Mest populære underskriftskampanjer de siste 30 dagene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Vern Kvernaland

Det er planar om eit gigantisk industriområde og store datasenter bak heile Kvernaland. Vern Kvernaland ønsker å stoppa desse planane. Skriv under om du vil verna bygda mot utbygging av god matjord og flotte kultur- og naturområde. Les meir på www.vernkvernaland.com  

Laget: 2020-08-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 2200 2190
30 dager 53 53

Høringsinnspill - Ny skolestruktur 2020 - Frydenlund barneskole

Følgende brev oversendes til Narvik kommune som høringsinnspill ifm. ny skolestruktur 2020, innen 17.10.2020. Vi håper at du kan lese gjennom brevet, og støtte innspillet med din signatur.   Narvik kommunepostmottak@narvik.kommune.no   Ina Bjarkøy LarssenNina Eriksson NY SKOLESTRUKTUR 2020 – HØRINGSINNSPILLDet vises til høringsbrev datert 17.08.2020 (dok I) og tillegg til høringsdokument datert 08.09.2020 (dok II) – Ny skolestruktur 2020. Med nær tilknytning til barn i skole- og barnehagealder,

Laget: 2020-09-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 122 121
30 dager 50 49

Gjenninnfør straffelovens paragraf 105 som forbyr politikere å lyve til sine velgere

Stortinget må snarest og uten tap av tid vedta å gjenninføre straffelovens gamle § 105. Paragrafen ble fjernet for 10 år siden, da den ble regnet som en sovende paragraf. Men den politiske retorikken fjerner seg mer og mer fra de realiteter som oppleves på grasrotnivå, bruken av PR konsulenter, politisk reklame og regelrett løgn fra politiske partier rundt viktige saker, gjør det viktig å innføre konsekvenser for de skyldige. Det kan ikke lenger være en politikerrett å lyve sine til sine oppdrag

Laget: 2017-12-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 7030 6875
30 dager 50 50

Underskriftskampanje mot uetisk avl av familiedyr

Ærlig talt - nei til uetisk avl av familiedyr!   Til: Landbruks- og matdepartementet   Dyrebeskyttelsen Norge ønsker å stanse den uetiske avlen som skjer med tusenvis av familiedyr i Norge hvert år. Ifølge dyrevelferdsloven §25 er det ulovlig å bevisst avle frem individer med dårlig helse. Likevel skjer dette hver dag, ofte fordi vi mennesker stiller urealistiske krav til dyrets utseende. Dyrebeskyttelsen Norge ønsker med denne underskriftskampanjen å synliggjøre behovet for at Mattilsynet utar

Laget: 2018-09-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 10942 10696
30 dager 47 46

Vi vil ha fartsdumper i øvre del av Selvbyggerveien!

En god del bilister kjører altfor fort i øvre del av Selvbyggerveien. Det kryr av små barn i området, og det er dårlig oversikt i gatebildet på grunn av gateparkering og høye hekker tett inntil veien. Derfor vil vi ha fartsdumper som sørger for at alle holder farten nede mellom Selvbyggerveien 1-8!

Laget: 2020-10-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 45 45
30 dager 45 45

Stopp nedleggelse av VG2-Transport og Logistikk ved Thor Heyerdahl vgs i Larvik.

Fylkeskommunene vurderer å legge ned Transport og logistikk VG2 ved Thor Heyerdahl vgs i Larvik fra skoleåret 2021.  Larvik har mange logistikk- og transportbedrifter og en av de største containerhavnene i Norge, samt Telemark med bl.a. Herøya og området rundt med mange bedrifter som genererer gode læreplasser innenfor logistikk og transport  både Gods og Buss er det viktig at vi kjemper sammen for at vi ikke mister denne linjen ved Thor Heyerdahl videregående skole.  Når det gjelder forholdene

Laget: 2020-10-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 44 44
30 dager 44 44

Dyrenes Parti

Jeg ønsker å starte et nytt politisk parti. Det skal kun drive med dyrevelferdspolitikk. Det blir ikke nødvendigvis jeg som skal drive/sitte i partiet, men jeg ønsker å være en pådriver til å sette dette på dagsorden.  Jeg ser, man behøver 5000 underskrifter for å danne partiet. På dagsorden skal noen av sakene være: 1. Etablering av dyrepoliti i alle fylkene/ kommunene i Norge. 2. Etablere «sertifisering» ( på linje med mopedsertifikat) for å kunne ha dyr, hvor noe av pengene skal gå til å hjel

Laget: 2020-10-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 56 56
30 dager 40 40

Støtt anmeldelsen mot SIAN

I nesten 2 uker har vi i MINORG og advokatkontoret INSOLIDUM jobbet med å få på plass en solid anmeldelse mot SIAN (STOPP ISLAMISERING MOT NORGE). I dag er vi veldig fornøyde og leverer den til politiet. Vi ser på SIAN som de aller fleste. En gruppe mennesker med en ideologi lik de to siste terroristene. Vi kan ikke miste flere uskyldige liv pga denne type tankegang.MINORG vil takke advokatene Sheraz Malik og Farooq Ansari, og ønsker dem Lykke til med saken. Støtt vår anmeldelse. Jo flere som si

Laget: 2020-07-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 6126 6062
30 dager 40 39

Mot utbyggingen av haller på Nymark

Det foretas en konsekvensutredning vedr utbygging på Nymark. Det foreligger i alt 6 forslag som alle kan sies å være mangelfulle. Det er ikke utarbeidet skyggekast eller tverrsnitt som viser bygningenes innvirkning på nærliggende bolighus eller det faktiske størrelsesforholdet til eksisterende bygg. Det skal heller ikke planlegges inn eller tilrettelegges for parkering for deltagere eller besøkende til anlegget. Dermed blir området mer belastet med fremmedparkering enn det allerede er i dag.  Op

Laget: 2020-09-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 88 87
30 dager 32 31

Fredrikke Marie Qvams Plass på Steinkjer torg!

Fredrikke Marie Qvam en en av de fremste forkjemperne for kvinners rettigheter. Oppvokst på By Gård i Steinkjer, med foreldre som ikke ønsket å gjøre forskjell på sine sønner og døtre. Fredrikke kom fra et hjem der politiske diskusjoner gikk livlig for seg, og var fra tidlige år interessert i politikk. Det politiske engasjementet tok hun med seg inn i voksenlivet. Et av hennes politiske virkemidler var å legge press på de mannlige politikernes koner. Denne lobbyvirksomheten ga henne kallenavnet

Laget: 2020-05-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 537 510
30 dager 31 30Facebook