Det skal ikke bygges boliger på de kommunale tomtene langs E6 på Mortensrud

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...