Mest populære underskriftskampanjer i 2016 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Bevar lokalsykehusene med akutt- og døgnfunksjon!

Stopp sniksentraliseringen av velferds Norge! Flere steder i vårt land er det nå store omorganiseringer i helseforetakene, det foreslås flere steder å fjerne viktige funksjoner hos de mindre sykehusene i distriktene. Noen steder skal det kuttes i det kirurgiske tilbudet, andre steder skal døgnfunksjonen og akuttmottaket legges ned. Lokalsykehusene strippes for innhold! Den tidligere Regjeringen skrev i nasjonal helseplan for 2011-2015 at ingen lokalsykehus skulle nedlegges, Bent Høie kritiserte

Laget: 2014-01-28 Statistikk

Vi krever åpenhet om varers reiseruter

Paris-avtalen har satt som mål å begrense klodens oppvarming til 2 grader celsius, helst 1,5 grader celsius, innen århundret er omme. Men, det ble ikke stilt krav om regulering av internasjonal transport med båt og fly. Dette er problematisk når mesteparten av varene vi forbruker har lange reiseruter, og forbruket stadig øker. En t-skjorte reiser ofte over 35000 km før den havner på lager i Norge, noe som bidrar til store utslipp av klimagasser.  Innen 2050 kan transport med båt og fly stå for 4

Laget: 2016-11-10 Statistikk

Bevare Atrop Støtte og Ettervernsenter

Jeg kjenner at jeg bare må få ut noe gruff her nå! Jeg har som mange av vet vært nær pårørende til en rusmisbruker i mange år, og for de av dere som vet hvor fortvilende dette kan være så vil dere forstå min frustrasjon nå.I mange år har jeg vært medavhengig, og det har ikke bare vært enkelt for å si det mildt, jeg har "klart å holde fasaden" i mange herrens år, men på er tidspunkt så sier det stopp. Det gjorde det for meg for 1,5-2 år siden. Jeg følte meg til tider som en kasteball i systemet,

Laget: 2016-10-27 Statistikk

Sikre finansiering av tjenesten Klara Klok

Klara Klok står i fare for nedleggelse. Krev at politikerne sikrer finansiering for tjenesten.   Klara Klok er en landsdekkende digital helsestasjon for ungdom og unge voksne. Nettsiden gir informasjon og veiledning om både psykisk og fysisk helse, noe som innebefatter temaene helse, forhold og familie, rusmidler og seksualitet. Du kan selv sende inn spørsmål anonymt, eller lese andres spørsmål og svar. Svarene og innholdet på siden er gitt av et solid fagpanel som sikrer høy kvalitet på tjenest

Laget: 2016-09-14 Statistikk

Norsk Antikk på Norsk tv på Norsk

Her skal vi samles for å vise tv Norge at vi ønsker å få et norsklaget antikk/snurrepiperi program på Norsk tv ......... Vi ønsker en helnorsk produksjon for og med Nordmenn . Ikke innkjøp fra andre land Vi har en flott kulturhistorie både av gammel og ny tid som vi skal være stolte av . Hjelp til med å spre denne gruppa på FB , blant dine venner og andre samlere ..... Alle skal med

Laget: 2016-08-31 Statistikk

Leve

LEVE Hordaland, Fylkeslaget i LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, vil med dette henstille til Bergen bystyre om å vedta en nullvisjon for selvmord. Etter vårt syn er det på tide at selvmord kommer på den politiske agendaen og blir behandlet som et problem som de folkevalgte kan arbeide med. En nullvisjon er selvfølgelig en utopi som vanskelig kan realiseres, men vi har tro på at en slik visjon kan bidra til å få politikerne til å ta problemet mer på alvor og gjøre hva de kan for

Laget: 2016-09-09 Statistikk

Nei til skoleavslutning i skolens kantine

Elever og foresatte ved aust- lofoten videregående skole vil ikke ha skoleavslutningen i skolens kantine. Vi er lei av å undertrykkes av skolens ledelse. I uker og måneder har avgangselevene protestert mot en uhøytidelig avslutning på 13 års skolegang. For noen dager siden ble det ytterligere protester, da sjokkbeskjeden kom; Foreldre og foresatte får ikke delta på avsluttningen. Her skal vi stå, motta vitnemål, klare til å dra ut i den store verden og endre historien, og våre egne foreldre får

Laget: 2016-06-03 Statistikk

BEVAR TROMSØMARKA VED TEMPLARHEIMEN

PROTESTLISTE - BEVAR TROMSØMARKA  Ved å kommentere i dette oppropet ønsker jeg å slutte meg til et krav til politikere i Tromsø om IKKE å bygge ned Templarheimen slik det foreliggende planforslaget til badelandet skisserer. Dette er en prosess som er kuppet i hastverk og uten forankring i høringer, berørte parter er ikke konsultert og betydelige friluftsinteresser satt til side. Inngrepet resulterer i en komplett amputasjon av marka som vi kjenner den, og vil redusere kjernekvaliteter med både l

Laget: 2016-03-15 Statistikk

Stigmatisert av myndighetene/ Underskriftskampanje

Minst 152 jenter av somaliske bakgrunn er blitt undersøkt for kjønnslemlestelse de siste ti årene. Mange foreldre og uskyldige små jenter har måtte oppleve denne unødvendige og grufulle ildprøven. Foreldrene opplever denne undersøkelsen som psykologisk tortur for både dem og jentene. I følge tall NRK har hentet inn fra sykehusene er ingen av dem blitt kjønnslemlestet etter at de kom til Norge. Hvem er vi? Vi er kvinner og menn, vi er familier som føler oss stigmatisert. Små jenter av somalisk ba

Laget: 2016-08-26 Statistikk

Norge sponser ikkje pedofili.Stopp alle fly til Tyrkia idag

Laget: 2016-08-15 Statistikk