Nei til ytterligere blokkbebyggelse i Preståsen


Nei! Til flere blokker i Preståsen.

1C3B6551-FD72-4FC7-B6B6-1A4EC3CB605B.jpeg

Eiendomsutviklere har påbegynt reguleringsarbeid for 18 leiligheter i Prestegårdsveien 5 og 16 leiligheter i Prestegårdsveien 2.

Det er nok leiligheter i Prestegårdsveien nå!

Hva medfører dette?

Jo! At Eksisterende bygning tegnet av arkitekt William B. Aase i 1936 rives.

Huset alle som har gått i 17. mai-tog i Sandefjord (med unntak av de seneste år) kjenner som det røde huset i 17.mai-bakken.

Bygningen er godt bevart, og et flott eksempel på funksjonalismen som fikk sitt gjennombrudd i norsk arkitektur i midten av tyveårene.

Kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune mener at bygningen har høy lokal kulturminneverdi.

Det viktig med ivaretakelse av kulturmiljøverdier.

Planområdet det nå ønskes en kraftig utbygging i, stiger fra Bjerggata mot Preståsen i sørøst. Ny bebyggelse vil med stor sannsynlighet kunne få vesentlige konsekvenser for opplevelsen av kulturmiljøet i - og rundt Bjerggata.

Det kan sies mye om denne saken, men inntil videre sier vi:

Nei! Til flere blokker i Preståsen.

A2C25FAD-9A62-4FDE-A60F-2C7E168E24A2.jpeg

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Lars Moen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...