Mest populære underskriftskampanjer i 2013 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NEI TIL IMPORT AV HUMLER

NEI TIL IMPORT AV HUMLERVi ønsker at Landbruks- og matdepartementet (LMD) snur og stenger for muligheten til å importere humler til Norge. Føre var-prinsippet i Naturmangfoldloven bør følges. Konsekvensene for rødlistede humlearter, andre pollinerende insekter og norsk birøkt kan være store da sykdom/parasitter har vist seg å kunne smitte mellom arter. Herunder også smitte fra insekt til vekster. Vi sier nei til import av humler!

Laget: 2013-04-10

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 532 523
2013 510 502

La oss få beholde og lovliggjøre elektroniske sigaretter i Norge

Elektroniske sigaretter er det som holder meg unna vanlig tobakksrøyk. Det er MYE sunnere, mye billigere og det lukter ikke vondt. Dette er et fantastisk produkt for oss som vil slutte å røyke. Siden første gang jeg tok et trekk av den har jeg ikke røyket tobakk. La oss beholde den og la oss få kjøpe nikotinvæske lovlig i Norge! Les mer her: http://no.wikipedia.org/wiki/Elektronisk_sigarett

Laget: 2013-04-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 553 450
2013 508 405

Fortsatt legevakt i Fron

Det er kommet forslag om å forandre legevaktordningen i Nord-Fron og Sør-Fron, slik at legevakten skal være sammen med vakta på Otta eller Lillehammer. Mange innbyggere føler utrygghet om dette skal skje. Skriv under oppropet mot at denne prosessen gjennomføres.

Laget: 2013-09-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 505 503
2013 505 503

TIL STØTTE FOR OFFICE FOR CONTEMPORARY ART NORWAY

Office for Contemporary Art Norway (OCA) har gjennom lang tid vært en sentral ressurs for norsk kunstliv. Gjennom sitt store internasjonale nettverk bidrar OCA til å knytte kontakter mellom norske og internasjonale kunstnere, kuratorer og institusjoner. Et eksempel er at den historisk sterke representasjonen av norsk kunst på en av verdens viktigste utstillinger, dOCUMENTA (13) i Kassel i 2012, baserte seg på OCAs faglige kredibilitet. OCAs faglige tyngde er viktig for å fortsette å styrke og ut

Laget: 2013-02-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 483 361
2013 483 361

Stans dronekrigen og de norske bidragene

I dag bomber USA, Israel og Storbritannia med droner i Pakistan, Afghanistan, Jemen, Somalia og Palestina. Ofrene i dagens dronekrig er ofte terrormistenkte og drepes før de får forklart seg. Alt for mange uskyldige er blitt drept i dronekrigen, også barn. Droner gjør det enklere for politikerne våre å gå til krig, da de ikke risikerer egne landsmenn. Dronene opererer i juridiske gråsoner som i mindre grad gjør politikerne ansvarlige for drap. Avstanden mellom overgriper og offer gjør det også

Laget: 2013-08-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 570 550
2013 480 466

Dr. Rolf Luneng må få tilbake sin autorisasjon

Støtt opp om dr. Luneng og Norsk Borreliose Senter slik at alle som lider av borreliose og andre flåttbårede sykdommer kan få den  behandling som helsevesenet nekter dem.

Laget: 2013-10-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 627 562
2013 478 419

Nei til mindre ferge på strekningen Øksfjord- Hasvik

Innbyggerne på Sørøya får ei mindre ferge enn i dag når ny transportør overtar fergetransporten mellom Hasvik og Øksfjord. Befolkningen ønsker seg ei større ferge med minimum plass til 40 biler. Nok er nok, befolkningen på Sørøya kan ikke settes tilbake i tid. Folketallet øker, og bolysten er tilstede. Da er det galskap å kutte på antall fergeplasser! Skriv under og si nei til en mindre ferge!

Laget: 2013-11-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 468 457
2013 452 441

Positiv Hund

Interesseorganisasjon for alle som er opptatt av positivt hundehold i Bodø Kommune.Organisasjonen har som formål å arbeide for et positivt hundehold gjennom:Kommunikasjon: Vi vil skape økt forståelse for de positive sidene ved hund, og alle de forskjellige aktivitetene innenfor hundehold. Juridisk: Vi vil arbeide for at hundeloven og dyrevernloven med rundskriv og forarbeider, kan bli bedre ivaretatt gjennom nødvendig revidering av kommunens nylig vedtatte forskrift om båndtvang. http://bystyret

Laget: 2013-07-09

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 432 431
2013 429 428

Nei til jakt i Grytdalen

JA TIL OFFENTLIG EIE AV SONGLIEIENDOMMEN NEI TIL JAKT I GRYTDALEN   22. januar er det førpremiere på filmen om Grytdalen i Orkdal kulturhus (serien om Norske naturperler).  Naturfotograf Arne Nævra er til stede og viser filmen og forteller om arbeidet med serien. Billetter: Voksne kr 100, barn kr 50. Billetter kan bestilles via telefon Orkdal Kommune, 72483030 eller på www.filmveb.no/orkdalkultur eventuelt www.facebook.com/kulturscenen   Situasjonen for Grytdalen og Songlieiendommen i Orkdal er

Laget: 2013-10-23

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 503 503
2013 424 424

Nei til konkurranseutsetting og salg av barnehagene våre!

Oslo kommune kutter nå drastisk i oppveksttilbudet til barn og ungdom, og har vært i en prosess med konkurranseutsetting av syv barnehager. Fem av disse ligger i bydelene Alna og Søndre Nordstrand, bydeler med særlige utfordringer. Dette i følge Osloby.no fordi disse barnehagene "er dyre i drift". Her skal det spares penger, og den vedtatte bemanningsnormen i kommunen skal ikke gjelde. "Bydel Alnas barnehager har en stor utfordring i det mangfoldet som preger barne-, personal- og foreldregruppa.

Laget: 2013-12-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 673 669
2013 413 412Facebook