JA til Åpen barnehage i Bergen kommune

Småbarnsforeldre i Bergen ønsker Åpen barnehage. 
122478817_105106724729397_8867384746928394635_o.jpgIkke kutt bemanningstilskuddet.

Fra Bergen kommunes budsjettforslag 2021 (sak XX/2020 behandles i bystyret 3/12-20) https://pub.framsikt.net/2021/bergen/bm-2021-hop2124-inn1brg/#/budsa/orgstructuremain/01A?scrollto=t-22

I budsjettet for 2021 foreslår Bergen kommune å kutte bemanningstilskuddet til Åpen barnehage. Dette er en viktig del av barnehagenes finansiering. For enkelte kan dette tilskuddet stå for 20% av barnehagens inntekter. Kuttet vil ha kritiske konsekvenser for disse barnehagene, og vi ber Bergens politikere om å videreføre bemanningstilskuddet. 

Hva er Åpen barnehage?
Åpen barnehage er en pedagogisk virksomhet. Det unike med Åpen barnehage, er at det er et tilbud til barn og voksne sammen. Her møtes familier med ulik bakgrunn og etnisitet. Åpen barnehage fremmer læring, helse, nettverk og integrering. I tillegg er de døråpner inn til de ordinære barnehagene. I Bergen er det i dag 15 Åpne barnehager. Åpen barnehage følger Barnehageloven og Rammeplan for barnehagen, og har ansatte pedagoger som sikrer et faglig godt tilbud.  

En verdifull lærings- og integreringsarena
Åpen barnehage er en god integreringsarena. Her møtes familier fra alle samfunnslag. For mange er dette det første stedet de blir kjent med personer fra andre kulturer. For dem med minoritetsbakgrunn er Åpen barnehage et sted der de kan møte nordmenn, praktisere norsk, og bli bedre kjent med det norske samfunnet. Mange forteller at Åpen barnehage har gjort dem tryggere som foreldre. De opplever å bli sett og bekreftet av de ansatte og får en god mulighet til å snakke med andre om det å være småbarnsforeldre. De ansatte tilbyr individuell veiledning ved behov. Vi ser at barna blir trygge på å forholde seg til andre barn og voksne samtidig som de har foreldrene der. Både barn og foreldre blir kjent med barnehagens rutiner. Foreldre får informasjon om hvordan søke barnehageplass og en start i Åpen barnehage gjør overgangen til ordinær barnehage lettere.  

Finansiering
Økonomien i Åpen barnehage er dårlig. De fleste åpne barnehager driver pr i dag med underskudd. Særlig gjelder dette små barnehager med lokaler som er godkjent for mindre enn 30 barn. Et bortfall av bemanningstilskuddet vil være veldig alvorlig. Mange må trolig nedbemanne og noen må stenge. Tilskudd til Åpen barnehage er ulikt innrettet i ulike kommuner. Vi antar at det ikke er mange kommuner som gir bemanningstilskudd, men vet at mange kommuner har bedre tilskuddsordninger som sikrer tilbudet. Vi ønsker tilstrekkelige, sikre og forutsigbare tilskudd til Åpen barnehage – også i Bergen kommune! 

Vi ønsker en deputasjon der vi kan informere nærmere om Åpen barnehage og om konsekvensene av det foreslåtte kuttet i bemanningstilskudd.  

Mer om åpen barnehage:
Hva forteller foreldre om betydningen av Åpen barnehage? På Facebook-siden «Ja til Åpen barnehage i Bergen» har vi bedt dem fortelle det: https://www.facebook.com/Ja-til-%C3%85pen-barnehage-i-Bergen-kommune-105102361396500

Mer informasjon om Åpen barnehage hos Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/utdanningslopet/barnehage/apen-barnehage/  

Bergen, november 2020

På vegne av NÅBO (Nettverk for Åpen barnehage i Bergen og omegn)

Åse Christiansen, Jan Frode Sandvik og Mariann Tveit. 


NÅBO (Nettverk for Åpen barnehage i Bergen og omegn) Åse Christiansen, Jan Frode Sandvik og Mariann Tveit.    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg NÅBO (Nettverk for Åpen barnehage i Bergen og omegn) Åse Christiansen, Jan Frode Sandvik og Mariann Tveit. fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )