Ja til stort akuttsykehus i Rana!

Kommentarer

#1202

Det er viktig med et godt helsetilbud for alle på Helgeland - både nord OG sør for Korgfjellet!

Linett Bjørkto (Storforshei, 2019-11-30)

#1204

At vi ikke skal ha sykehus i Rana er utenkelig og umulig.

Ailin Ellingsen (Mo i Rana, 2019-11-30)

#1207

Rana kan ikke være uten et sykehus!!

Merete Møller (Mo i Rana , 2019-11-30)

#1211

Jeg signerer fordi vi på Helgeland må finne løsninger som onfavner så mange som mulig av våre innbyggere.

Roger Brandser (Mo i Rans, 2019-11-30)

#1212

Det er utenkelig at Nord- Norges 3dje største by skal stå uten et sykehus. Det vik være en katastrofe for både Ranå og heile Helgeland hvis så skjer!

Lone Loe Ildgruben (Mo i Rana, 2019-11-30)

#1213

Vil fortsatt ha et godt helsetilbud for ALLE på Helgeland!

Jørn Røssvoll (Mo i Rana, 2019-11-30)

#1217

Rana som Nord-Norges 3. største by, Helgelands befolkningstyngdepunkt, næringslivs - og industrtyngdepunkt, store utviklingsmuligheter, og allerede med det største sykehuset på Helgeland, krever et stort sykehus i byen.

Arne Westgård (Mo i Rana, 2019-11-30)

#1227

Selvsagt skal Rana ha eget sykehus! Hallo!

Liss-Hege Bjørnø (Mo i Rana, 2019-11-30)

#1249

Viktig å ha et sykehus som er lett tilgjengelig. Og da tenker jeg infrastruktur.

Lillian Sivertsen (Skogn, 2019-11-30)

#1252

Helgeland trenger to sykehus

Liv-Åse Brosveet Lorentzen (Helgeland, 2019-11-30)

#1267

Både industrien og alle de 30000 menneskene her i Mo i Rana trenger sykehuset sitt.

Janne Evanger (Mo i Rana, 2019-11-30)

#1280

Jeg signerer fordi det er best faglig for pasientene .

Margareth Børli (Mo i Rana, 2019-11-30)

#1284

Jeg er avhengig av sykehuset da jeg er mye syk og innlagt på sykehus pga kronisk sykdom. Dessuten har vi industrien,snart batterifabrikk og E 6 som går gjennom Rana. I tillegg er vi 26000 innbyggere bare i Rana og vi trenger et fødetilbud hær.

Jorid Hegglund (Mo i Rana, 2019-11-30)

#1291

Jeg har signert!

Agnethe Bjørkhaug (Mo i Rana, 2019-11-30)

#1294

Tiden for å få nødvendig helsehjelp blir altfor lang for de som bor på Mo og omegn hvis Rana sykehus legges ned

Gry Lien (Sandsli, 2019-11-30)

#1296

Sikkerhet om noe skulle hende

Tim Hjelmseth (Mo i rana, 2019-11-30)

#1308

Etter lang tid med diskusjoner, kamper og oppsigelser fra blandt annet Sandessjøen er det nok faktum at Mo er de eneste som har holdt seg ærlig, saklig og kjempet en tøff kamp. Det er trist at voksne folk ikke klarer å se en sak fra et større perspektiv og tenker på pasienter istedet for politikk, som har lite å si for hvor et sykehus skal ligge sammenlignet med trygghet ovenfor mennesker. Ressursgruppen anbefalte Mo i Rana, noe alle burde ta seriøst og også forstå. Men istedet velger de sør for Korgfjellet å være egen og vanskelig for å få sin vilje. En to sykehus-modell er et forslag som er kommet, der det er meningen at det skal ligge ett stort sykehus på Mo, og et mindre i Sandessjøen. Dette forslaget ble ikke tatt imot selv om flertallet vinner på det. Istedet fortsetter Mosjen og Sandessjøen sin kamp om å få ett sykehus som skal ligge i Sandessjøen, der befolkningen er like stor som på Gruben, en av mange bydeler på Mo i Rana. Det er rystende for ungdommer å følge med på dette, og troen på de voksne og deres valg visner. Hvordan skal egentlig de voksne fremstå for yngre som forbilder? Dette er ihvertfall ikke den riktige måten. Det er tryggest for Helgeland å legge sykehuset i Mo i Rana av mange grunner. For eksempel har vi en brannstasjon nær sykehuset som er godt bemannet og klart for utrykning til enhver tid. Dette er utrolig viktig å ha liggende nært et sykehus, og Mo i Rana er det eneste stedet som har de største ressursene på dette. Mo i Rana er også Nord-Norges tredje største by. Det at Nord-Norges tredje største by mangles sykehus er galskap. Det er også galskap at voksne, oppegående folk ikke klarer å komme til enighet. Og at de sør for Korgfjellet ikke klarer å ha en annen synsvinkel på situasjonen enn deres egen selvopptatte. Det er skremmende, og jeg mister personlig håpet for Helgeland snart. For vår fremtid og ikke minst for sykehuset!

Ida Theoline Kampesæter (Mo i Rana, 2019-11-30)

#1316

Som 3 største by i Nord-Norge taler vel det sitt. Og byen er i vekst. For meg er det viktig med et sykehus med bred kompetanse, som kan dekker alle sine behov, i og rundt Rana. Ja til to sykehus på Helgeland!

Ingrid Varem (Mo i Rana, 2019-11-30)

#1317

Fordi Rana må ha et sykehus, og Helgeland må ha minst to sykehus for at helsestellet skal være forsvarlig.

Torstein Finnbakk (Brønnøysund , 2019-11-30)

#1334

Rana sykehus skal forsatt bestå i fremtiden

Linda Alterskjær (Harstad, 2019-11-30)

#1336

En industriby uten sykehus vil være å avslutte videre oppbygging å modernisering av det vi har oppbygd i rana.

Maikel Åsland (Rana, 2019-11-30)

#1338

Rana trenger sykehuset.

Ingrid Westgård Setnes (Bergen, 2019-11-30)

#1339

Dette er en viktig sak. Vi trenger sykehus i en stor by som Mo i Rana. Er utdannet barnepleier og tar sykepleierutdanning, dette gjør jeg for å jobbe der jeg bor.

Marita Lilleheim (Mo i Rana, 2019-11-30)

#1340

Sykehuset må være i Rana. Basta

Jenny Pedersen (Mo i Rana, 2019-11-30)

#1345

Jeg signerer fordi Nord-Norges tredje største by trenger et sykehus, både med tanke på folketallet, men også med tanke på industrien og hva det kan føre med seg av ulykker.

Martin Lamo (Mo i Rana, 2019-11-30)

#1357

Ønsker å beholde sykehuset

Paula Olsen (Mo i Rana, 2019-11-30)

#1362

Fordi Mo i Rana er Nord Norges største by , og helt urealistisk at en så stor by ikke skal ha sykehus

Kjell Gaup (Mo i Rana, 2019-11-30)

#1368

Jeg mener at Helgeland trenger 2 sykehus oga avstandene. Og at d største MÅ ligge i Nord norges 3. største by. Der de i dag har den største fag kompetansen.

Lisbeth Helen Lønnberg (Mo i Rana, 2019-11-30)

#1387

Det er det rette å gjøre - å signere på denne!

Therese Gutvik (Mo i Rana , 2019-11-30)

#1390

Klart det skal være sykhus på Mo!!!!

Anita Sundsfjord (Meldal, 2019-11-30)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...