Nei til nedlegging av Buss 57 Carl Berner-Økern


Gjest

/ #22

2016-01-02 15:11

Det er såpass mange som benytter bussen og som vil ha et adskillig dårligere tilbud om den forsvinner: barn/småbarnsfamilier, eldre og øvrige langs ruta som har problem med å gå/bære langt. For disse vil alternativet være privatbil eller holde seg hjemme.Facebook