JA til Åpen barnehage i Bergen kommune

Småbarnsforeldre i Bergen ønsker Åpen barnehage. 
122478817_105106724729397_8867384746928394635_o.jpgIkke kutt i tilskudd til Åpen barnehage!

 

Hva er Åpen barnehage?
Åpen barnehage er en pedagogisk virksomhet. Det unike med Åpen barnehage, er at det er et tilbud til barn og voksne sammen. Her møtes familier med ulik bakgrunn og etnisitet. Åpen barnehage fremmer læring, helse, nettverk og integrering. I tillegg er de døråpner inn til de ordinære barnehagene. I Bergen er det i dag 15 Åpne barnehager. Åpen barnehage følger Barnehageloven og Rammeplan for barnehagen, og har ansatte pedagoger som sikrer et faglig godt tilbud. Stabene er små (1-3) og er avhengig av foresatte som er sammen med sine barn.

En verdifull lærings- og integreringsarena
Åpen barnehage er en god integreringsarena. Her møtes familier fra alle samfunnslag. For mange er dette det første stedet de blir kjent med personer fra andre kulturer. For dem med minoritetsbakgrunn er Åpen barnehage et sted der de kan møte nordmenn, praktisere norsk, og bli bedre kjent med det norske samfunnet. Mange forteller at Åpen barnehage har gjort dem tryggere som foreldre. De opplever å bli sett og bekreftet av de ansatte og får en god mulighet til å snakke med andre om det å være småbarnsforeldre. De ansatte tilbyr individuell veiledning ved behov. Vi ser at barna blir trygge på å forholde seg til andre barn og voksne samtidig som de har foreldrene der. Både barn og foreldre blir kjent med barnehagens rutiner. Foreldre får informasjon om hvordan søke barnehageplass og en start i Åpen barnehage gjør overgangen til ordinær barnehage lettere.  

Finansiering
Økonomien i Åpen barnehage er dårlig. De fleste åpne barnehager driver pr i dag med underskudd. Særlig gjelder dette små barnehager med lokaler som er godkjent for mindre enn 30 barn. Et bortfall av tilskudd vil være veldig alvorlig. Mange må trolig nedbemanne og noen må stenge. Tilskudd til Åpen barnehage er ulikt innrettet i ulike kommuner og mange kommuner har bedre tilskuddsordninger som sikrer tilbudet. Vi ønsker tilstrekkelige, sikre og forutsigbare tilskudd til Åpen barnehage – også i Bergen kommune! 

Mer om åpen barnehage:
Hva forteller foreldre om betydningen av Åpen barnehage? På Facebook-siden «Ja til Åpen barnehage i Bergen» har vi bedt dem fortelle det: https://www.facebook.com/Ja-til-%C3%85pen-barnehage-i-Bergen-kommune-105102361396500

Mer informasjon om Åpen barnehage hos Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/utdanningslopet/barnehage/apen-barnehage/  

Bergen, på vegne av NÅBO (Nettverk for Åpen barnehage i Bergen og omegn)

Åse Christiansen, Jan Frode Sandvik og Mariann Tveit. 


NÅBO (Nettverk for Åpen barnehage i Bergen og omegn) Åse Christiansen, Jan Frode Sandvik og Mariann Tveit.    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at NÅBO (Nettverk for Åpen barnehage i Bergen og omegn) Åse Christiansen, Jan Frode Sandvik og Mariann Tveit. vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...