Mest populære underskriftskampanjer de siste 30 dagene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

VI KREVER NØYTRALE UTREDERE AV VINDKRAFT

Foto lånt fra kystperla.no Vindkraft er i "vinden" som aldri før, både land- og havvind.Konsesjoner søkes og områder utredes, men er utredningene utført av nøytrale parter? Med konsulentselskapers medlemskap i Norwea bør det stilles svært kritiske spørmål til utrederes nøytralitet. Så hva er Norwea? Norwea skriver selv på sine sider:   "NORWEA ER EN INTERESSE- OG BRANSJEORGANISASJON SOM JOBBER FOR Å FREMME NORSK FORNYBAR ENERGIPRODUKSJON. Målet er å skape og opprettholde et modent og langsiktig

Laget: 2020-04-03 Statistikk

NEI TIL UTBYGGING AV BERGERSKOGEN!

I 2018 skrinla Nesodden Kommune et større utbyggingsprosjekt i Bergerskogen, det såkalte Bergerås. Bergerskogen er en verneverdig naturskog med forskjellige skogmiljøer og tilhørende stort artsmangfold med viktige kvaliteter for insekter, amfibier, fugler, sopp, karplanter og edelløvtrær i et eget økosystem. Dette omfatter også mange truede arter som det er særlig behov for å ivareta. For dette verdifulle skogmiljøet i vårt nærområde har Nesodden Kommune et særskilt forvalteransvar. Området er o

Laget: 2020-02-07 Statistikk

Nei til Monstermaster i tettbygde strøk!

For første gang i historien vil Statnett legge en høyspentlinje på høyeste spenningsnivå (420 kV) i luftspenn midt gjennom tettbygd strøk. Linjen Hamang-Bærum-Smedstad vil få 38 meter høye master, med en levetid på 90 år.Dette vil ha en direkte negativ påvirkning på langt over 6000 mennesker i 2019 og 3 generasjoner fremover. Som alternativ kan linjen legges i bakken (grøft/tunell). Dette er en teknisk god løsning, men 4x dyrere. Vi krever at Statnett velger den fremtidsrettede løsning - kabel

Laget: 2019-09-17 Statistikk

Fjern mattekravet for lærerutdanningen!

Dette er en underskriftskampanje for oss som vil fjerne mattekravet for lærerutdanningen. For de som ikke vet så er kravene for å kunne studere lærerutdanning: - Karakterkrav 4 i Matematikk - Karakterkrav 3 i Norsk - Minst 35 karakterpoeng Det vil altså si at du må ha bedre matematikk karakter enn norsk karakter for å studere lærerutdanning.  En av Torbjørn Røe Isaksen sine grunnen for karakterkravene er at det skal heve statusen til yrket, på samme måte som medisinstudier. Samtidig har vi lærer

Laget: 2018-11-14 Statistikk

NEDLEGGELSE AV AKUTTSYKEHUSET ULLEVÅL

  VEDTAKET OM NEDLEGGELSE AV AKUTTSYKEHUSET ULLEVÅL TRUER AKUTTFUNKSJONENE I REGIONEN Oslo Universitetssykehus (OUS) ivaretar akutte sykdomstilfeller innen hele det medisinske fagfeltet. I tillegg fungerer OUS som bakvakt for de øvrige sykehusene i Helse sør-øst. Regionen omfatter mer enn halvparten av landets innbyggere. Akuttfunksjonene er i hovedsak samlet ved Ullevål sykehus - landets største og mest komplette akuttsykehus, med omfattende beredskapsfunksjoner, også på landsbasis. Triaden av

Laget: 2017-09-19 Statistikk

Burde ikke HEF få innskrenket rett i å benytte det offentlige rom for sine troløse, og trolige skadelige påvirkninger av barns leve- og trosvilkår.

Human-Etisk Forbund (HEF). Hvilke offentlige rom mener Oppropet at organisasjonen HEF burde gies innkrenkninger for gjeldende deres -troløse påvirkning på barns livs- og trosvilkår? Offentlige skoler - bygninger. Hvilken påvirkning denne troløshet kan ha på barns livs -og trosvilkår, kan forsåvidt være gjenkjenbart fra visse ateistiske stater (-blant andre det tidligere Albania). I særdeleshet er også den indirekte skade på barn dette følger -å ikke kjenne våre verdier og tro -som Bibelen, der d

Laget: 2021-09-23 Statistikk

Svarte kjennemerker

Bytt den nåværende fargen til bilens kjennemerke til svart, ettersom dette er mer finere enn dagens blåfarge.

Laget: 2021-09-23 Statistikk

Gangfelt og 50 sone på Haugland og Nordre Haugland

Hallo alle saman, For dykk som ikkje veit kven eg er vil eg gje ein kort presentasjon av meg sjølv. Eg heiter Even Anders Haugland og er oppvaksen på Haugland og har no i sommar flytta til Ørnesvika på Nordre Haugland.  Dei siste år har både eg og andre bemerka at bebuarar som brukar bussen, då spesielt skuleborna, har ingen form for sikker kryssing av hovudvegen (fylkesveg 546) frå dei 2 busshaldeplassane på vegstrekket, dette gjeld då spesielt når dei kjem heim med skulebussen. Dette er noko e

Laget: 2021-09-10 Statistikk

Kirkevoll skole skatepark

Hei, jeg heter Stefan Strand og er oppvokst i Fana og gikk på Kirkevoll skole når jeg var yngre. Noen av dere kjenner meg muligens igjen :). Jeg håper dere kan gjøre meg en tjeneste, lese dette å spørre barna deres om hva de synes om ideen eller eventuelt skrive under om du er enig. Det har seg slik at jeg har et ønske om å få bygget en skatepark ved Kirkevoll skole. Dette vil jeg fordi jeg ønsker at barn og unge kan møtes i sosiale lag og ha en god møteplass som er oversiktlig og lett tilgjenge

Laget: 2021-09-06 Statistikk

Nei til flere fiskeoppdrett i Dyrøy!

ANGÅENDE HØRING OPPDRETTSANLEGG RUNDT DYRØYA Dyrøy kommune ønsker å dispensere fra kystsoneplanen for å kunne gi tillatelse til to nye oppdrettslokaliteter i Dyrøy, hhv utfor Dyrøygommen og Sandnes. Dette synes vi er en veldig dårlig idè utfra flere grunner. For det første vil folk miste respekten for politikere og planarbeid. Når man først har brukt tid og ressurser på et grundig planarbeid, burde man ha tiltro at dette fikk bestå ut planperioden. Noe annet er udemokratisk. Dernest synes vi at

Laget: 2021-08-21 Statistikk