Innfør lovpålagt ID-merking av katt

Kommentarer

#2023

Det å ha et dyr er en livslang forpliktelse. Med den kommer ansvar for å kastrere og chippe dyret.

Mat, vann og lek er ikke nok. Dyr trenger veterinær hjelp. Alt dette koster.

Alicja Andersen (Drammen , 2019-07-01)

#2024

Tusenvis av hjemløse katter lider fryktelig fordi de har forsvunnet hjemmefra, blitt dumpet etc.

Sabine Scheidt (Bergen, 2019-07-01)

#2027

Viktig steg videre, for å slippe mishandlede katter, samt at eierne må ta ansvar, helt og fullt!!

Rita Vollan (Tromsø , 2019-07-01)

#2032

Det er utrolig viktig!!!

Camilla Berntsen (Andebu, 2019-07-01)

#2033

ID-merking er nødvendig for å få slutt på hjemløse katters uverdige liv.

berit mikkelborg (raufoss, 2019-07-01)

#2034

Alt for mange som blir bare "kastet" bort ved ferier, og alt for mange katter som blir bare kastet ut..

Eirik Bjarkøy (Mesnali, 2019-07-01)

#2036

Dette er veldig viktig for å prøve å hjelpe alle kattene som bare blir kastet ut når familien skal på ferie. Jeg bor sånn til at jeg opplever dette hver sommer og jeg blir rasende på alle som betrakter katter som en ting !

Randi Ersdal (Skien, 2019-07-01)

#2037

Det er åpenbart!

Marianne Mikalsen (Oslo, 2019-07-01)

#2043

Jeg signerer fordi det er alt for lett å skaffe katt, for så å ikke måtte ta ansvar for den. IDmerking gir katten en større mulighet for å få ett ansvarlig hjem. Det blir lettere å sette krav til eiere, så en slipper massiv dumping og avliving i skjul, uten konsekvenser.

Marianne Veland (Stord , 2019-07-01)

#2044

Jeg ønsker økt dyrevelferd og mindre ansvarsfraskrivelse.

Mari Skare Furuseth (Sofiemyr , 2019-07-01)

#2077

Jeg synes dette er riktig

Steffan Ynwa Charlie McClane (Oslo, 2019-07-01)

#2081

Eg ser det som viktig at alle husdyr/ kjæledyr blir ID-merka, og eigarar bør følge same krav til merking som ein har elles i husdyrhaldet.

Kjellfrid Støylen Skilbrei (Skilbrei, 2019-07-01)

#2082

Nå er det på tide å ta ansvar!

Ann Kristin Eide (Bodø, 2019-07-01)

#2083

Jeg signerer fordi dette vil stoppe mennesker som med viten og vilje forlater dyrene sine!

Jorid Sandmæl (Akershus, 2019-07-01)

#2100

Dette er viktig for kattevelferden i Norge.

Annette Roalkvam (Skien, 2019-07-01)

#2110

Jeg signerer dette oppropet fordi jeg er veterinær og alt for ofte har opplevd problemstillingen rundt å yte nødhjelp til tilsynelatende eierløse dyr.

Vibeke Fosse (Bergen, 2019-07-01)

#2114

Lovpålagt ID-merking vil ansvarliggjøre eierne og gi veterinærer og hjelpeorganisasjoner et verktøy til å gjenforene bortkomne katter med eierne. Pålagt ID-merking av kattunger før de skifter hjem, med den ekstrautgiften det medfører, vil føre til at kattungene får en økonomisk verdi, samtidig som det kan gi gevinst i form av at flere kastrerer katten for å unngå uønska kull. Bedre kontroll med kattebestanden vil være en fordel for både kattene selv og for samfunnet, og det vil spare livet til mange småfugler og andre smådyr i naturen. Ornitologer anslår at den norske kattebestanden tar ca. 7 millioner småfugler i året.
Hjemløse katter er et samfunnsansvar og ikke et ansvar som kan hvile på en gruppe frivillige.

Kjersti Gausvik (Oslo, 2019-07-01)

#2120

Jeg signerer fordi jeg vil at det skal bli lettere å finne eieren til katter som streifer.

Brit Sundfær (Sandefjord , 2019-07-01)

#2127

Jeg signerer for lovpålagt ID merking av katter! Det bør også vurderes på kaniner og alle andre dyr som selges rundt i landet!

Christian Næsheim (Hafrsfjord, 2019-07-01)

#2129

Jeg bryr meg om dyr, og at mennesker skal ta vare på dem. <3

Anne-Sofie Pettersen (Ski, 2019-07-01)

#2135

Det er alt for mange hjemløse, ukastrerte katter. Med id-merking vil antallet minskes.

Kine Jørgensen (Stokmarknes , 2019-07-01)

#2139

På tide at folk må stå til ansvar for sine egne dyr. Det skulle bare mangle.

Anne-Karin Sivertsen (Oslo, 2019-07-01)

#2140

Det er viktig.

Maira Andersone (Sandes, 2019-07-01)

#2146

Pga alle dyr fortjene et hjem, hvor de hører hjemme !

Liv Egeland (Kvinesdal, 2019-07-01)

#2149

Dyr fortjener et bedre liv i verdens rikeste land.

Rara Oddli (Drammen, 2019-07-01)

#2150

Det er alt for lettvint å skaffe seg dyr,mange tar ikke ansvaret😠

Torild Lehn (Oslo, 2019-07-01)

#2151

Jeg mener dette bør være påbudt, for å unngå hjemløse og b.l.a dumping av katter.

Linn-jeanette Berntsen (Sarpsborg , 2019-07-01)

#2157

Hjelp dyra! Noen må snakke for de!!!

Ida Madelen Dahl (Moss, 2019-07-01)

#2167

Det får være nok av bruk og kast mentaliteten til mennesker.
Dyr er liv.
Liv tar man være på !!!!

Ann Renate Holtskog (Holmestrand, 2019-07-01)

#2181

For meg er det viktig å signere fordi hvis det blir obligatorisk ID-merking av katter, er det enklere å finne eier ved f.eks påkjørsler, dumping eller mishandling. Det vil og bli enklere når en må fange villkatter, om noen har eier.

Jorunn Fosshaug (Geilo, 2019-07-01)

#2187

Alt for mange katter som ikke blir merket og dermed blit bortkomne.

Dan Remi Rolland (Jevnaker , 2019-07-01)

#2189

Jeg signerer for å ansvarliggjøre eierne.

Gunhild Uthuslien (REVETAL, 2019-07-01)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...