Nei til innstramming i vilkårene for familiegjenforening i Norge

Nei til innstramming av retten til familieliv - Nei til innstramming i vilkårene for familiegjenforening i Norge.

Vi protesterer mot at regjeringen vil innføre 24-årsgrense for familieetablering og å heve inntektskravet.

Vi protesterer på disse to forslagene om å innføre en aldersgrense på 24 år for familieetablering, og vi protesterer mot at regjeringen vil øke inntektskravet for å få våre egne familier til Norge.

Disse to forslagene vil være innstramminger i retten til familieliv. Regjeringen fratar oss retten til å leve sammen med våre kjære. Vi ber dere om ikke å innføre en 24-årsaldersgrense og vi ber om at inntektskravet ikke økes.

Inntektskravet er høyt nok allerede i dag. Det er mange familier som har fått avslag på grunn av at de ikke tjener nok.

Mange unge mennesker drar til andre deler av verden for å studere, arbeide eller for å reise. Å bli glad i et annet menneske og å kunne leve sammen er veldig viktig for oss.

Vi ber dere om å se viktigheten av at alle mennesker får leve sammen med den de er glad i.

 

Underskriftene vil bli oversendt til regjeringen og stortingsrepresentantene.

Lik oss på facebook: Grenseløs Kjærlighet

Gå inn på vår nettside: www.grenseloskjaerlighet.com

Vi oppfordrer i tillegg alle til å sende inn høringssvar til regjeringen på e-post : jannicke.saether@jd.dep.no

Merk e-posten med "Høringssvar - Familiegjenforening". For mer informasjon se: www.grenseloskjaerlighet.com

 

Takk for engasjementet i denne viktige saken!