Underskriftskampanje Sorperoa

Sorperoa Vel har engasjert seg mot varslet steinuttak i Grindberget i Sorperoa. Steinuttaket vil bli på størrelse med 10 fotballbaner, og tidshorisonten på uttaket er mer enn 50 år.

For mer informasjon søk på Grindberget Fjelluttak på internett.

Dersom du er i mot steinuttaket kan du undertegne på dette oppropet.