Informasjon og beredskap ved en evt tsunami

Du oppfordres til å lese dette brevet, underskrive oppropet og dele linken med dine kontakter.

Et lignende brev ble i begynnelsen av mai sendt til Statsministerens kontor, uten respons.
Samme brev ble igjen sendt til Statsministeren 29/9-13, med beskjed om at brevet nedenfor vil bli sendt til landets ordførere 10/10. Brevet ble sendt den 12. oktober. Det er fortsatt mulig å signere.

 

Til alle landets Ordførere                                                                                                                              12. oktober 2013

APPELL OM Å FORBEREDE NORGE,  HVER ENKELT KOMMUNE OG DETS INNBYGGERE, PÅ EN MULIG TSUNAMI

Forskere overvåker vulkanen på Cumbre Vieja på Las Palmas. Medier omtaler vulkanene på Kanariøyene som verdens mest aktive. Ved et utbrudd kan store deler av vulkanen Cumbre Vieja falle i havet og forårsake en megatsunami. En tsunami forårsaket av at deler av denne vulkanen faller i havet vil kunne ramme kysten langs hele Atlanterhavet, inkludert Norge. Også norske forskere informerer om dette.
Det varsles om økt aktivitet med jordskjelv på El Hierro Vulkanen på Gran Canaria i disse dager.

Vi ber med dette om at hver enkelt innbygger i Norge får informasjon for å kunne ta ansvar for seg selv og fellesskapet. Informasjonen må formuleres i omsorg slik at det ikke lammer, men skaper handlingskraft og samhold. Vi har tro på at hvert enkelt menneske evner å gjøre selvstendige og gode valg. En krise man er forberedt på oppleves ikke som like stor og muliggjør i større grad hensiktsmessig adferd.

En tsunami vil kunne forårsake store skader på et bredt belte langs kysten og langs vannveier. Det er grunn til å tro at det kan bli mange bølger og at den første ikke nødvendigvis er den største. Noen vil mene at vi ligger så langt unna at vi i liten grad vil rammes, men trakteffekten i fjordene våre gjør Norge mer utsatt. Forbereder vi oss kan mange liv bli spart.

I følge forskere vil bølgen bruke omtrent like lang tid på å nå destinasjonene som en flyreise, det vil m.a.o  ta ca 5-6 timer fra vulkanen går i havet til bølgen når Norge. Vår beredskap må derfor kunne respondere og effektuere en plan i løpet av disse timene.

Tar de eksisterende beredskapsplanene i kommunene høyde for at en slik situasjon kan oppstå? Nå har vi en fantastisk mulighet til å komme bølgen i forkjøpet. Ingen ønsker å skape frykt, og alle er tjent med å begrense skadene.

Vi vil oppfordre hver enkelt kommune til å kontakte regionale og nasjonale myndigheter for bistand til:

  • Å kartlegge mulige konsekvenser
  • Å utvikle/revidere beredskapsplaner for konkrete tiltak som:
- Evakuering
- Matsikkerhet, inkl vannforsyninger
- Forebygging alvorlig miljøutslipp/forurensning
- Bygge ned forurensende energikilder, og stimulere til hensiktsmessige og miljøvennlige alternativer
- Energisikkerhet
- Revurdere byggeprosjekter(forskrifter) langs kysten og vannveier
- Vurdere flomvern
  • Informere om mulige konsekvenser til sine innbyggere slik at alle får muligheten til å ta ansvar og forberede seg.

Vi ber med dette om at ovennevnte punkter vurderes igangsatt umiddelbart. Ingen vet eksakt når bølgen kommer, men en dag vil deler av Cumbre Vieja falle i havet. Det kan gå tusen år, men det kan også skje høst. Pr i dag mangler vi kunnskap til å forhindre tsunamien, men vi kan gjøre gode tiltak i forhold til evakuering, mat- og vannsikkerhet. 
Har vi råd til å la være? Har vi tid til å vente?

Tillater oss å minne om at dere har gode faglige støttespillere regionalt og nasjonalt.  La oss forene alle gode krefter; la oss hente frem samarbeidsånden!

 

Med kjærlig hilsen 
(se signeringer)

 

Vedlegg: Informasjon BBC har laget i en dokumentar kan benyttes i informasjonsarbeidet:
 http://www.youtube.com/watch?v=0tz36vrp65g&feature=youtu.be