Elevopprop mot lekser

11. desember klokka 10.00 skal politikerne i Oslo bestemme om de skal forsøke å ha leksefri skole i Oslo. Da skal de stemme over et forslag som Rødt har levert inn. Dersom dette forslaget blir vedtatt betyr det at 10 barne- og ungdomsskoler og 5 videregående skoler i Oslo vil bli leksefri i minst tre år. Signer dette oppropet dersom du vil at skolen din skal være leksefri.
I tillegg til dette oppropet samler vi også inn underskrifter på papir, der har vi allerede fått inn 521 underskrifter. Vil du bidra? Se leksefriskole.no