Gjerde for moskusen

Vi forlanger at det settes opp nytt gjerde langs jernbanen mellom Hjerkinn og Drivdalen. Moskusen trekker ned i området på våren for å beite, og flere må bøte med livet etter togpåkjørsel. 15 drept av toget til nå bare i 2015. Forhåpentligvis vil vi også holde moskusen borte fra E6. Stammen av moskus blir mindre og mindre av forskjellige årsaker, så det kreves tiltak NÅ