Nei til nedlegging av Buss 57 Carl Berner-Økern

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Nei til nedlegging av Buss 57 Carl Berner-Økern-oppropet.


Gjest

#1

2015-11-19 11:29

Jeg ønsker til og med oftere avganger! Bruker denne bussen ofte

Gjest

#2

2015-11-19 11:33

Vil beholde bussen

Gjest

#3

2015-11-19 11:45

Jo fordi vi trenger 57 Bussen.

Gjest

#4

2015-11-19 11:58

Helt uforsvarlig og ikke ha en kollektiv forbindelse mellom Løren og Carl Berner ! Mange eldre og handikappede som har mange turer den veien! For og ikke snakke om alle småbarns familier som bruker den bussen !

Gjest

#5

2015-11-19 13:14

Jeg bruker den hver dag til jobb. .

Gjest

#6

2015-11-19 13:17

Fordi 57bussen er det beste og raskeste alternativet. Vanskelig å gå fra . C. Berner T-bane til overgang til buss pga. dårlig bein.

Gjest

#7

2015-11-19 15:22

Fordi det har betydning for mitt nærmiljø i Oslo!

Gjest

#8

2015-11-19 15:59

Vi trenger buss 57.Ikke alle bor på Løren. Noen av oss bor også på Sinsen.
Lørenese

#9 Keep 57

2015-11-19 16:50

Removing the bus? Please dont. We need it and please arrange it better so that the buses come in time.


Gjest

#10

2015-11-21 15:42

Skal flytte dit snart og trenger 57 bussen til jobb ;)

Gjest

#11

2015-11-22 12:14

We need dis bus from Løren to carlberner or løren to økern to travel with our son to his hasle school.
Also it will be great if this bus is made ringen again from carlberner, løren, økern including hasle & back to carl berner so that we dont have to travel to hasle in 2 hops from løren.

Regards
Ramakant
Andreas

#12

2015-11-22 12:26

Also we need bus 57. Required to commute to office & school in both directions from løren. Introduce 1 busstop at rosenhoff & also cover hasle stop. Ringen like olden days would be best. Also make frequncy more better. From løren to økern its mostly late coming. 


Gjest

#13

2015-11-22 15:21

Det er koblingen til Carl Berner som er det viktigste her! Fjellhaug og Sinsen voksenopplæring er også to viktige punkter. De vil jo bli uten kollektiv om denne linja legges ned. Jeg vil påstå å si at denne linja har mye folk på seg i forhold til hvor kort den egentlig er. Mye pendlere som skal nordover eller T-bane til sentrum som tar til Økern og mange som skal ha overgang til trikk eller buss som skal øst eller vest fra Carl Berner. Og på dagtid er det mange av våre eldre som benytter bussen. Siden Lørenringen ikke blir direkte koblet mot Carl Berner mister vi på Løren den kjappe og gode tilbudet som er 57 bussen til byens nest største knutepunkt.


Gjest

#14

2015-11-23 09:05

FORDI JEG ER AVHENGIG AV BUSSEN FOR Å KOMME PÅ JOBB,

Gjest

#15

2015-11-24 10:48

Redusert bilbruk vil bare skje om kollektivtraffikken har tilstrekkelig frekvens og dekning.

Gjest

#16

2015-11-24 14:21

Buss 57 korresponderer veldig bra med t-baneforbindelser på Carl Berners plass, og gjør det enkelere å komme seg rundt fra der jeg bor.

Gjest

#17

2015-11-24 14:32

Vi på Løren trenger en forbindelse til og fra Carl Berner. Om ikke annet så gjenopprett "Ringen" slik den var før den begynte å kjøre til Økern, via Frydenberg skole. Litt er bedre enn ingenting.

Gjest

#18

2015-11-24 19:00

T-Banen er ikke nok. Vi trenger bussen også!

Gjest

#19

2015-12-04 15:18

Jeg er avhengig av denne bussen for å komme meg til/fra jobb, og det ville vært svært upraktisk for meg om den ble lagt ned. Ser heller at det blir hyppigere avganger og færre forsinkelser.

Lørenbeboer

#20

2015-12-06 22:10

Bussen burde ikke legges ned. Når t-banen kommer blir det et tilstrekkelig tilbud til Økern og Sinsen og ringen videre mot majorstuen. Tilbudet mot Carl Berner og overganger mot Oslo S og ring 2 er viktig for Løren sine beboere og burde ikke bare opprettholdes, men utvides med flere avganger. Et alternativ til 57 bussen når t-banen kommer er en ringbuss fra Løren til Carl Berner, videre mot Hasle og tilbake til Løren. Evt andre busslaternativer som inkluderer et busstilbud fra Løren til Carl Berner uten overganger.


Gjest

#21

2015-12-07 10:07

Det kommer flere boliger på løren så vi bør beholde buss rute

Gjest

#22

2016-01-02 16:11

Det er såpass mange som benytter bussen og som vil ha et adskillig dårligere tilbud om den forsvinner: barn/småbarnsfamilier, eldre og øvrige langs ruta som har problem med å gå/bære langt. For disse vil alternativet være privatbil eller holde seg hjemme.
løren beboere

#23

2016-03-25 12:07

Jeg tar bussen hver dag og kjenner flere andre som nytter den også gor å lomme seg til/ fra jobben. Vi som bor på Løren trenger et godt alternativ 


Gjest

#24 Re:

2016-03-31 18:38

#2: -