Nei til nedlegging av Buss 57 Carl Berner-Økern

Buss 57 fra Carl Berner til Økern betyr mye for mange som både bor og jobber oppe på Sinsen, Løren og Fjellhaug. Her bygges det flere og flere boliger, samt at Fjellhaug Internasjonale Høgskole med ca. 220 studenter og et studenthjem med ca. 100 studenter, samt NLMs hovedkontor benytter dette stoppet "Fjellhaug".

Vi er bevisste på at det kommer en t-bane linje på Løren i 2016, men denne vil ikke dekke behovet mange har som kommer til/fra Carl Berner. T-banen fra Carl Berner vil ikke få noen direkte korrespondanse til Løren, og man vil derfor måtte ta banen til Økern for så å gå på andre siden og ta banen til Løren. Dette er tungvindt og vil ta mye lenger tid.

Vi som bruker buss 57 ønsker heller at det skal bli hyppigere avganger og at den kan gå på oppsatt tid, samt at den kan få et busstopp ved Rosenhoff siden det er et ganske langt strekke fra Carl Berner til neste stopp som er Fjellhaug. Mange kommer med både trikk og buss til Rosenhoff, og Sinsenbakken kan være hard å komme opp både for unge og eldre, spesielt nå når vinteren slår inn, og det blir glatt og farlig for både hofter og knær. Noen har også helseproblemer, og setter stor pris på tilbudet 57 bussen gir.

Ved henvendelse til Ruter svarte de:

"Linje 57 ble i utgangspunktet opprettet som en midlertidig linje i påvente av T-banen til Løren. Hva som skjer med den ved ruteendringen i april neste år er det dessverre for tidlig å si noe om."

Bussjåføren sa her en dag at linje 57 ble vurdert lagt ned. Hvis mange protesterer kan det hende at busstilbudet vil bestå.

Skriv under hvis du støtter dette forslaget!