Mest populære underskriftskampanjer i 2015 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NEI TIL ULV - VI VIL HA LEVENDE BYGDER!

DETTE ER ETT LANDSOMFATENDE SIGNERING! LA FOLKET FÅ SIGNERE - HVA VIL VI HA OG HVA VIL VI VÆRE STOLTE AV OG OVERBRINGE TIL NESTE GENERASJON! Etter rovdyrenes herjinger i husdyrhold og vårt vilt blir borte og vår fauna gror igjen! Dette er ett opprop om Nei til ulv og en drastisk reduksjon av våre rovdyr i norsk fauna. Vi skal ha rovdyr i vår natur og fauna! Men da dette går på helsa løs for de berørte parter og hele bygde og by områder blir lagt ned. Dette berører oss alle i Norge. Som alle næri

Laget: 2014-12-14 Statistikk

Offentlig, nasjonal brunsneglebekjempelse NÅ!

  Det er på høy tid OGSÅ myndighetene bidrar i kampen mot skadedyrene! Våre politikere har fraskrevet seg alt ansvar for å stanse eller begrense brunsnegleinvasjonen i 28 år! Mens private hageeiere og bønder sliter seg ut og har store utgifter, sitter regjering og myndigheter fremdeles stille og betrakter skadedyrinvasjonen utvikle seg til et stadig større, mer kostbart og mer omfattende samfunnsproblem. Vi har fått NOK! Stat, kommuner, bedrifter og private i hele EU er fom. 01.01.16 forpliktet

Laget: 2015-09-01 Statistikk

Nei til 10 % fraværsgrense i videregående skole

Nei til 10 % fraværsgrense i videregående skole! Den 16. mars 2014 ble det klart at det er flertall for å innføre maksgrense på 10 % fravær på videregående skole. Den vil innføres fra og med skoleåret 2016/17. Hva vil konsekvensene av et slikt systemskifte være for dem som allerede har problemer med å passe inn i systemet? De risikerer å aldri få fullført videregående skole. Stadig flere arbeidstakere får tilbud om IA-avtale (inkluderende arbeidsliv). Det betyr at de kan ha 24 dager fravær med e

Laget: 2015-11-26 Statistikk

Nei til nedlegging av Buss 57 Carl Berner-Økern

Buss 57 fra Carl Berner til Økern betyr mye for mange som både bor og jobber oppe på Sinsen, Løren og Fjellhaug. Her bygges det flere og flere boliger, samt at Fjellhaug Internasjonale Høgskole med ca. 220 studenter og et studenthjem med ca. 100 studenter, samt NLMs hovedkontor benytter dette stoppet "Fjellhaug". Vi er bevisste på at det kommer en t-bane linje på Løren i 2016, men denne vil ikke dekke behovet mange har som kommer til/fra Carl Berner. T-banen fra Carl Berner vil ikke få noen dire

Laget: 2015-11-19 Statistikk

Grunnloven_mot_Monsanto

MILJØ STOPPER IKKE VED NORGES GRENSER Derfor har vi som nasjon en moralsk  plikt til å bruke den påvirkningskraft vi har ved globalt å vise vårt ståsted ved hjelp av våre investeringer, og tar de grep som er nødvendig for å fremme folkehelsa. Det er ikke logisk at vi investerer i selskaper som  Monsanto når vi har lover i dette landet som helt klart har et verdigrunnlag som står i sterk kontrast med det Monsanto står for.   Du har f.eks Genteknologiloven [1] som har til formål: «…å sikre at fram

Laget: 2014-02-01 Statistikk

NEI til nedleggelse av ambulansen i Hattfjelldal kommune

I forbindelse med revisjon av ambulanseplan for Helgelandssykehuset er det fremmet forslag om å legge ned ambulanseberedskapen i Hattfjelldal kommune. Høringsfristen gikk ut den 1. Oktober, og flere sentrale foreninger og organisasjoner har kommet med høringsuttalelser, i tillegg til Hattfjelldal kommune selv. Det nærmer seg en avgjørelse, og alle innspill er nå under systematisering hvorpå de deretter vil legge retningslinjer for gjennomgang og revidering utført av helseforetakets ledelse. Admi

Laget: 2015-12-10 Statistikk

Ja til Psykisk helse som fag på skolen

Det er ikke meningen at tenåringer og barn skal kjenne så mye på press og forventninger. Fra alle sider er det press, spesielt fra skolen. Hvorfor har du ikke gjort leksene? Hvorfor kommer du alltid for sent? Det er ingen gyldig grunn å svare med at man var sliten eller at det var vanskelig. Det burde bli tatt like mye hensyn til mental helse som fysisk helse. Hvis man har brukket benet, slipper man ikke gym da? Men jenta bakerst i klasserommet må fortsatt ha presentasjonen sin, til tross for at

Laget: 2015-10-22 Statistikk

Nei til nedlegging av Kalvatræet skole

Kalvatræet skole er foreslått nedlagt i Skolebruksplan for Bergen 2016-2020, og skolebyråden ønsker å flytte våre elever til Eidsvåg Skole. Vi ønsker å beholde Kalvatræet Skole slik den er i dag, slik at barna våre i fremtiden kan gå til den trygge lille nærskolen vår. Skolen fungerer optimalt slik den er idag, og vi ønsker at de kommende generasjoner skal få ta del i den unike skolehverdagen og læringsmiljøet som finnes. Vi håper så mange som mulig vil skrive under denne underskriftskampanjen,

Laget: 2015-12-20 Statistikk

Bevar Tromsømarka!

  Til: Tromsø kommunestyre v/ ordfører Jens Johan Hjort Innbyggerinitiativ: Juridisk markagrense for Tromsømarka - vi trenger din underskrift for å bevare Tromsøs grønne hjerte!   Et nylig kommunestyrevedtak om boligbygging i Tromsømarka truer sentrale og viktige friluftsinteresser i Tromsø kommune. Vedtaket og den påfølgende usikkerheten blant politikerne om dette vedtaket kan omgjøres, har skapt stor debatt og bekymrer oss tromsøværinger. Samtidig som samtlige politiske partier omfavner Troms

Laget: 2015-09-01 Statistikk

Slå ring om Heikleivveien avlastningsbolig!!

Hjelp oss å redde Heikleivveien avlastningsbolig!!!Noen politikere tror de kan spare 2 mill på å selge Heikleivveien og flytte noen brukere til SAMBA, de fleste til Einaren avlastning og de over 17 år til en ny avdeling som skal opprettes. Det skal også bygges på et tilbygg med 2 rom på Einaren.Heikleivveien er en liten og trygg bolig, med stabilt personale som har høy kompetanse i forhold tilsine brukere. Boligen har også gode hjelpemidler.Mange av barna som har avlastning i Heikleivveien vil i

Laget: 2015-12-02 Statistikk