarte kapitalkrefter innan- og utanlands sit og gnir seg i hendene og er over alle haugar den dagen subsidiane tek slutt og møllene må skrotast. Vi treng politikarar som set Noreg fyrst og ikkje let seg styra av byråkratiet, NVE, OED, vindbransjeorg. og overnasjonale organ. Boka Klima Antiklimaks av forfattaren og politikaren Kent Andersen fortel det meste.

Sissel Anita Øyen Hareide (Volda, 2021-02-11)

#63

Er imot vindmøller i naturen

John Olav Indahl (Ulvilla, 2021-02-11)

#65

Jeg ønsker å bevare naturen uten de stygge vindmøllene. Tenker også på dyrenes beste! Spesielt fuglene!

Renate Bakken (Skogn, 2021-02-11)

#70

Jeg signerer fordi INGEN får ødelegge fjellheimen vår. Da kan vi heller bygge ut noen vassdrag. Det er mye mindre ødeleggende

håkon lyngsmo (VERDAL, 2021-02-11)

#76

Totalt mot vindkraftutbygging.

Stig Melhus (Steinkjer, 2021-02-11)

#82

Jeg er imot rasering av norsk natur.

Torstein Næss (Kjesbuvatnet , 2021-02-11)

#89

Jeg har mere tro på å oppgradere det eksisterende vannkraft anleggene.

Gunnar Gaasvik (Verdal, 2021-02-11)

#96

Vi skal ikke ødelegge Norsk natur. Vi har nok strøm sjøl, vil jeg tro ?

Iver Marius Tronsmo (Verdal, 2021-02-12)

#99

Er glad i dyreliv & natur, må bevares

Erik Hølås (Hylla, 2021-02-12)

#103

Det ødelegger vår vakre nattur og dyreliv.Og vakkert og bråkette er det også.Skammelig at en skal ødelegge alt det vakre vi har igjen.Tenk på etterkommerne våre.Natturen er for alle så da er det ikke bare og ta fra oss gleden og livet.

Else Camilla Norum (Verdal, 2021-02-12)

#104

Jeg er i mot utbygging av vindmøller i Norske fjell.

Frode Øvrum (Vuku, 2021-02-12)

#105

Hvorfor skal staten ødelegge naturen, ta livet av freda fugl og ødelegge levevilkårene for folk som bor i området for noe vi ikke trenger?

Grethe Myrabakk (Mosvik, 2021-02-12)

#121

Vi har et enormt potensiale i vannkraft i norge og jeg er totalt imot ødeleggelse av naturen!!

Per anders Myrås (Verdal, 2021-02-12)

#129

Ferbainna tuill me vindkraft i dein norske fjellheim.Få faenskapet utti havet saupskolta🤬🤬🍕🍕

Kurt Ove Vollan (Verdal, 2021-02-12)

#134

Er med..😊

Gunn Britt Larsson (Verdal, 2021-02-13)

#136

Jeg er imot utbygging av vindturbiner i verdal.

Jan arild Østerås (Verdal, 2021-02-13)

#139

Vindkraft ødelegger kloden vår‼️

Torill Johansen Bondø (Nærøysund, 2021-02-13)

#140

Vil ha tilgang til fri natur i Verdalfjella. Vindturbiner dreper fugler og annet liv rundt seg.

John Hsllem (Verdal, 2021-02-13)

#147

Vi må ta vare på den uberørte naturen vi har.

Reidun Åbotnes (Verdal , 2021-02-14)

#150

Jeg bor i Verdal.og vil det lille av natur må få stå i fred.

Merete Elverum (Verdal , 2021-02-14)

#152

Vil ikke ha dette i vår flotte natur.

Roar Bye (7609 Levanger , 2021-02-14)

#156

Ta vare på den siste villmarka vi har igjen, og beskytt dyre og fugleliv så de kan få være i fred.

Kristin Hjelde (Verdal, 2021-02-14)

#169

Stopp herjinga av norsk natur! Vi har fulle vannmagsin som står stuker strøm til utlandet og nå betaler vi skampriser for utelandskjøpt strøm... vi hadde dekket 90% av strømbehovet til norge på egenprodusert strøm.slutt å selg, slutt å tjen penger i begge ender for i hellvette🤮🤮🤮 vi sitter her å dekker fortjeneste tapet til olje og energiforbundet fra egen lommebok! Fordi de har solgt den billig til utlandet. Fysj.

Frank Breding (Verdal, 2021-02-16)

#172

Jeg signerer for å bevare biotoper, i utvidet betydning.

Marina Kaldhol (Levanger, 2021-02-16)

#174

Fordelene med vindkraft er forsvinnende små mot ulempene. Verdalsfjellene og urørt natur ellers må vi ta vare på som best vi kan. Vindturbiner redder absolutt ikke klimaet, og heller ikke miljøet.

Bjørn Tore Helden (Trondheim, 2021-02-18)

#175

Lyd,nærmiljø og estetisk - forurensing. Det skaper uopprettelig naturinngrep som forringer friluftstilbudet til alle fjellglade i innherredsregionen

Ivan Telatin (Inderøy, 2021-02-18)

#180

Er sterk motstander av rasering av norsk natur og dyreliv. Finnes ikke noe grønt i disse handlingene. Alle involverte burde vært holdt personlig ansvarlig.

Lill-Tove Sandneseng (Levanger , 2021-02-19)

#182

Singnerer for di jeg er i mot det.

Janne Walum (Vetdal, 2021-02-19)

#185

Jeg er imot vindkraft industri i Verdal for det vil ødelegge naturen

Frank Opsahl (Verdal, 2021-02-21)

#186

Synes ikke vindmøller hører hjemme i vår natur det ødelegger heile dyreriket

Randi Kristensen (Sandefjord , 2021-02-21)

#196

Jeg vil bevare fjellene som de er.

Arild Johansen (Verdal, 2021-02-23)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...