Nei til nedleggelse av Røn Skole

Rådmann i Veste Slidre kommune har foreslått å legge ned Røn Skole. De fleste politikerne er ikke enige, men Rådmannen gir seg ikke!

FAU ved skolen har innlevert innsigelser i sakens anledning og følger saken!

  • FAU arbeider aktivt for at skolen opprettholdes
  • Nedleggelse av skolen vil få store konsekvenser i nærmiljøet

Er du enig i dette? skriv under. Oppropet vil bli levert kommunen før Kommunestyret møte den 19. desember