Ikke legg ned Alsgård Helsestasjon!

Torsdag 12. desember skal det avgjøres i bystyret om Alsgård Helsestasjon skal bevares eller legges ned. Det er uhørt at det faktisk er en sak i det hele tatt! For oss med små barn som bor i Bodøsjøen, Alstad, Grønnåsen og Stille Dal er det helt fantastisk med gangavstand til helsestasjonen. Alstad Helsestasjon har fantastisk god service, og svært dyktige jordmødre og helsesøstre. Kort vei og lav terskel for å komme innom for oppfølging i svangerskapet/ etter fødsel/ veiing av nyfødt baby/ barselgruppe/ kontroller/ vaksinering er GULL VERDT, og vil bli utrolig mye mer tungvint dersom man må benytte bil eller buss. Sannsynligvis blir tjenesten da mindre brukt og en stor del av det som skaper trygghet for nybakte foreldre forsvinner. Bodøsjøen og Alstad osv er bydeler i vekst, hvor nye barnevogner popper frem rett som det er. Ikke ta fra oss det som gjør det så bra å bo her, (for så å finne ut om noen år at det ikke var så lurt likevel)! Tenk langsiktig!!