Nei til fjordkrysning via Jeløy

Statens vegvesen har fått i oppgave å vurdere ulike alternativer for bru eller tunnel over Oslofjorden, for eksempel fra Horten til Moss. En mulighet som de ser ut til å vurdere seriøst er altså om en bru med en firefelts motorvei fra Horten skal anløpe de vernede områdene på Jeløya i Moss. En firefelts motorvei inn i et område som er vernet er selvsagt helt uakseptabelt. To av fire mulige alternativer over Oslofjorden kan imidlertid like fullt komme inn over Jeløya, Statens vegvesen utelukker det i hvert fall ikke. Dette vil gi store inngrep i tur- og naturområdene der. Det er ikke lov å plukke blomster eller felle trær i området på grunn av viktige naturverdier, men Statens vegvesen ser likevel ut til å mene at det er greit om det kommer en bro med firefelts motorvei inn i området. Her er saken hos Statens vegvesen:http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/oslofjordkryssing/Nyhetsarkiv/Fire+konsepter+i+fokus.572073.cms

 

Vi har dannet en aksjonsgruppe som jobber aktivt med denne saken via mange kanaler. Vi opplever stort engasjement fra folk fra fjern og nær, vi har fått en rekke mediehenvendelser og vi får masse henvendelser fra engasjerte borgere. 

Vi jobber for å få til en bred, tverrpolitisk gruppe forankret lokalt i Moss med støtte av nasjonale aktører. Vi skal kjempe mot Jeløyløsningen framover, og inviterer alle politiske partier, organisasjoner, velforeninger og næringsliv med. Vi ønsker også å knytte til oss nasjonale aktører, både politikere på Stortinget og oganisasjoner, som er opptatt av natur og friluftsliv. Denne saken har jo som nevnt også en prinsipiell side, nemlig om det er greit at en statlig etat bruker store summer på å utrede løsninger som innebærer oppheving av områder som Storting og Regjering har vernet og som uansett ikke kommer til å være aktuelle. 

I Moss vil det være delte meninger om hvilken løsning for fjordkrysning som er den beste. Noen vil tenke at en ny Drøbaksløsning er best, mens kanskje andre vil ha tunnel til Rygge. Vi tror imidlertid de fleste kan enes om at en løsning via vernede områder er en ufattelig dårlig ide. Vi mener at en videre utredning av alternativene som berører Jeløya er å kaste bort skattebetalernes penger. Utredningen må derfor snevres inn til å gjelde kun alternativer som ikke innebærer inngrep i vernede områder.

Aksjonen tar ikke stilling til hvilket annet alternativ for fjordkrysning som bør velges eller om det i det hele tatt bør komme en slik krysning. Vårt formål er å jobbe mot en løsning som involverer vernede områder på Jeløy. 

En eventuell bru eller tunnel på Jeløya vil ikke få byggestart før om kanskje 10-15 år. Vi tenker likevel det er nå det må kjempes mot prosjektet, før Statens vegvesen har investert for mye penger og prestisje i prosjektet. Det er bedre og lettere å stoppe galskapen nå enn å vente til anleggsmaskinene kjøres fram. Derfor jobber vi aktivt for å få Jeløy ut av planene denne våren! Dette er en kamp vi kommer til å vinne!

Skriv under nedenfor om du støtter kampen vår mot fjordkrysning via Jeløy!


Aksjon Nei til fjordkrysning via Jeløy    Kontakt personen bak underskriftskampanjen