Ja til stort akuttsykehus i Rana!

Kommentarer

#1809

Jeg vil bevare sykehuset på Mo.

Odd-Jørgen Nikolaisen (Engeshaugen 25, 2019-12-01)

#1814

2 sykehus på Helgeland, vi er soledarisk med Sandnessjøen.
Logisk å tenke at det største akuttsykehuset skal og Må ligge i Mo i Rana. E6 gjennom byen, ACR, Rana Gruber, infrastruktur og Mo Industripark, samt jernbane, båtanløp, storflyplass med tiden. Utdanningsmuligheter ved CAMPUS. Studentboliger, Nortura Hemnes, KYSTEN vår, Rana kommune er stor i areal, inneholder 3 store sykehjem, 6 hjemmetjenester, 7 omsorgsboliger, MTA, som er godt utbygd. En godt ivaretatt helse og sosialtjeneste.
Bare for å nevne noe. Hvorfor skal nordnorges 3 største by "legges ned"

Anne Karin Rachow Sjølund (Mo i Rana , 2019-12-01)

#1823

Et sykehus burde plasseres der det meste av folket bor.

Lene Vonstad (Storforshei, 2019-12-01)

#1824

Jeg støtter forslaget Administrerende direktøren Hulda Gunnlaugsdottir har lagt frem.

Janne Bårdsen (Mo i Rana, 2019-12-01)

#1825

Vi kan ikke bo i en så stor by som Mo i Rana uten et akutt-sykehus!!!

Le e Frøysa (Mo i Rana, 2019-12-01)

#1826

Ja til sykehus i Rana!

Vi støtter anbefalingen fra adm. dir. og styreleder om to sykehus på Helgeland og med hovedsykehuset i nord-Norges tredje største by.
Ett sykehus vil splitte Helgeland, rasere det største fagmiljøet og fjerne lokalsykehuset for nær halve Helgeland. To sykehus vil samle Helgeland! "

Per Idar Stien (Mo i Rana, 2019-12-01)

#1829

Jeg signerer fordi Nord-Norges tredje største by og en av Norges største industribyer ikke kan være uten et fullverdig akuttsykehus. I tillegg snart stor flyplass.

Harald Fjelddahl (Mo i Rana, 2019-12-01)

#1833

Helgeland trenger to sykehus

Ellen Winther (Mo i Rana, 2019-12-01)

#1835

Adm`s forslag mener jeg vil være best for hele Helgeland.

Morten Sund (Mo i Rana, 2019-12-01)

#1836

Jeg signerer på vegne av min arbeidsplass som er avhengig av å ha sykehus nært tilgjengelig til en hver tid.

Lisa Nilsen (Mo i Rana , 2019-12-01)

#1844

Det må være et stort sykehus i en by på Mo i Ranas størrelse

Torill Sæterstad (Gjerdrum, 2019-12-01)

#1854

Vi trenger sykehus i mo i rana!

Elise Eiik (Mo i rana, 2019-12-01)

#1864

Rana skal beholde sitt sykehus !

Gaute Ove Larsen (Mo i Rana, 2019-12-01)

#1866

Største byen kan ikke forbli uten sykehus.

Jan-Reidar Volnes (Mo i Rana, 2019-12-01)

#1881

Rana er det eneste logiske valget for nytt stort sykehus.

Silje Renate Reppe (Mo i Rana, 2019-12-01)

#1883

Jeg mener vi trenger 2 sykhus. Det største i mo i rana

Inger Rosenvinge (Mo i Rana, 2019-12-01)

#1884

Tettes befolkning, infrastruktur, tungindustri, stort fagmiljø og store muligheter for uteliv og fritidsaktiviter for de som skal jobbe på sykehuset.

Wenche Kverneng (Mo i Rana, 2019-12-01)

#1891

Det er helt absurd at en by på 26.000 innbyggere skal stå uten sykehus! Bare tenk på næringen i rana og omegn? Hva om det er noen på krokstrand/virvassdalen som trenger sykebil? Skal man da basere dette at alle skal bli hentet med helikopter? Hvor mange helikoptere må helsenord kjøpe inn da? Og hva om det ikke er mulig å lande helikoptere dær det trenges?

Trond Martin Rachow (Mo i Rana, 2019-12-01)

#1897

Vi trenger sykehus på Mo!

Mona Svaleng Jenssen (Tverlandet, 2019-12-01)

#1899

Vi trenger 2 sykehus på helgeland

Terje Kristiansen (Dalsgrenda , 2019-12-01)

#1904

Ja til sykehus i Mo i Rana

Sonja Ha (Mo i Rana , 2019-12-01)

#1906

Lavere reisekostnader for pasienter og leger ved å ha sykehuset der hvor det blir storflyplass.

Christian Slettbakk (Mo i Rana, 2019-12-01)

#1928

Nedleggelse av Rana sykehus er første steg for å miste Norges største industripark! Rana er den største og mest folkerike kommunen på Helgeland og den 3de største byen i nord Norge så å legge sykehuset til noen annen by en Mo i Rana er "helt korka". Når sykehus ledelsen/styret krever å få utarbeidet en rapport som koster stat/fylket 10talls millioner og legger denne rapporten på hylla så fort de kan for det gavner dem sier det litt om idiotien som råder hær🙄

Jahn-Ingar Langfjell (Skonseng, 2019-12-01)

#1939

Jeg støtter hele Helgeland og vil ikke se at den flotte landsdelen blir ødelagt.
#byenimitthjerte ❤

Anette Nilsskog (Tønsberg , 2019-12-01)

#1945

Fordi fremkommelighet og rekruttering kan bli ett stort problem. I tillegg konsekvenser for det lokale miljøet. Konsekvenser som fraflytting.

Kristoffer Haug (Alterskjær, 2019-12-01)

#1947

Rette plassen for sykehus er Rana

Sonja Pedersen (Mo i rana, 2019-12-01)

#1948

Mo trenger et sykehus

Berit Hansen (Miland, 2019-12-01)

#1950

Nordnorges 3.største by med enormt stor industri! MER enn dobbelt så mange fødsler i forhold til resten av Helgeland tilsammen! Her kommer også ny storflyplass om noen få år. NY E6 nord/sør gjennom indre Helgeland gir kortere reisetider over mye av regionen. E12 er viktig til og fra viktige områder i Sverige! NSB!!!

Anders Bekke (Mo i Rana, 2019-12-01)

#1954

Jeg ønsker et stort sykehus der det bor mest folk og med mye industri Et mindre sykehus i S.sjøen der det bor lite folk

Øystein Johannesen (Mo i Rana , 2019-12-01)

#1959

Vi trenger sykehus nært.

June-Hege Adolfsen (Grønfjelldal, 2019-12-01)

#1961

Jeg signerer fordi det er uhørt at Rana skal være uten sykehus som største byen på Helgeland, og fordi jeg ønsker at Mosjøen i det minste skal få et DMS.

Gunnar Nilsen (Mosjøen , 2019-12-01)

#1971

Mo i Rana trenger et sykehus. Det er en altfor stor by med mye industri.

Lise Gylseth (Korgen, 2019-12-01)

#1972

Nord-Norges tredje største by må og skal ha hovedsykehus.

Edel-Kristin Preston (Mo i Rana, 2019-12-01)

#1975

Deg er den beste løsningen for fremtidens Helgeland

Astrid Smith-Nilsen (Mo i Rana , 2019-12-01)

#1976

Må ha sykehus i Rana . Største befolknings tetthet

Geir Vold (No i Rana, 2019-12-01)

#1978

Vi trenger bedre helsetjeneste på vidstrakte Helgeland enn det Styrets vedtak gir!

Jannicke Olsen (Mo i Rana, 2019-12-01)

#1981

Jeg signerer dette fordi jeg elsker å være sykepleier på Helgelandssykehuset, Mo i Rana! Ja til to sykehus på Helgeland !

Kaja elisabeth Steffensen (Mo i rana, 2019-12-01)

#1983

Ja til sykehus i Mo i Rana

Frank Nordhagen (Mo i Rana, 2019-12-01)

#1996

Vedtaket fattet av styret i Helgelandssykehuset er en katastrofe!!!
Et slikt vedtak vil bidra til en splitting av helgelandsregionen. Ikke til en samling av den.
Løsningen ville ha vært den såkalte tosykehusmodellen. Bare denne kan samle Helgeland, ikke føre til en kanskje evig splitting av regionen her.

Vedtaket må med juridisk termologi betraktes som en nullitet. Det vil si det må betraktes som et ugyldig vedtak, og har ingen legitimitet i befolkningen.
Vedtaket fra styrets representanter i Helgelandssykehuset ser helt bort fra faglige rapporter og utredninger som Helse Nord og styret selv har bestilt til kostnader opp mot 60 millioner kroner.

Forvaltningslovens § 6 beskriver habilitetsregler i forvaltningen. Krav til habilitet betyr at har man en særlig tilknytning til sak eller påvirkes av beslutninger, har man både plikt og rett til å tre til side. Når vi her snakker om lokaliseringsspørsmål for et nytt felles sykehus på Helgeland, betyr det at nesten hele styret er inhabile og skulle aldri vært en del av en beslutningsprosess. Dette er et ansvar Helse Nord og Lars Vorland må svare for. Det er ikke tvil om at styret i Helgelandssykehuset ikke har den nødvendige habilitet til å kunne behandle lokalisering av sykehuset på vegne av hele Helgeland slik sammensetningen av styret er i dag.
Vedtaket må derfor settes til side!

Hege Olsen (Mo i Rana, 2019-12-01)

#1998

Vi trenger et sykehus her i Nnorges 3.største by m industri jernbane og E6 rett forbi m div ulykker.

Jorunn Larsen (Mo i Rana, 2019-12-01)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...