Nei til mangedobling av bompengetakstene på Karmøy og Haugalandet!

Karmøylista, Ap, KrF og Høyre har foreslått at Karmøy kommune fortsatt insisterer på omkjøringsvegen i Åkrehamn i en ny bompengepakke på Karmøy

Forslaget medfører minst en 2,5-dobling av dagens takster på Karmøy. Det vil si minst 30 kr pr. passering (24 kr med rabatt).

I tillegg kommer bypakken for Fastlands-Karmøy og Haugesund, med planlagt takst på dagens nivå (12 kr uten rabatt).

Til sammen må vi betale minst 42 kr hver vei mellom Sør-/Midt-Karmøy og Haugesund!

Det vil koste 2500 kr i måneden (inkl. rabatt og maks. 75 passeringer) per bil for de som kjører ofte mellom Sør-/Midt-Karmøy og Haugesund, og hele 4700 kr i måneden for større kjøretøy!

Med forslaget fra Karmøylista, Ap, KrF og Høyre, må bilistene som kjører fra Sør-/Midt-Karmøy og til Haugesund ut med 40 prosent mer enn i de dyreste bompengepakkene i Norge!

I tillegg til alt dette kommer bompenger på ny Karmsund bru og bompenger til andre framtidige prosjekter på E39 og E134. Bare Rogfast vil koste kr 392 for lette kjøretøy, i perioden 2031-2050.

Det sier seg selv at en så høy samlet bompengebelastning vil være svært negativt både for folks privatøkonomi, bedrifter og tilflytting - ikke bare for Karmøy, men for hele Haugalandet.

Og vi vet at vegeier Rogaland fylkeskommune konkret anbefaler andre gode og langt billigere løsninger enn det Karmøylista, Ap, KrF og Høyre foreslår. 

Forslaget til Karmøylista, Ap, KrF og Høyre må stoppes! Skriv under på oppropet!


Hein Berdinesen, Gunvar Mikkelsen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Hein Berdinesen, Gunvar Mikkelsen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...