Ja til stort akuttsykehus i Rana!

Kommentarer

#1602

Vi må ha sykhus her i rana. No når det blir storflyplass her må vi og få sykehuset.

Iren Storås (Mo i rana, 2019-12-01)

#1604

Vi trenger sykehuset og alle de jobbene de har.

Gunn Iren Brumoen (Andfiskå, 2019-12-01)

#1611

Her er mest folk

Margit Fjellvang (Mo i Rana, 2019-12-01)

#1625

jeg vil at sykehuset skal forbli i rana

Maren Julie Johansen (mo i rana, 2019-12-01)

#1626

Jeg signerer fordi vi MÅ ha et sykehus i Mo i Rana

Bjørn Nilssen (Mo i Rana, 2019-12-01)

#1627

Jeg mener at det skal være 2 sykehus på Helgeland.

Wanda Skogseth (Mo i Rana, 2019-12-01)

#1640

Mo i Rana med det største faglige suhehusmiljøet, største industrimiljøet og den desidert største byen på Helgeland kan ikke stå uten sykehus

Torstein Høyvåg Olsen (Oslo, 2019-12-01)

#1654

Helgelandssykehuset må ha en struktur som sikrer innbyggerne et forsvarlig tilbud, med kompetent arbeidskraft i et fagmiljø under utvikling.

Jon-Erik Graven (Hemnesberget , 2019-12-01)

#1660

Vi må gå for 2 sykehus. Rana må ha sykehus.

Unni Teigen Hanssen (Mo i Rana, 2019-12-01)

#1663

For Mo fortjener et storsykehus. Å e veit hvordan d er og bli sendt halve norgerundt når krisen er der.

Elin Hilde Karlsen (Mo i Rana , 2019-12-01)

#1677

Ekspertutvalgets har to ganger anbefalt Rana, og direktør Hulda har anbefalt Mo i Rana og har gitt en fyldig redegjørelse for hvorfor hun anbefaler stort sykehus i Mo i Rana!

Øystein Mathisen (Mo i Rana, 2019-12-01)

#1678

Vi må ha akuttberedskap på Mo. Å et sykehus med fødeavdeling. Er en selvfølge i en by med over 29k innbyggere

Lars Håvard Leirvik (Dalsgrenda, 2019-12-01)

#1698

Jeg er helt enig i at vi må ha ett stort sykehus på Mo samt følge anbefalingene til ressursgruppa og Hulda.

Roy Reinholdtsen (Åga, 2019-12-01)

#1700

Den tredje største byen i Nord-Norge skal ha sykehus.

Thorgunn Eide (Mo i Rana, 2019-12-01)

#1707

Rana må få beholde/fornye sykehuset. Se på antall beboende arbeidstakere Sandessjøen vs. Rana.

Jens Pynten (Stjørdal, 2019-12-01)

#1712

Jim Rune Fuglstad

Jim Rune Fuglstad (8725, 2019-12-01)

#1719

Det er helt umulig at Mo i Rana skal være uten sykehus. Det beste for Helgeland er et stort sykehus på Mo og et akuttsykehus med fødeavd. i Sandnessjøen .

Unni Helmersen (Mo i Rana, 2019-12-01)

#1722

Sykemax

Markus Randa (Mo i Rana, 2019-12-01)

#1730

JA til sykehus i Rana!

Jean Haugen (Mo i rana, 2019-12-01)

#1736

Mest fornuftig valg

Odd-Terje Nyjordet (Mo i Rana, 2019-12-01)

#1737

Mo i Rana SKAL fortsatt ha sykehus

Ragnhild R Brennslett (8613 Mo i Rana, 2019-12-01)

#1745

Mo

Tone Almli Edvardsen (Mo i rana, 2019-12-01)

#1747

Jeg er redd dette kan splitte fagmiljøet.

Kjersti Tuven (Korgen, 2019-12-01)

#1750

En by på størrelse med Mo MÅ ha sykehus. Vi har industri som er helt avhengig av det. Vi har 26.000 innbyggere og vi har et stort fagmiljø sykehuset i dag. Dette mister helgeland dersom sykehuset i Rana legges ned.

Karina Håkonsdatter (Mo i Rana , 2019-12-01)

#1763

K.Granhaug

Kjell-Arne Granhaug (Mo i Rana, 2019-12-01)

#1765

Jeg mener det er det beste for Helgeland, med 2 sykehus.

Katrin Kvanmo (Mo i rana, 2019-12-01)

#1776

Ett måste og ha ett akut sjukhus i Mo

Yousef H (Stockholm , 2019-12-01)

#1778

Både pga folketall, industri, E6 og jernbane samt mulig kommunikasjon fra omkringliggende kommuner er det tvingende nødvendig og naturlig med et fullverdig sykehus på Mo!

Stein Bjørgen (Mo i Rana, 2019-12-01)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...