Nei til etablering av DNT-anlegget «Dronningsetra», i urørt natur ved Strålvatnet i Nord Fron.

Kommentarer

#211

Jeg signerer fordi denne belastningen av urørt natur et unødvendig.

Rune Nilsson (Øyer, )

#214

Jeg signerer fordi det finnes så mange gode alternativer for plassering av denne hytta - som ville kunne la urørt natur fortsatt være urørt natur - men likevel ha en plassering som gavner både turfolket, lokalbefolkningen og fugle- og dyrelivet i området.

Grethe Gillebo (Espedalen, )

#221

Vi må aldri la næringsliv og turisme være viktigere enn å ta vare på naturmangfoldet.

Anita Melle (Otta, )

#225

Virker helt ødeleggende på området så lenge det er plass på Sikidalsseter!

Jan Petter Bø (Asker , )

#228

Fordi det er galskap og vanvidd og bygge detta opp!! Bruk heller di hotellan som står ubrukt og la denna urørte fine naturn stå urørt!

Bjørn-Kyrre Vang (Nedre Heidal, )

#233

DNT har ikkje råderett over Norsk natur.

Ola Rolstad (Lesja, )

#234

Lytt til de lokale

John Nermo (Øyer, )

#235

Ikke bygg ned urørt sårbar natur

Anne Gunn Nermo (Øyer, )

#238

Jeg signerer fordi jeg synes det er helt forferdelig å skulle ødelegge en så vakker plass! Dette området burde bli fredet og vernet!

Eirin Aaseng Ueland (Oslo, )

#245

Jeg signerer fordi jeg er for bevaring av urørt natur

Benthe Fagereng (Moene 5, 1798 Aremark, )

#246

Jeg signerer fordi området ikke burde ødelegges, men bevares.

Kim Skoglund (Oslo, )

#255

Naturperler som dette, må få stå i fred.

Helge Risdal (SKÅBU, )

#262

Stadig nedbygging av urørt natur må opphøre. Viktige naturverdier går tapt. Det finnes allerede tilstrekkelig med sengeplasser i tilknytning reiselivsbransjen i denne regionen, behovet for å etablere et enda større tilbud er ikke til stede.

Stein Egil Granli (Lillehammer, )

#266

Ikke bygg turisthytter i urørt natur

Christina Stø (Brøttum, )

#269

Her må det tas en skikkelig gjennomgang ift sårbarhet på flora og fauna før det kan vurderes å bygge.

Stein Erik Gaustad (Nedre Heidal, )

#270

Det er viktigere ta vare på urørt natur enn å bygge unødvendige hytter som det ikke er behov for

Guro helene flåt (otta, )

#271

Høl i hue å bygge slik i urørt natur.
De som virkelig setter pris på naturen, fjellvandrerne og iallfall jeg foretrekker urørt natur og ikke et minislott og naturødeleggelser.
Lov å bruke hue vettu DNT

Tore Nysæter (Otta, )

#278

Dette er ikke bra kan kalle det galskap.

Per Audun Sørberg (Rendalen , )

#295

Vil stoppe ødeleggelsen av natur og kulturminner.

Elin Blekastad (Skåbu, )

#304

Noe av naturen skal ikke være lett tilgjengelig for alle.

Kirsti Lerstøl (Tau, )

#312

Jeg signerer fordi jeg er imot utbygging av urørt natur.

Orsolya Haarberg (Vågå, )

#313

Flott at DNT gjør flere naturområder tilgjengelig for folk flest, men dette blir alt for stort og et unødvendig stort inngrep i naturen. Jeg er ganske sikker på at det finnes alternativer til dette.

Lisbet Aarum (Bødalen, )

#317

Nå må vi ikke bygge ut mer urørt natur, som i sin tur fører til anleggstrafikk, vareforsyninger med motorisert kjøretøy, masse skiløyper osv. Nå er tiden for å la naturen være i fred for økt ferdsel.

Emte Jahnsen (Elverum, )

#319

Det er synd å ødelegge uberørt villmark. Det gjør stor skade å bygge i våtmark og myrområde. Dette er veldig ødeleggende fir klimaet.

Roy Kolbegsrud (Vågå, )

#321

Vil bevare det unike naturområde.

Svein Oppegaard (Skåbu, )

#328

Dette vil ødelegge urørt natur! Jeg gremmes på egne og min oldefar Theodor Caspari vegne. Han bodde på Storhøliseter hver sommer i 20 år og skrev det kjente diktet :
"Stå vakt om naturen " tidlig på 1900 tallet.

kristin Einarsen (ytre enebakk, )

#330

En skal ikke sette opp hytter oå slik ennplass. Vi trenger verneverdig natur!

Kathrine Jensen (Sandnes, )

#332

Det fins mange andre fine plassar som er betre egna (for alles del)!

Marita Grothe (SEL, )

#335

Dronningsetra er planlagt bygget i et gammelt, vernet område. Blant annet fordi traner har hekket her i alle år. De vil ikke tåle støy og økt ferdsel. Likeledes vil hyttene ligge rett på det eldgamle reinsdyrtråkket.
Hele opplegget vil dominer og skade harmonien i omgivelsene. Infrastrukturen vil skjemme og kan gjøre ubotelig skade. Gamle idylliske seterveier vil utslettes og Dronningssetra vil stå i kontrast til de gamle setrene og hytter i området. Dette var Peer Gynts og den gamle seterkulturens område.

Viktig er det også at prosjektet er lite egnet til å legitimere DNTs ide om å bygge selvbetjeningshytter ved inngangen til videre fjellvandring innover i fjellet. Det er ikke lett å ta seg videre inn i Jotunheimen. De gamle ferdselsveier er for lengst gjengrodd. Om vinteren er det ingen oppkjørte skiløper. Mye må raseres for å gjennomføre DNTs ide.

Inger Røkkum (1152, )

#337

Vi har rasert nok uberørt natur i Norge. DNT er en del av problemet.

Truls Gjefsen (Otta, )

#339

Vår kanskje viktigste oppgave er å bevare vår dyrbare urørte natur:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/mai-2019/naturpanelet-akselererende-og-alvorlig-utvikling-for-naturen/

Marianne Mikalsen (Oslo, )

#345

Jeg signerer fordi jeg mener vi nå må endre retning, slik at ikke denne ene lille jordkloden vår blir ødelagt for generasjoner videre...

Hilde Tvedt (Akershus, )

#363

Fordi det er heilt unødvendig for friluftslivet å etablere overnattingshytte

Øystein Hagen (Vinstra, )

#364

Vi må hindre at flere urørte områder forsvinner.

Margareth Konst (Lillehammer, )

#366

Urørt natur er uerstattelig!

Heidi Furuseth Løvhaug (Raufoss, )

#369

DNT må ikke bygge denne hytta ved Strålvatnet.
Da er ikke dette området lenger urørt natur. DNT bør da være interessert i å bevare så mye som mulig av den.

Reidar Hage (SELJORD, )

#370

Naturopplevelser skal ikke gå på bekostning av naturen.

Bjørn Henrik Johansen (Flå, )

#375

Nok må av og til være nok også for DNT

Christian Lind (Oslo, )

#377

Trist at DNT vil dette!

Geir Knutsen (Oslo, )

#378

Ei eventuell hytte må byggjast ein annan plass!

Ketil Gutubø (Vågå , )

#384

Det er meningsløst å legge press på denne sårbare naturperlen.

john apeland (Lillehammer, )

#387

Sårbare og verdifulle økosystem er under sterkt press, og bør ikke utsettes for ytterligere forringelse kun for å tjene våre kortsiktige fritidsinteresser

Sanna Maureen Bjerketvedt (Oslo, )

#389

Det blir mindre og mindre urørt natur og hytter er det mer enn nok av allerede

Guro helene Flåt (otta, )

#390

Vil ha urørt natur og ikke store hytter og inngrep.
Dnt er ikke en naturvenn, de bygger for å tjene og gir fan i naturen så lenge pengene renner inn🤑
Drit i naturen og dyrelive, bare turistene kommer er vel dnt’s motto.
Ja til urørt natur og NEI til DNT’s rasering av natur!

Tore O. Nysæter (Otta, )

#391

Viktig å bevare området

Tone Jorun Bulling (Otta , )

#395

nok er nok

Per Åge Skålerud (Raufoss, )

#397

Vi må ta vare på det vi har igjen av urørt natur.

Nina Andby (Randsverk , )