Nei til nedleggelse av mjølkeproduksjon på Kjelle VGS!

Indre Akershus Blad kunne i dag (18.januar)  fortelle at mjølkeproduksjonen ved Kjelle Videregående skole på Bjørkelangen vil bli lagt ned i løpet av 2013. Det blir slutt på ku, og undervisningen skal vris mer over på anlegg og maskin.
I dagens samfunn hvor det blir lenger og lenger mellom mjølkebruka, og gapet mellom landbruk og resten av samfunnet blir større og større, er det ekstra viktig å beholde de få som er igjen!
Fjøset på Kjelle er en viktig læringsarena, og har rekrutert mange fremtidige gårdbrukere og arbeidstakere til primærnæringen.

La fornuften seire, la kua få bli Kjelle!