Nei til fjordkrysning via Jeløy

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Nei til fjordkrysning via Jeløy-oppropet.


Gjest

#1

2014-02-08 13:22

Spar naturen, kyste,bomiljø! Dette klarer vi oss uten!!
Per

#2 Galskap

2014-02-08 16:52

Dette er galskap! Dette er oslofjordens perle, og det skal den fortsatt være

Gjest

#3

2014-02-09 11:05

Bevar øya som den er !!

Gjest

#4

2014-02-09 11:21

Jeløy går under navnet "Oslofjorden perle"! Og det er den også med sin unike flora og kulturlandskap. Det ville være en skandale med den ødeleggelsen en trase over fjorden via øya være, og jeg trodde ikke mine øyne når jeg leste at dette er et forslag. Øya er blitt belastet nok som den er med siste års bebyggelser, og Helgerødgata er belastet til bristepunktet og kan ikke ta mer. Ved å tenke seg nord på øya, med de helt unike perlene av landskap for flora og fauna og rekreasjon som er der, vil være en brutal ødeleggelse for alltid for hele området, også for området rundt Son. En eventuell trase over fjorden MÅ ikke berøre denne vakre unike øya og dette vakre området! Jeg er født i Moss og oppvokst på Jeløya, men bor nå i Oslo, og har selvfølgelig sterke meninger om dette! En eventuell trase over fjorden bør etter min mening går under vann i tunnel. Men hvorfor ikke bevare det slik det er med fergene som gå der i dag?

Gjest

#5

2014-02-09 16:17

Området på Jeløy er vernet ved kongelig resolusjon. Vi må ta vare på det vakre naturreservatet!

Gjest

#6

2014-02-09 16:22

Området på Jeløya er vernet ved kongelig resolusjon. Dette skal respekteres. Vi må ta vare på den vakre naturperlen!

Gjest

#7

2014-02-09 18:55

Helt uaktuelt! Ødelegge et så flott landskap er skammelig!

Gjest

#8

2014-02-10 20:07

Tenke seg til, uvettig forslag. Man kan ikke belaste Helgerødgaten med mer trafikk. Lag tunnel under fjorden istedet.

Gjest

#9

2014-02-10 20:25

Det er en dårlig løsning å legge motorvei over fjorden med 'midtstopper' på vakre Jeløy. Her vil gå mye landskap med i prosessen. Det eksisterer allerede et problem med langtransportsjåfører som ikke stopper og tar sin lovpålagte rast. Avbrekket som fergeoverfarten medfører gjør at det blir et naturlig innlagt avbrekk fra kjøringen. Ved å velge bro-forbindelse vil en hel fergenæring sannsynligvis måtte legge ned. Dette er mange årsverk og arbeidsplasser. Den beste løsningen vil være å legge fergetrafikken rett i tunnell, på begge sider og føre trafikken ut av byen og rett opp på E6/E18. Dette vil gi langt mindre inngripen i arealer enn hva en bro-forbindelse vil forårsake.

Gjest

#10

2014-02-12 10:51

Jeløya er for fredfull og vakker til å bli ødelagt av motorvei og bro!

Gjest

#11

2014-02-12 11:53

La oss bevare Jeløya sånn som den er!

Gjest

#12

2014-02-12 20:19

Det er ekstremt viktig å ha respekt for våre vernede og verneverdige naturområder!

Gjest

#13

2014-02-12 20:42

Her går grensa!

Gjest

#14

2014-02-13 10:55

La Jeløy fortsette å være en "eventyr" øy!
Vi har allerede et kjempe troll "under brua" - det kalles Bastøfergen/Bastøfosen….?!?
...En PERLE i Oslofjorden som det heter!...

Gjest

#15

2014-02-13 16:25

Ikke ødelegg Jeløya!

Gjest

#16

2014-02-17 17:33

Viktig at samtlige Mossinger våkner og viser tenner mot dette forslaget om å benytte vernede natur perler til å utvide veiforbindelsen. Dette må stoppes nå ! Oppfordrer samtlige mossinger om å undertegne dette oppropet.

Gjest

#17

2014-02-17 19:24

Meget bra initiativ til opprop, mot et forslag som vil være et katastrofalt overtramp for landskapsvernområdene på begge sider av fjorden, samt for kredibiliteten til alle andre områder med lik vernestatus!

Gjest

#18

2014-02-19 10:23

SIGNERT!!!!!! Oppfordrer alle til å gjøre det samme!!
Våler Frank

#19 Usikker

2014-03-02 12:52

Hei alle her på siden.. jeg sier med en gang at jeg IKKE har satt meg nok inn i saken til at jeg har gjort meg opp noen mening... Når det er sagt har jeg et spørsmål til alle: I mange år har det blitt klaget på trafikken gjennom Moss, er det noen som har noen forslag som IKKE går ut over noen som løser problemet med trafikken?
Det er alltid: "nei, den trafikken i Moss er noe herk, ikke mulig å komme frem og alt for mye kø...Nå må poltikerne på banen og gjøre noe" "MEN for all del IKKE gjør noe som gjør at MITT område blir belastet.. Legg det heller der, eller der eller der..."
Det kommer ALDRI NOENSINNE et forslag som IKKE berører noen og som IKKE kommer til å møte motstand et eller annet sted. Jeg ser at Jeløy er en naturperle.. det er det ingen tvil om, men det er like store problemer om den legges lenger syd, eller lenger nord. Så gjerne, kom med konstruktive forslag...

Gjest

#20

2014-03-06 14:33

Ved å gjennomføre disse planene går i i feil retning når det gjelder å senke klimagassutslippene. IPCC har nettopp kommet med sin femte rapport og i den står det en hel del viktige ting. Jeg foreslår at Veivesenet og de som måtte støtte dette prosjektet sjekker ut denne rapporten og leser den grundig.
Ulrik Oswall Næss Ruschke

#21 IKKE I RIKTIG RETNING.

2014-03-06 14:39

Ved å gjennomføre dette prosjektet gjør vi noe uforsvarlig samtidig som det er unødvendig. Denne passasjen er ikke nødvendig for folk på Jeløy samtidig som det ikke er nødvendig for noen. Norge har et ansvar i kampen mot miljøproblemene, dette er ikke et steg i riktig retning. IPCC har nettopp kommet med sin femte hovedrapport og den sier ganske tydelig at vi er nødt til å ta raske beslutninger for at det skal være mulig å hindre de verste katastrofene. Jeg foreslår på det sterkeste at de som støtter dette uforsvarlige prosjektet leser nøye gjennom den femte hovedraporten til IPCC.
Toby

#22 Bru vs. tunnel

2014-03-07 17:20

Jeg vet ikke hva som er riktig. Det virker som tunnelløsningen ville være det beste, kanskje med åpning og forbindelse med E-6 i Dilling-området. På den annen side så har jeg ikke vært imponert over hva jeg har lest om norske tunneler; det virker som det er altfor mye problemer med dem.
Jeløy må unngås, i hvert fall. Tenk om Tronvikveien-Helgerødgata ble firefelts - og sist jeg var i Moss var de fortsatt ikke forkjørsveier...uff! Jeg vet ikke hva den beste løsningen er. Veivesenet har en vanskelig oppgave her. Kanskje det beste ville være å utvide fergetrafikken, kanskje med hurtigferger, med fergeleie litt sør for både Horten og Moss. På den måten kunne en få trafikken vekk fra Moss og samtidig ha en forholdsvis god forbindelse til E-6. Det ville mulligens være billigere enn å bygge bro eller bore under fjorden.
Til de som snakker om klimagassutslipper... trafikk vil dere ha uansett, og den vil bare øke, det er bare slik det er. Men nå er det jo normalt for nordmenn å være mot fremgang...

Gjest

#23

2014-03-13 11:44

Nok en utredning som tar 18 år? Vei og togtunnell sør for Moss er best etter min mening. Man kan starte i dag:

http://www.dinnettavis.no/#start-tunnelen-i-dag

Gjest

#24

2014-03-13 13:42

Jeg er ikke på Facebook. Da er det jo umulig å videresende/anbefale dette oppropet til andre. Kan dere lage det slik at man kan gi tipset videre til venner for eksempel slik som på FINN


Gjest

#25

2014-04-01 11:11